ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ไม่ยากอย่างที่คิด

ด่านตรวจหนังสือเดินทาง ขาออกและขาเข้า จะมีช่องแยกสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ถ้าเป็นคนไทยอย่างเราสามารถเดินเข้า ช่องเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ได้เลย การเข้าช่องตรวจอัตโนมัติจะสะดวกและรวดเร็วกว่า

ขั้นตอนการผ่านช่องตรวจอัตโนมัติ ทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้

ขอบคุณเว็บไซต์ AOT

เพียง 8 ขั้นตอนเท่านั้นครับ

  1. เตรียมหนังสือเดินทางและ Boarding Pass
  2. เปิดหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและคว่ำลง
  3. วางหนังสือเดินทางลงบนเครื่องสแกน
  4. สอด Boarding Pass ที่ช่องด้านล่างเพื่อสแกนบาร์โค้ด หรือ กรอกเลขเที่ยวบินบนหน้าจอ (ขั้นตอนนี้หากเป็นการเดินทางด่านตม.ทางบกจะไม่มี)
  5. เดินเข้าประตู ไปยืนที่ตำแหน่งรอยเท้า
  6. ถอดหมวกและแว่นตาทุกชนิดออก แล้วมองกล้อง
  7. วางนิ้วชี้ (ขวาหรือซ้าย) ลงบนเครื่องสแกนนิ้ว
  8. เดินออกหลังจากประตูเปิด
  9. ประทับตราประจำวัน

หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กอายุไม่ถึง 10 ปี และผู้ที่มีความสูงไม่ถึง 120 ซม. ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางอายุไม่ถึง 14 วัน และที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน ไม่สามารถใช้บริการ AUTO CHANNEL ได้

เดินออกไปขึ้นเครื่อง หรือรับกระเป๋า ง่ายๆ เท่านี้เอง

ข้อมูลคำแนะนำผู้โดยสารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คำแนะนำผู้โดยสารขาเข้า
คำแนะนำผู้โดยสารขาออก
มาตรการเรื่องของเหลวและการตรวจค้น
ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองร่วมเดินทางด้วย
การนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางประกาศกระทรวงคมนาคม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง