เปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้ ตามกำหนดเดิม โรงเรียนเลือกจัดการสอนได้ 5 รูปแบบ

#เปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้ ตามกำหนดเดิม โรงเรียนเลือกจัดการสอนได้หลายรูปแบบ ตามความเหมาะสม

กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ! เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 14 มิ.ย. 64 นี้ โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่กระทรวงได้กำหนดไว้มี 5 รูปแบบ คือ ON-SITE, ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND

ทั้งนี้ การเปิดเรียนในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องตัดสินใจให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่ เพราะความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค #โควิด19 ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งต้องคำนึงข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้สอนเป็นสำคัญด้วย / จบ ที่มาเพจ : รองโฆษกรัชดา


5 รูปแบบ คือ ON-SITE, ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND

1. ON-SITE การเรียนการสอนที่โรงเรียน จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้นๆ

2. การเรียนการสอนผ่านทีวี (ON-AIR) ผ่านระบบดาวเทียม KU-BAND (จานทึบ) ช่อง 186-200 ระบบเคเบิลทีวี (Cable TV) และระบบ IPTV

3. พื้นที่สีแดง การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (ONLINE) ผ่านทางระบบ Video Conference ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และระบบอื่นตามที่ จัดเตรียมให้ ซึ่งโรงเรียนหลายแห่ง ใช้ ZOOM ในการเรียนการสอน และ โปรแกรมต่าง ๆ เช่น ทำการบ้าน ส่งคลิปผ่านกลุ่ม LINE โดยมีผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือ

4. การเรียนการสอนแบบ ON–DEMAND ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th) ช่อง Youtube (DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชั่น DLTV บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

5. การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม โดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง


ข้อมูลเพิ่มเติม : การเรียน OnAir และ ON–DEMAN

OnAir : ชม DLTV สำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนใช้ New DLTV ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองของครูผู้สอน เพื่อการกระจายสาระความรู้ต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และปัจจุบันการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเป็น New DLTV โดยปรับปรุงระบบการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition : SD) เป็นระบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) ซึ่งมีช่องทางการรับชม 3 ช่องทาง ดังนี้

1. สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 – 200

2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th สามารถชมรายการสด และรายการแบบย้อนหลังได้

ON–DEMAN : บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯwww.dltv.ac.th แอปพลิเคชัน DLTV และช่อง Youtube DLTV 1 Channel – DLTV 12 Channel และ DLTV 15 Channel

ตัวอย่างช่อง DLTV 15 Channel

ONLINE : โปรแกรมที่นิยมใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ โปรแกรมที่เป็นที่นิยม

1. Microsoft Teams ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ เป็นทางการ ทั้งมือถือและ PC

2. Google Hangouts Meet ใช้ได้ง่าย เหมาะสำหรับพื้นที่ไกล สัญญาณน้อยๆ ทั้งมือถือและ PC

3. Zoom Cloud Meetings นิยมมาก เพราะใช้ได้ง่าย ทั้งมือถือและ PC

4. Line เหมาะสำหรับการคุยไม่เป็นทางการ การคุยทำงานระหว่างกลุ่ม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง