ขั้นตอนขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกัน

ขั้นตอนขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกัน


รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน

 • รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร (เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ) เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 • สนามบินปลายทางต้องอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกับโรงแรมที่จอง (ตรวจสอบกลุ่มจังหวัดได้ที่นี่)
 • เดินทางตามเที่ยวบินที่จอง โดยบินไปก่อน check-in ได้ไม่เกิน 5 วัน และบินกลับหลัง check-out ได้ไม่เกิน 5 วัน
 • ต้อง check-out จากที่พักแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
 • ผู้กรอกข้อมูลขอรับสิทธิตั๋วเครื่องบินต้องเป็นผู้จองโรงแรมในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
 • เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุน 1 ส.ค. 2563 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
 • สามารถใช้ Booking ID ที่จองตั๋วเครื่องบิน 1 ครั้งต่อการเข้าพักโรงแรม 1 Booking เท่านั้น
 • Booking ID ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนไปแล้ว จะไม่สามารถนำมาลงทะเบียนซ้ำได้อีก

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อขอคืนคาตั๋วเครื่องบิน จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 1. เข้า website www.เราเที่ยวด้วยกัน .com คลิกเลือก ลงทะเบียนรับสิทธิ สำหรับประชาชน
 2. เลือก ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบิน
 3. ใส่รายละเอียด เบอร์โทรศัพท์และบัตรประจำตัวประชาชน ที่ลงทะเบียนรับสิทธิเราเที่ยวด้วยกันไว้ และรอรับรหัส OTP
 4. ใส่รายละเอียด ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และ เลือกโรงแรมที่ท่านไปพัก ตามไฟท์ที่ Booking ไว้
 5. หลังจากเลือกโรงแรมแล้ว ให้ใส่รายละเอียด สายการบิน และหมายเลข Booking ตามช่องที่เค้ามีไว้ให้ หลังจากนั้นกดส่งข้อมูล
 6. เมื่อกดส่งข้อมูลแล้ว จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ตรวจสอบ ถ้าถูกต้อง ให้กดยืนยัน ระบบจะตอบกลับมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

หมายเลข Booking ดูจากตรงนี้

สามารถเข้าไปเช็คสถานะได้ที่ช่องทางเดิม จะมีสถานะอยู่ด้านล่างสุด

ขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกัน


รอบการจ่ายเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครือ่งบิน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง