เดินทางกลับ​อีสาน​ น้ำท่วมถนนมิตรภาพ เช็คเส้นทางให้ดีก่อน

เดินทางกลับ​อีสาน​ เช็คเส้นทางให้ดีก่อน ไม่ตำเป็นงดเดินทาง

#ทางหลวง สรุปเส้นทางน้ำท่วมทาง

สำหรับสถานการณ์ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 17 จังหวัด ( 49 สายทาง 116 แห่ง) โดยการจราจรผ่านไม่ได้ 40 แห่ง ดังนี้

 1. จ.ชัยภูมิ (การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง)
  • ทล. 201 บ้านลี่-สี่แยกโรงต้ม ช่วง กม.ที่ 115+800-125+000 ระดับน้ำสูง 50 ซม.
  • ทล. 2170 วัดปทุมชาติ – หนองจาน ช่วง กม.ที่ 0+500 – 3+600 ระดับน้ำสูง 30 ซม.
  • ทล. 2179 จัตุรัส – บำเหน็จณรงค์ ช่วง กม.ที่ 0+225 – 0+250 น้ำกัดเซาะคอสะพาน
  • ทล. 225 หนองบัวระเหว – ชัยภูมิ ช่วง กม.ที่ 230+913 น้ำกัดเซาะคอสะพาน
 2. จ.ขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)
  • ทล. 2065 พล – ลำชี ช่วง กม.ที่ 33+000 – 34+500 ระดับน้ำสูง 30 ซม.
 3. จ.นครราชสีมา (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)
  • ทล. 2068 ช่วง กม.ที่ 42+221 น้ำกัดเซาะคอสะพาน
 4. จ.นนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)
  • ทล. 302 สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม.ที่ 16+950 ระดับน้ำสูง 20-25 ซม. ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ที่ กม.18+500 ทดแทน
  • ทล. 302 สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม.ที่ 17+000 ระดับน้ำสูง 20-25 ซม. ใช้จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่ที่ กม.16+600 ทดแทน
 5. จ.สระบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)
  • ทล.1 หนองแค-หินกอง ช่วง กม.ที่ 85+143 (ทางลอดใต้สะพานระพีพัฒน์ทั้ง 2 ฝั่ง) ระดับน้ำสูง 90+95 ซม.
 6. จ.อ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง)
  • ทล.33 นาคู-ป่าโมก ช่วง กม.ที่ 36+000 – 36+200 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 40 ซม.
  • ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 32+607-32+610 ระดับน้ำสูง 130 ซม.
  • ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 43+719-43+720 ระดับน้ำสูง 80 ซม.
  • ทล. 32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 39+843-40+000 ระดับน้ำสูง 55 ซม.
 7. จ.สุโขทัย (การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง)
  • ทล. 12 ตอน เมืองเก่า – สุโขทัย ช่วงกม.ที่ 167+548 – 171+002 ด้านซ้ายทาง ระดับน้ำสูง 30 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เดินทางจากตากไปพิษณุโลกให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.12 ที่ กม.163+543 แยกบ้านนา เลี้ยวทาง 1272 แทน
  • ทล. 101 คลองโพธิ์ – ท่าช้าง ช่วง กม.ที่ 79+969 – 82+000 ระดับน้ำสูง 30 ซม.
  • ทล. 125 แจกัน – บ้านสวน ช่วง กม.ที่ 14+450 – 19+400 ด้านซ้ายทาง ระดับน้ำสูง 40 ซม.
  • ทล. 1195 สุโขทัย – เตว็ดใน ช่วง กม.ที่ 0+000 – 0+200 ระดับน้ำสูง 15 ซม.
  • ทล. 1347 วัดโคก – สระบัว ช่วง กม.ที่ 0+000 – 5+284 เป็นช่วงๆ ระดับน้ำสูง 15 ซม.
 8. จ.ลพบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 6 แห่ง)
  • ทล. 205 คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์ ช่วง กม.ที่ 68+000 – 71+000 ระดับน้ำสูง 40 ซม. เดินทางไปลพบุรี ใช้ ทล.2 หรือ ทล.21 แทน
  • ทล. 205 เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ช่วง กม.ที่ 80+700 -81+200 ระดับน้ำสูง 60 ซม.
  • ทล. 2243 บัวชุม – สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 0+340 สะพานทรุดตัว
  • ทล. 2243 บัวชุม – สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 0+800 -2+500 ระดับน้ำสูง 50 ซม.
  • ทล. 2243 บัวชุม – สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 1+400 ทางขาด ระดับน้ำสูง 40 ซม. ทางขาดใช้ทางเลี่ยงเข้าหมู่บ้านแทน
  • ทล.3024 บ้านหมี่-เขาช่องลม ช่วง กม.ที่ 5+600-กม.7+300 ระดับน้ำสูง 150 ซม.
 9. จ.กำแพงเพชร (การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง)
  • ทล. 1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ช่วง กม.ที่ 419+036 (จุดกลับรถคลองพะยอม) ระดับน้ำสูง 200 ซม.
  • ทล. 1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ช่วง กม.ที่ 432+030 (จุดกลับรถคลองสุวรรณ) ระดับน้ำสูง 150 ซม.
  • ทล. 1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ช่วง กม.ที่ 431+701 (จุดกลับรถคลองสุวรรณ) ระดับน้ำสูง 150 ซม.
  • ทล. 1117 ตอน คลองแม่ลาย-อุ้มผาง ช่วง กม.ที่ 66+850 – กม.ที่ 93+000 ดินสไลด์
 10. จ.พระนครศรีอยุธยา (❌การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง)
  • ทล 3263 หน้าโคก – เสนา ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 150 ซม.
  • ทล. 32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 120 ซม.
  • ทล. 32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 39+843 (จุดกลับรถใต้สะพานวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 55 ซม.
  • ทล. 32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 43+719 (จุดกลับรถใต้สะพานหลวงปู่ทวด) ระดับน้ำสูง 85 ซม.
 11. จ.สุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)
  • ทล. 33 สุพรรณบุรี – นาคู ช่วง กม.ที่ 9+886 สะพานคลองทับน้ำ ระดับน้ำสูง 55 ซม.
  • ทล. 340 สาลี – สุพรรณบุรี กม.ที่ 59+674 สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม ระดับน้ำสูง 100 ซม.
 12. จ.นครสวรรค์ (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)
  • ทล. 1 บ้านหว้า – วังไผ่ ช่วง กม.ที่ 339+600 ใต้สะพานเดชาติวงศ์ ระดับน้ำสูง 120 ซม.
  • ทล.1072 ลาดยาว-เขาขนกัน ช่วง กม.ที่ 44+665 คอสะพานทรุดตัว ใช้ทางเลี่ยงเดินทางจาก อ.ลาดยาว ทางหลวงหมายเลข 1072 กม.22+300 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3013 กม.42+900 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวง
 • ทล.11 ตากฟ้า – ไตตาล ช่วง กม.ที่ 68+725 น้ำกัดเซาะคอสะพาน เดินทางไป จ.พิจิตร ใช้ ทล.1145 แทน
 1. จ.อุทัยธานี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)
  • ทล.3319 บันไดสามขั้น-ทัพทัน กม.ที่ 17+675 – กม.19+100 ระดับน้ำสูง 60 ซม.
  • ทล. 3456 หนองกระดี่ – คลองข่อย ช่วง กม.ที่ 3+604 สะพานโคกหม้อ ระดับน้ำสูง 70 ซม. ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น
 2. จ.ตาก (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)
  • ทล. 1175 ห้วยส้มป๋อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ช่วง กม.ที่ 55+300 คันทางทรุดตัว ใช้ทางเลี่ยง ทล.12 แทนเดินทางไป อ.บ้านตาก

น่ำท่วมถนนมิตรภาพ ช่วงโนนสูง มุ่งหน้าบัวใหญ่

ตั้งแต่เมื่อวาน วันหวยออก 1 ต.ค. 09:02 น. น้ำท่วมถนนมิตรภาพ โคราช-ขอนแก่น ช่วงโนนสูงมุ่งหน้าบัวใหญ่


.
ขอบคุณข้อมูลภาพ #สมาคมตอบโต้ D.R.A.T

เลี่ยงน่ำท่วมมิตรภาพ

ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ตอนโคกสวาย – บ้านวัด ช่วงกม.201 – กม.206 ระดับน้ำ 10-30 ซม. #รถเล็กไม่แนะนำให้ใช้เส้นทาง


.
แนะใช้ทางเลี่ยง ทล.206 แยกตลาดแค ไปสามแยกวังหิน ซ้ายเข้าถนน 2226 ผ่านสามแยกประทาย เข้าถนน 2285 ผ่านสี่แยกประทาย ใช้ทล.202 ไปแยกสีดา และใช้ถนนมิตรภาพ ไปขอนแก่นได้

#ขอนแก่น #ถนนมิตรภาพ

บขส #เดินทาง

ปรับตารางเดินรถบขส.

บขส. ปรับตารางเดินรถให้สอดคล้องกับประกาศ ศบค. เส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และเส้นทางภาคใต้ เริ่ม 1 ต.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋วรถโดยสารของ บขส. ทั่วประเทศ และ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชม