ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.คว้า “รางวัลกินรี” แห่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ “ป่าในเมือง”

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.

?คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ “รางวัลกินรี” โดยได้รับรางวัลดีเด่น (Kinnari Award) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) ในงานการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

? โดยรางวัลกินรี เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้าทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

?ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่าไม้และระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ ปตท. ตั้งใจสร้างให้เป็น “ป่าของคนกรุงเทพฯ” เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในเมืองได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสป่าอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางไกล และได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

? #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
? เปิดทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
?จองเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.pttreforestation.com
? Facebook: ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. www.facebook.com/metroforest/
?สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-136-6380
?จองเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.pttreforestation.com

PTTNews #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง #ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้#รางวัลกินรี

# รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง