13 ต.ค. 64 กทพ. เปิดให้ขึ้นฟรีทางด่วน 3 สาย

กทพ. เปิดทางด่วน 3 สาย ทางด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 และบางปะอิน-ปากเกร็ด ให้ขึ้นฟรีวันหยุด 13 ต.ค. ตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้

วันที่ 12 ต.ค. 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา 3 สายทาง ในวันอังคารที่ 13 ต.ค. 2563 (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน


การทางพิเศษ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ วันหยุดเดือนกันยายน รวม 5 สายทาง

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเดือนกันยายน

โดยเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 วัน เช่นเดียวกับมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวง

  1. ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
  2. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

สำหรับทางพิเศษที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน 2 วัน คือในวันที่ 4 กันยายน 2563 และวันที่ 7 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. คือ

  1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
  2. ทางพิเศษศรีรัช
  3. ทางพิเศษอุดรรัถยา

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการที่ชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านได้อีกด้วย


วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ สาย 7 และ 9 – 00.01 น. 4 ก.ย. ถึง 24.00 น. 7 ก.ย. 2563

มอเตอร์เวย์พัทยา – มาบตาพุด เปิดบริการแล้ว
แทนเส้นทางต่อส่วนขยาย มอเตอร์เวย์ สาย 7 พัทยา – มาบตาพุด

ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
(มอเตอร์เวย์)

หมายเลข 7 กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา
มอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี และ พระประแดง-บางขุนเทียน

ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 4 ก.ค. 2563 ถึง เวลา 24.00 น. ของวัน 7 ก.ค. 2563

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามาถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้การจราจรคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศจากการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมทางเข้าออก มอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา

มอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา

และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ“การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ นอกจากจะช่วยเรื่องอำนวยความสะดวกรวดเร็ว
ในการเดินทางแล้ว รัฐบาลยังต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง และค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจถดถอยจากโควิด-19 ด้วย

ผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการจราจรสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าจ่าย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง