กรุงไทยเปิด 79 สาขาและจุดบริการ รับลงทะเบียนโครงการเราชนะ กลุ่ม 3 วันหยุด 26-28 ก.พ. 64

กรุงไทยเปิดสาขาและจุดบริการเป็นกรณีพิเศษ 26-28 ก.พ.นี้

กรุงไทยเปิดสาขาและจุดบริการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 64

ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” แต่ไม่มี Smartphone

เปิดจุดบริการพิเศษ ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อจุดบริการ ได้ที่ https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/630

สำหรับประชาชน

1. โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุและ

2. มาด้วยตนเองเท่านั้น

3. ไม่สามารถมอบอำนาจได้ค่ะ

#กรุงไทย #เราชนะ #กลุ่มไม่มีโทรศัพท์ #ลงทะเบียนเราชนะ

กรุงไทยเปิด 79 สาขาและจึดบริการ มีที่ไหนบ้าง

26 ก.พ. 64

วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 64

28 ก.พ. 64


กระทรวงการคลัง แจ้ง ประชาชนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หรือไม่สามารถไปลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน “เราชนะ”

ได้ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาล/ตำบล /อสม. /อพม. /กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ไปอำนวยความสะดวกให้

ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ถึง 5 มี.ค.นี้

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

เพิ่มปุ่ม “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ” ขอรับสิทธิ 7,000 บาท คาดสำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟน ให้ใช้จ่ายสิทธิผ่านบัตรประชาชน

โดยปุ่มดังกล่าวนั้น กระทรวงการคลังเปิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด ที่เปิดจุดรับลงทะเบียนเราชนะ ได้ช่วยเหลือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มพิเศษสำเร็จและได้รับสิทธิ จะต้องใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

รายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ทำได้ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เลือกปุ่มสีแดง “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ

2. อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำเครื่องหมายยินยอมข้อตกลงและกดยืนยัน

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

– ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อกลาง (ถ้ามี)

– เลขประจำตัวประชาชน

– รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรอก 2 หลักแรกเป็นอักษรภาษาอังกฤษและ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข)

– วันเดือนปีเกิดที่ปรากฎอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน

– กรอกที่อยู่ปัจจุบัน

– ถนน จังหวัด เขต/อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์

– เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

– ข้อมูลการติดต่อ

– ชื่อ-นามสกุล บุคคลที่สามารถติดต่อได้

– ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดต่อได้

4. เมื่อกรอกครบควรตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนทำเครื่องหมายยืนยันข้อมูล และกดลงทะเบียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง