ยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ภายใน 31 ต.ค.นี้ – ขึ้นแสดงข้อความไม่ได้รับสิทธิเท่านั้น

ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาจากประกันสังคม ภายใน 31 ต.ค. นี้ – ขึ้นแสดงข้อความไม่ได้รับสิทธิเท่านั้น

สำนักงานประกันสังคม แจ้งนายจ้างและผู้ประกันตนม.33 ม.39 ม.40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 9กิจการ ที่เข้าเกณฑ์ #เงินเยียวยา จากรัฐ แต่เงินยังไม่เข้าบัญชีให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันนี้ – 31ต.ค.64

โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิด้วยการสแกน QR Code ตามภาพ หรือ คลิก Download เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารไปที่ สำนักงาน #ประกันสังคม ในพื้นที่ จะยื่นด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับก็ได้

*** หมายเหตุ : ผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ต้องเป็นผู้ที่เช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม (ล่าสุด ณ 27 สิงหาคม และขึ้นแสดงข้อความไม่ได้รับสิทธิเท่านั้น ***
เช็คได้ที่ : https://www.sso.go.th/covidcompensate40/covid-compensate/checkM40Compensation.jsp

ดาวโหลดแบบฟอร์มที่นี่ : https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/8f58042f7c39c535daf3ca841e55e775.pdf

กรอกเอกสารและยื่นที่สำนำงานประกันสังคมประจำจังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

 • กรอกชื่อ-นามกลุล
 • เลขบัตรประชาชน
 • ที่อยู่ที่ติดต่อได้
 • เบอร์มือถือที่ติดต่อได้
 • อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กรอกจังหวัดที่ได้รับสิทธิเยียวยา
 • / สำเนาเอกสารที่นำมา (สำเนาเอกสาร)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเสร็จรับเงิน
  • ถ้ามีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล นำสำเนาเอกสารไปด้วย
 • เซ็นชื่อของเรา และวันที่ยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ

รายละเอียดการยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน

*ยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไปเฉพาะผู้ได้สถานะ ไม่ได้สิทธิ”

เช็กสิทธิ ได้ที่นี้ : https://bit.ly/3mORTbD

ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก

สำหรับ เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ มีดังนี้..

🟠 ม. 33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
🔵 ม.39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวย าภายในเดือนกรกฎาคม 2564
🟢 ม.40 ผู้ประกันตน 13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค.64


ดาวโหลดแบบฟอร์มที่นี่ : https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/8f58042f7c39c535daf3ca841e55e775.pdf


ในส่วนของกลุ่ม 3 จังหวัด ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 1-24 ส.ค. 64 ที่ขยายเวลาให้เป็นผู้ประกันตน และ กลุ่ม 16 จังหวัด ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 4-24 ส.ค. 64 ไม่ต้องตกใจและไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ เนื่องจากเป็นคนละกลุ่มกัน ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ขอให้รอเช็คสิทธิได้ตั้งแต่ 7 กันยายน เป็นต้นไป โดยเริ่มจ่ายเงิน 15 ก.ย. 64
พูดคุย-สอบถาม : https://www.facebook.com/groups/1624115367795909/
ประกันสังคม เปิดยื่นทบทวนสิทธิแก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเร็วขึ้น
เริ่มยื่นทบทวนได้ 1 กันยายนนี้ เฉพาะผู้ที่เช็คสถานะแล้วไม่ได้รับสิทธิ ณ วันที่ 27 สิงหาคม เป็นต้นไปเท่านั้น

วิธีการทบทวนสิทธิ

โดยวิธีการทบทวนสิทธิ์สามารถทำได้ดังนี้

1.โทรติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันสิทธิ์

ใช้เพียงแค่ “บัตรประชาชนของตนเอง” ที่มีเลข 13 หลัก เท่านั้น

โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากการเช็คสถานะผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมเท่านั้น หากขึ้นได้รับสิทธิแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ในวัน พฤหัสและวันศุกร์

*ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา

ผู้ประกันตนมาตรา 33 , 39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 64 เป็นต้นไป โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการยื่นทบทวนสิทธิ

โดยผู้ที่พึ่งลงทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4-24 สิงหาคม จะสามารถเช็คสิทธิของตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคมเป็นต้นไป
เช็คสิทธิรับเงินเยียวยาได้ที่
https://www.sso.go.th/covidcompensate40/covid-compensate/checkM40Compensation.jsp

-โดยผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม (ล่าสุด ณ วันที่ 27 สิงหาคม)
และขึ้นแสดงข้อความไม่ได้รับสิทธิเท่านั้น ถึงจะสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ หากขึ้นได้รับสิทธิ แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้รอโอนเงินจากทางประกันสังคมในรอบเก็บตกทุกวันพฤหัส-ศุกร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง