ธนาคาร ออกมาตรการ พักชำระหนี้ ผู้ประกอบการ-ลูกจ้าง

ธนาคาร ออกมาตรการ พักชำระหนี้ ผู้ประกอบการ-ลูกจ้าง

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคาร ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ ธุรกิจร้านอาหาร จากมาตรการของรัฐฯ อาทิ ปิดหน้าร้าน ขาดรายได้ …ไปตาม Link จ๊ะ รายละเอียดมันเยอะ ภาษาทางการเงินต้องค่อยๆอ่านพิจารณา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

https://www.ghbank.co.th/news/detail/public-relations/m15-m16-press-16-07-2021

ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์

https://www.baac.or.th/th/content-news.php?content_id=15631

ธนาคารยูโอบี

https://www.uob.co.th/personal/covid19/covid-19_financial-assistance-program.page#business

ธนาคารทีทีบี

https://www.ttbbank.com/th/tang-luk

ธนาคารออมสิน

https://www.gsb.or.th/qa-ndrs2m/

ธนาคารกรุงไทย

https://krungthai.com/th/krungthai-update/news-detail/766

ธนาคารไทยพาณิชย์

https://www.scb.co.th/th/about-us/news/jul-2564/customer-support-sme-covid-19.html

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

https://www.krungsri.com/th/about-krungsri/about-us/overview/announce/support-npl-3

ธนาคารกรุงเทพ

https://www.bangkokbank.com/th-TH/COVID19-Update

ธนาคารกสิกรไทย

https://www.kasikornbank.com/th/News/Pages/Loan-to-Fight-COVID-19.aspx

เรื่องที่เกี่ยวข้อง