แบงก์ชาติ ขยายเวลา “ไกล่เกลี่ยหนี้รถออนไลน์”

แบงก์ชาติ ขยายเวลา “ไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถออนไลน์” ถึง 31 ส.ค.นี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขยายเวลาจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์” อีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ทุกสถานะ ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค #โควิด19

ตั้งแต่จัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ เมื่อ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว 24,199 คัน ซึ่งผลการไกล่เกลี่ยสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขได้ประมาณร้อยละ 75

โดยงานมหกรรมที่ขยายเวลาในครั้งนี้ รองรับหนี้เช่าซื้อรถยนต์ทุกสถานะ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

(1)กลุ่มที่ยังผ่อนชำระปกติ แต่เริ่มมีปัญหาการผ่อนชำระในช่วงนี้ สามารถขอลดจำนวนค่างวดที่ต้องจ่าย หรือ ขอพักชำระหนี้ ซึ่งดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้จะคำนวณจากฐานของค่างวดในช่วงที่พักชำระหนี้

(2)กลุ่มที่รถถูกยึดไปไม่นาน รถยังไม่ถูกขายทอดตลาด และเป็นรถที่ใช้ประกอบอาชีพ รวมทั้งกรณีที่ได้จ่ายค่างวดไประดับหนึ่ง สามารถขอไกล่เกลี่ยที่จะรับรถคืน โดยผู้ให้เช่าซื้อจะยอมให้รับรถที่ยึดมากลับไป ให้ผ่อนชำระหนี้ต่อจากที่หยุดไป และจะคิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มจากค่างวดที่ค้างชำระเท่านั้น

(3)กลุ่มที่รถถูกขายทอดตลาดไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถตกลงกับเจ้าหนี้เกี่ยวกับจำนวนหนี้เช่าซื้อส่วนขาดที่เจ้าหนี้เรียกร้องให้ชำระเพิ่มเติม สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ โดยยอดหนี้ที่ต้องชำระหนี้เพิ่มจะคำนวณด้วยวิธีที่เป็นธรรม และสามารถผ่อนชำระหนี้ส่วนนี้ได้นาน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย