“เราเที่ยวด้วยกัน” เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้

ระบบ “เราเที่ยวด้วยกัน” เปิดลงทะเบียนแล้ว

https://people.xn--12c1bik6bbd8ab6hd1b5jc6jta.com/

1. คลิกเลือก ลงทะเบียนประชาชน > คลิก “ลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่องเที่ยว” (สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินจะให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสิทธิ์ท่องเที่ยวสำเร็จ)

2. จะมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ให้ คลิก “เครื่องหมายถูก” ในช่องสี่เหลี่ยม และกด “ยืนยัน”

3. จากนั้นจะเข้าหน้า แบบฟอร์มในการลงทะเบียนโครกงาร ให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะเลขบัตรตัวที่ 3 ด้านหลัง (ผิดกันเยอะ หลักที่ 3 หลังบัตร)

4. กด “ยืนยัน” ข้อมูล / ระบบจะให้เรากด “ยืนยัน” สรุปข้อมูลอีกครั้ง

4. รอยืนยัน OTP 6 หลัง ที่ต้องมาที่โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน หาก OTP ไม่มา ต้องรอจนครบเวลา 300 วินาที และคลิกยืนยันของ otp ใหม่อีกครั้ง

5. เมื่อได้รับ otp ทางโทรศัพท์เลขหมายที่ลงทะเบียน (อันนี้ทำ 2 ครั้ง แต่ดูอ้างอิงให้ตรงกันด้วย)

6. กรอกรหัส otp 6 หลัก ลงไป ดูรหัสอ้างอิงด้วยว่าตรงกัน กรณีขอหลายครั้ง OTP มาช้า

7. ยืนยัน otp แล้ว หากลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ sms เพื่อ

8. ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว รอรับ sms ยืนยันภายใน 3 วัน

ช่วงเย็นวันนี้ ระบบได้ส่ง sms แจ้งผลลงทะเบียนแล้ว

9. ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปฯ “เป๋าตัง” (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมใช้จ่ายสำหรับโครงการ

สรุปสั้นๆ วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับประชาชน

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2.ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

3.ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย

4.จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ

5.ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม

*6.จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

7.Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

8.Check-out

*9.เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

*10.ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

* กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อ check-out แล้ว เท่านั้น


หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 1. 1. สาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (โครงการฯ)
  1. 1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
  2. 1.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ผู้ประกอบธุรกิจฯ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
   1. (1) เป็นผู้ประกอบธุรกิจฯ ที่ได้รับอนุญาตหรือดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และยังเปิดให้บริการตามปกติ
   2. (2) ปฏิบัติตามและไม่เคยฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   3. (3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
   4. (4) ราคาที่พักและค่าบริการการเข้าพักอื่น ๆ (ราคาสุทธิ) รวมแล้วต้องไม่สูงกว่าราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ เสนอขายผ่านช่องทางของผู้ให้บริการจองที่พักและการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency : OTA) ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) โดย OTA ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯ มิได้มีผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ และมิได้รับรู้ด้วย
   5. (5) มีช่องทางรับชำระเงินออนไลน์ หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจฯ ที่ OTA เป็นผู้รับชำระเงินแทน
   6. (6) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
  3. 1.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
   1. (1) มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
   2. (2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน
   3. (3) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
   4. (4) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
   5. (5) มีแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ทั้งนี้ กระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” (รวมทั้ง G-wallet ในบริการแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”) ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐบาลและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าวกำหนด
   6. (6) ให้ความยินยอมแก่ผู้ประกอบธุรกิจฯ ผู้ให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจฯ และ/หรือ OTA ในการส่งข้อมูลการจองและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล
  4. 1.4 ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
   1. (1) ร้านอาหารที่ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
   2. (2) สถานที่ท่องเที่ยวตามที่ ททท. กำหนด และลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
   3. (3) ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวตาม 1.4 (1) ถึง (2) ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  5. 1.5 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าที่พักในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ โดยรัฐจะจ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจฯ โดยตรงหลังจากประชาชนผู้ได้รับสิทธิได้ Check out ออกจากโรงแรม
  6. 1.6 รัฐจะสนับสนุน E-Voucher มูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิเมื่อ Check in เข้าพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ โดย E-Voucher มีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้
   1. (1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรมจะเป็นผู้ได้รับ E-Voucher
   2. (2) ใช้จ่ายได้เฉพาะในร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวตามข้อ 1.4
   3. (3) ใช้จ่ายได้เฉพาะในสถานที่ตาม (2) ที่ ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรม
   4. (4) E-Voucher จะปรากฏในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในเวลา 17.00 น. ของทุกวันตลอดระยะเวลา
 2. ที่เข้าพัก มูลค่าวันละ 600 บาท และสามารถสะสมได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตาม (5)
   1. (5) สามารถใช้จ่ายได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ Check out
   2. (6) E-Voucher สามารถใช้จ่ายได้จำนวนร้อยละ 40 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน
   3. (7) ไม่สามารถใช้ช่องทางอื่นนอกจากแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในการใช้ชำระเงินร่วมกับ E-Voucher ได้
  1. 1.7 รัฐจะสนับสนุนเงินตามข้อ 1.5 และ 1.6 รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ไม่เกิน 5 สิทธิต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชน (คำนวณจากจำนวนคืนคูณด้วยจำนวนห้อง เช่น 2 คืน 2 ห้อง จะเท่ากับ 4 สิทธิ) และรวมทั้งโครงการฯ แล้วไม่เกิน 5 ล้านสิทธิ ทั้งนี้ รัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนสิทธิได้ในภายหลัง
  2. 1.8 การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิตามข้อ 1.5 และ 1.6 จะพิจารณาเมื่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรมชำระเงินค่าที่พักสำเร็จ ตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิตามข้อ 1.7 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
  3. 1.9 ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ
   1. (1) โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวตามข้อ 1.2 และ 1.4 ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
   2. (2) ประชาชนลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
   3. (3) ประชาชนตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
   4. (4) ประชาชนจองที่พักโดยตรงกับโรงแรมตาม (3) หรือจองผ่าน OTA ตามขั้นตอนและวิธีการที่โรงแรมหรือ OTA กำหนด ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และให้ความยินยอมโรงแรม ผู้ให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ของโรงแรม และ OTA ในการส่งข้อมูลการจอง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล ทั้งนี้ โรงแรมที่จองจะต้องไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรม
   5. (5) สำหรับกรณีจองที่พักโดยตรงกับโรงแรม ให้ประชาชนตรวจสอบการแจ้งเตือนการจอง (Notification) ในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดการจองในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และชำระเงินค่าที่พัก (ซึ่งเป็นจำนวนที่ได้หักเงินสนับสนุนจากรัฐแล้ว) ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายในเวลา 23.59 น. ของวันถัดจากวันที่ได้รับ Notification หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าว การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองได้อีก
   6. (6) สำหรับกรณีจองที่พักผ่าน OTA ให้ประชาชนชำระเงินค่าที่พักตามช่องทางที่ OTA กำหนด และ
 3. เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองได้อีก
   1. (7) ประชาชนกดปุ่ม “เช็คอิน รับสิทธิคูปองท่องเที่ยว” ในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เมื่อ Check in โรงแรมที่จองไว้
   2. (8) โรงแรมสแกน QR Code ที่เกิดจากกระบวนการตาม (7) เพื่อ Check in ทั้งนี้ QR Code ดังกล่าวจะมีระยะเวลาใช้งาน 3 นาที โดยสามารถสร้างใหม่ได้
   3. (9) ประชาชนเข้าพัก และกดปุ่ม “ใช้คูปองท่องเที่ยว” ในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย E-Voucher ตามเงื่อนไขการใช้งานข้อ 1.6
   4. (10) สามารถ Check in เพื่อใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ภายในเวลา 11.59 น. ของวันถัดจากวัน Check in ตามรายละเอียดการจอง หากไม่ Check in ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิสำหรับวันที่ไม่ได้ Check in นั้น ทั้งนี้ เงินที่ชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ โดยถือว่าได้ใช้จำนวนสิทธิของตนตามที่ได้รับสิทธิจริงเท่านั้น
   5. (11) รัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่โรงแรมตามข้อ 1.5 หลังจาก Check out แล้ว โดยรัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่โรงแรมตามจำนวนสิทธิที่ประชาชนได้รับจริงเท่านั้น
 4. 2. สาระสำคัญของโครงการฯ สำหรับการโดยสารเครื่องบิน
  1. 2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 2. นี้ ใช้บังคับกับเฉพาะประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ การเดินทางดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการฯ
  2. 2.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน (สายการบิน) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
   1. (1) มีเส้นทางบินภายในประเทศ
   2. (2) ปฏิบัติตามและไม่เคยฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   3. (3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
  3. 2.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
   1. (1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรมและได้ทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบินโดยตรงกับสายการบิน (ไม่สามารถจองผ่านตัวแทนจำหน่ายได้)
   2. (2) ให้ความยินยอมแก่สายการบินในการส่งข้อมูลการจองและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล
  4. 2.4 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารหนึ่งที่นั่ง แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อบัตรโดยสารหนึ่งที่นั่ง ทั้งนี้ เงื่อนไขการขอได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารมีดังนี้
   1. (1) เป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
   2. (2) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้งจะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน 2 ที่นั่งต่อ 1 ห้องพักที่จอง โดยห้องพักที่จองจะต้องเป็นห้องพักที่ได้รับสิทธิตามข้อ 1. เช่น จองที่พัก 2 ห้อง 2 คืน จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน 4 ที่นั่ง
   3. (3) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้ง จำนวนการใช้สิทธิคือ 2 ที่นั่งต่อ 1 ห้องพักที่จอง เช่น จองที่พัก 2 ห้อง 2 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 4 ที่นั่ง แม้ว่าจะเดินทางเพียง 2 คน แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารสำหรับการโดยสารจริงเท่านั้น
   4. (4) การใช้สิทธิขั้นต่ำ คือ 2 ที่นั่งต่อการจองหนึ่งครั้ง เช่น กรณีเดินทางคนเดียวโดยจองห้องพัก 1 ห้อง 1 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 2 ที่นั่ง แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารสำหรับ 1 ที่นั่งเท่านั้น
   5. (5) ต้องเป็นเส้นทางการบินที่มีต้นทางหรือจุดหมายปลายทางอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดสถานที่ตั้งของโรงแรม ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อจังหวัดใกล้เคียงได้ในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
   6. (6) ในกรณีใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสำหรับการบินเที่ยวขาไป วันที่ Check in ขึ้นเครื่องจะต้องห่างจากวันที่ Check in โรงแรมไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ Check in ทั้งโรงแรมและสายการบินจริงเท่านั้น
   7. (7) ในกรณีที่ใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสำหรับการบินเที่ยวขากลับ วันที่ Check in ขึ้นเครื่องจะต้องห่างจากวันที่ Check out โรงแรมไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ Check in และ Check out จริงเท่านั้น
   8. (8) เมื่อ Check out ออกจากโรงแรมแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลและกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน” ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งนี้ ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการจองบัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องถูกต้องตรงกับชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ บนบัตรประจำตัวประชาชน
  5. 2.5 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินรวมทั้งโครงการฯ ไม่เกิน 2 ล้านที่นั่ง
  6. 2.6 การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิตามข้อ 2.4 จะพิจารณาเมื่อประชาชนผู้จองได้ดำเนินการตามข้อ 2.4 (7) ครบถ้วนและได้รับการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิตามข้อ 2.5 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
 5. 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
  1. 3.1 การใช้จ่าย E-Voucher จะสามารถใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านอาหาร และค่าผ่านประตู ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด ของสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน E-Voucher ตามข้อ 1.6
  2. 3.2 การชำระเงินโดยใช้ E-Voucher จะต้องชำระทั้งจำนวนตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินในคราวเดียว เช่น กรณีใบเสร็จรับเงินระบุจำนวนค่าอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งหมด 1,000 บาท สามารถใช้ E-Voucher ชำระได้จำนวน 400 บาท และจะต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อีก 600 บาท
  3. 3.3 เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ จองโรงแรมที่พักและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากเกิดปัญหาอย่างใด ๆ ขึ้นที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการเข้าพัก เข้ารับบริการ หรือการใช้สิทธิตามโครงการฯ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียกคืนความเสียหายจากโรงแรม
  4. 3.4 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
  5. 3.5 ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความปั่นป่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
  6. 3.6 หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด
 6. 4. ข้อความตกลงยินยอมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
  * “ข้าพเจ้า” หมายถึง บุคคลผู้เข้าร่วมโครงการฯ *
  1. 4.1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
  2. 4.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ข้อมูลศาสนา และข้อมูลชีวภาพ ซึ่งจัดเก็บจากระบบและแอปพลิเคชั่นเพื่อประโยชน์ของโครงการฯ) ของข้าพเจ้า และข้อมูลการชำระเงินตามโครงการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิตามโครงการฯ และ/หรือเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ
  3. 4.3 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูลการชำระเงินตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการอื่นของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต
  4. 4.4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูลการชำระเงินตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ
  5. 4.5 ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูลการชำระเงินตามโครงการฯ ตามข้อ 4. นี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ 4.3
  6. 4.6 ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับตามโครงการฯ ให้แก่กระทรวงการคลังภายใน 7 วัน
  7. 4.7 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าข้าพเจ้ากระทำการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้แก่กระทรวงการคลังภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด
  8. 4.8 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระงับการจ่ายเงินตามโครงการฯ หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ระงับซึ่งสิทธิของรัฐในอันที่จะดำเนินการตามกฎหมาย

Link แนะนำ

# รวมโรงแรมที่พักเข้าร่วมโครงการ “เที่ยวปันสุข” หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” รับสวนลด 40%

# เปิดให้เช็ก โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกัน” เที่ยวปันสุข

เรื่องที่เกี่ยวข้อง