ขั้นตอนขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกัน 3

ขั้นตอนขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกัน 3 เหมือนกับ เราเที่ยวด้วยกัน 1 และ 2

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

ขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% 1 สิทธิห้องพัก ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร

ขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% 1 สิทธิห้องพัก ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร แยกเป็น จำนวนผู้โดยสาร ระวังเรื่องการส่ง Link จำนวนห้องของโรงแรม

1. ไปกลับ ภูเก็ต 2 คน จองสิทธิชื่อเดียว 2 คืน

 • เลขบุ๊คกิ้งเดียว ต้องมีชื่อ 2 คน ค่าเครื่องบินไปกลับ คนละ 2,600 บาท รวม 5,200 บาท
 • เราจะได้ส่วนลดค่าเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 3000 บาท
 • 2 คน จ่าย 5,200 รัฐออกให้ 40% = 2,080 เท่ากับเราจ่ายเอง 3,120 ( 2คน)
 • ไปกรอกแบบหอร์มในเว็บเราเที่ยวด้วยกัน
 • 15 วันจ่ายคืนทาง Gwallet ของคนจองตั๋วเครื่องบิน

2. ไปภูเก็ต 3 วัน 2 คืน 2 คน แยกจองที่พักคนละ 1 สิทธิ (1 ห้อง)

 • ต้องบุคกิ้งแยก
 • คนแรก ใช้สิทธิจอง 1 คืนใช้สิทธิ ขาไป และมีชื่อทั้ง 2 คนในแต่ละบุ๊คกิ้ค
 • คนที่ 2 ใช้สิทธิจอง 1 คืน ใช้สิทธิขากลับ มีชื่อทั้ง 2 คนในแต่ละบุ๊คกิ้ค
 • คนแรก จะได้ขอคืนค่าตั๋วขาไป และคนที่ 2 จะได้ขอคืนขากลับ
 • เราจะได้ส่วนลดค่าเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 3000 บาท
 • 2 คน จ่ายคนละ 2,600 บาทรัฐออกให้ 40% = 1,040 บาท
 • ทั้ง 2 คน ไปกรอกแบบฟอร์มในเว็บเราเที่ยวด้วยกัน
 • 15 วันจ่ายคืนทาง Gwallet ของคนจองตั๋วเครื่องบิน

3. ไป 4 คน จอง 1 คืนร่วมเราเที่ยวด้วย 1 คืนที่พักนอกไม่ร่วมเราเที่ยวด้วยกัน

 • จองตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ 4 คน แล้ว จองสิทธิที่พัก 1 คืน 2 ห้อง
  อีกคืน จอง รร.ที่ไม่ร่วมโครงการแบบนี้ขอคืนค่าตั๋วได้ 40% ครบทั้ง 4 คน
 • ขอคืนได้ทั้ง 4 คน บุ๊คกิ้งเดียวต้องมีชื่อ 4 คน
 • คนที่จองสิทธิห้อง ไปกรอกแบบฟอร์มในเว็บเราเที่ยวด้วยกัน
 • 15 วันจ่ายคืน 40% ของยอดรวม 4 คน ทาง Gwallet ของคนจองตั๋วเครื่องบิน

4. แบบที่ 3 จองคนละสายการบิน​ ไปแอร์เอเชีย​ กลับไลอ้อนแอร์​

 • แบบนี้ ต้องจองใช้สิทธิห้องพัก 2 ห้อง 1 คืน
 • ขอคืนค่าตั๋ว 1 สิทธิ (1 ห้อง) ต่อสายการบิน แยกสายการบิน บุ๊คกิ้งละสิทธิ

5. ไป 5​ คน​ จอง​ 2​ ห้อง​ 2​ คืน​ อย่างนี้​ ต้องทำอย่างไร​ จึงจะได้​ ค่าเครื่องทั้ง​ 5​ คน

 • ต้องจอง 3 ห้อง เพราะ 1​ ห้อง​ ได้ 2 สิทธิ์ผู้โดยสาร
 • บุ๊ตกิ้งที่ 1 จองตั๋วไปกลับ 4 คน 1 บุ๊ค จองห้องพัก 2 ห้อง 1 คืน จะขอเคลมได้ 4 คน (ขาด 1 คน)
 • บุ๊คที่ 2 จองตั๋วไปกลับคนเดียว จองที่พัก 2 ห้อง 1 คืน จะขอเคลมค่าตั๋วได้ (ต้องมีสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน)

6. ไป 6 คน นอนห้องละ 2 คน 3 ห้อง ใช้สิทธิ์คนเดียวจองทุกอย่างได้ ทั้งเคลมตั๋วเครื่องบิน ทั้งค่าห้อง ได้มั้ย

 • ได้ แต่ชื่อในตั๋วทั้ง 6 คนต้องบุคกิ้งเดียวกัน
 • ถึงเวลาก็ทำเคลมแค่ชื่อคนจองห้องเงินจะเข้าเป๋าตังให้คนจองห้องจากยอดที่จ่ายไป 40% ของทั้ง6 คน

อนึ่ง บินไปกลับต่างสนามบินในภูมิภาคเดียวกันได้ ระยะเดินทางบินก่อนเช็คอินเข้าพักไม่เกิน 5 วัน บินหลังเช็คเอาท์ที่พักไม่เกิน 5 วัน

ขอบคุณที่มา : เพจเราเที่ยวด้วยกัน

วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 15 ต.ค. 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. – 21.00น.)

2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

หมายเหตุ สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น.

รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน

 • รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 • สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และ เชียงราย รัฐบาลคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้าทาง G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 • จะต้อง Check out จากห้องพักและบินกลับแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
 • ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. – 21.00 น.) โดยเป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ต.ค. 2564 – 31 ม.ค. 2565
 • สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น.
 • ประชาชนได้อ่านรับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อขอคืนคาตั๋วเครื่องบิน จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 1. เข้า website www.เราเที่ยวด้วยกัน .com คลิกเลือก ลงทะเบียนรับสิทธิ สำหรับประชาชน
 2. เลือก ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบิน
 3. ใส่รายละเอียด เบอร์โทรศัพท์และบัตรประจำตัวประชาชน ที่ลงทะเบียนรับสิทธิเราเที่ยวด้วยกันไว้ และรอรับรหัส OTP
 4. ใส่รายละเอียด ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และ เลือกโรงแรมที่ท่านไปพัก ตามไฟท์ที่ Booking ไว้
 5. หลังจากเลือกโรงแรมแล้ว ให้ใส่รายละเอียด สายการบิน และหมายเลข Booking ตามช่องที่เค้ามีไว้ให้ หลังจากนั้นกดส่งข้อมูล
 6. เมื่อกดส่งข้อมูลแล้ว จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ตรวจสอบ ถ้าถูกต้อง ให้กดยืนยัน ระบบจะตอบกลับมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

หมายเลข Booking ดูจากตรงนี้

สามารถเข้าไปเช็คสถานะได้ที่ช่องทางเดิม จะมีสถานะอยู่ด้านล่างสุด

ขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกัน


รอบการจ่ายเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครือ่งบิน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน


สาระสำคัญของโครงการฯ สำหรับการโดยสารเครื่องบิน การขอคืนค่าตั๋ว 40 %

2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 2. นี้ ใช้บังคับกับเฉพาะประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ การเดินทางดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการฯ

2.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน (สายการบิน) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

(1) มีเส้นทางบินภายในประเทศ

(2) ควบคุมดูแลให้ตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี) เสนอขายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ประชาชนในลักษณะที่ทำให้ประชาชนทราบได้ว่าค่าบัตรโดยสารเป็นจำนวนเท่าใด และค่าคอมมิชชัน (ถ้ามี) เป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินตามข้อ 2.4 โดยคำนวณจากค่าบัตรโดยสารเท่านั้น

(3) ปฏิบัติตามและไม่เคยฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

2.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน

(1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พักและได้ทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบินโดยตรงกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย

(2) ให้ความยินยอมแก่สายการบินในการส่งข้อมูลการจองและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล

2.4 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร (กรณีเป็นบัตรโดยสารขาไป-กลับจะนับเป็นหนึ่งผู้โดยสาร) แต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

(1) ไม่เกิน 3,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร เฉพาะกรณีที่จองโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

(2) ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสารในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

2.5 รัฐจะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามข้อ 2.4 ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้งจะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จอง โดยห้องพักที่จองจะต้องเป็นห้องพักที่ได้รับสิทธิตามข้อ 1. เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 2 คืน จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน 4 ผู้โดยสาร

(2) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้ง จำนวนการใช้สิทธิคือ 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จอง เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 2 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 4 ผู้โดยสาร แม้ว่าจะเดินทางเพียง 2 คน แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารสำหรับการโดยสารที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

(3) การใช้สิทธิขั้นต่ำ คือ 2 ผู้โดยสารต่อการจองหนึ่งครั้ง เช่น กรณีเดินทางคนเดียวโดยจองห้องพัก 1 ห้อง 1 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 2 ผู้โดยสาร แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารสำหรับ 1 คนเท่านั้น

(4) ต้องเป็นเส้นทางการบินที่มีต้นทางหรือจุดหมายปลายทางอยู่ในจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงแรม/ที่พัก หรือจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดสถานที่ตั้งของโรงแรม/ที่พัก ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อจังหวัดใกล้เคียงได้ในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

(5) ในกรณีใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสำหรับการบินเที่ยวขาไป วันที่ Check in ขึ้นเครื่องจะต้องห่างจากวันที่ Check in โรงแรมไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ Check in ทั้งโรงแรมและสายการบินจริงเท่านั้น

(6) ในกรณีที่ใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสำหรับการบินเที่ยวขากลับ วันที่ Check in ขึ้นเครื่องจะต้องห่างจากวันที่ Check out โรงแรม/ที่พักไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ Check in และ Check out จริงเท่านั้น โดยการบินเที่ยวขากลับต้องไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565

(7) ในกรณีที่จองบัตรโดยสารขาไป-กลับ (Round trip) แต่มีการโดยสารจริงเพียงเที่ยวเดียว (ไปหรือกลับ) จะขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินได้เพียงครึ่งหนึ่งของข้อ 2.4 เท่านั้น

(8) เมื่อ Check out ออกจากโรงแรมแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลและกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน” ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการจองบัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องถูกต้องตรงกับชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษบนบัตรประจำตัวประชาชน

2.6 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินรวมทั้งโครงการฯ ไม่เกิน 2 ล้านผู้โดยสาร

2.7 การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิตามข้อ 2.4 จะพิจารณาเมื่อประชาชนผู้จองได้ดำเนินการตามข้อ 2.5 (8) ครบถ้วนและได้รับการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิตามข้อ 2.6 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 2.5 (8) ในกรณีที่มีการยืนยันใบหน้าไม่สำเร็จและโรงแรม/ที่พักเป็นผู้ดำเนินการกดปุ่ม Check in แทน ประชาชนผู้ขอรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน จะได้รับเงินสนับสนุนหลังจากโรงแรม/ที่พักส่งเอกสารหลักฐานและคณะกรรมการตามคำสั่ง ททท. ได้พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง