ระบบโอนเงินระหว่างแบงก์ขัดข้อง อีกแล้ว

ช่วงเย็นที่ผ่านมาระบบโอนเงินระหว่างธนาคาร ล่ม อีกแล้ว

ล่มเพราะมีการทำธุรกรรมมากเกินไป

เรียน ผู้ใช้บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร
.
ทางสมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีระบบโอนเงินระหว่างธนาคารขัดข้อง ในช่วงเวลาประมาณ 17:11 -18:00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีธุรกรรมจำนวนมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของลูกค้า
.
ทางสมาคมธนาคารไทยขอเรียนว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางธนาคารได้ตามปกติ และธนาคารได้เริ่มปรับปรุงรายการเข้าบัญชีที่ล่าช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนลูกค้าบางส่วนที่โอนเงินแล้วมีการตัดบัญชีแต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงินนั้น ทางธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงบัญชีโดยเร่งด่วนให้กับท่านภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไม่เกินเวลา 19:00 น.
.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้เรื่องที่เกี่ยวข้อง