ครม.อนุมัติมาตรการเร่งด่วนเยียวยาประชาชน

ยืนยัน ล็อกดาวน์แคมป์คนงานเฉพาะกลุ่มใหญ่


โฆษก ศบค. ย้ำถึงกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง ว่าหากมีการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน และใช้คนงานไม่เกิน 20 คน ถือว่าทำได้ เนื่องจากเจตนาของข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ต้องการควบคุมแรงงานที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่และมีการเคลื่อนย้ายใน กทม. และปริมณฑล
.
พร้อมขอให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดประเมินว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของตนมีความเสี่ยงหรือไม่ และพิจารณาตัดสินใจได้ โดยทาง ศบค. พยายามที่จะออกข้อกำหนดให้ครอบคลุม และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปปรับปรุงและปฏิบัติต่อไป


อนุมัติมาตรการเร่งด่วนเยียวยาประชาชน ชดเชยลูกจ้าง 50% สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท รัฐจ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาทอนุมัติมาตรการเร่งด่วนเยียวยาประชาชน

ลูกจ้าง

1.รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท เป็นเวลา 1 เดือน
2.รัฐจ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

นายจ้าง

รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ต่อหัวของลูกจ้างในสถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน

ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม (เฉพาะคนไทย)

1.กรณีมีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนกับ สนง.ประกันสังคม ภายใน ก.ค.นี้ รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้างในสถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน , ลูกจ้างคนไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
2.กรณีไม่มีลูกจ้าง ลงทะเบียนผ่านแอป “ถุงเงิน” โครงการคนละครึ่ง ภายใน ก.ค.นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

ครอบคลุม : 6 จังหวัด

กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

ประเภทกิจการ :

ก่อสร้าง ที่พักแรม บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ

และกิจการกิจกรรมอื่นๆที่ สนง.ประกันสังคมกำหนด เช่น สปา บริการด้านความงาม ซักรีด ผู้ประกอบการรับซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น


สำหรับมาตรการปิดแคมป์ก่อสร้าง

ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 28 มิ.ย. นี้ กระทรวงแรงงาน จะชดเชยเงินให้กับแรงงาน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง โดยจ่ายเป็นเงินสดในทุกๆ 5 วัน และจะมีการตรวจสอบรายชื่อคนงานในแคมป์ทุกวัน

เมื่อปิดแคมป์แล้ว กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าตรวจหาเชื้อในแคมป์คนงานให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์
พร้อมกับฉีดวัคซีนให้คนงานที่ลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ถึงแคมป์ก่อสร้าง
ขอความร่วมมือคนงาน ไม่ออกไปนอกพื้นที่ ซึ่งจะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไปยังพื้นที่อื่นๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง