ชมคงามงดงามของปราสาทนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ชมความงดงามของปราสาทนครหลวงที่ตัวปราสาทยังคงมีความสมบูรณ์อยู่มาก

ปราสาทนครหลวง หรือ วัดนครหลวง ที่นี่ดูสงบ ร่มรื่นเป็นอย่างมาก และปราสาทก็มีความงดงามมากเช่นกัน แต่น่าเสียดายที่นักท่องเที่ยวยังมากันน้อยมาก อาจด้วยปราสาทนี้อยู่นอกตัวเมือง และห่างเมืองอยุธยามาค่อนข้างมาก นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันในเมือง กว่าจะเที่ยวหมดก็เย็นหมดเวลาไปต่อ ขอแนะนำ ใครที่มาเที่ยวอยุธยา อยากให้วางแผนมาเที่ยวที่ปราสาทนครหลวงสถานที่แห่งนี้เป็นที่แรก แล้วค่อยย้อนกลับไปในเมืองใหม่ เพราะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นถึงความงดงามและความสมบูรณ์ของปราสาทแห่งนี้กัน

ปราสาทนครหลวง หรือ วัดนครหลวง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัย สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อ พ.ศ.2147 พระองค์ได้โปรดให้ช่างจำลองแบบมาจากปราสาที่กัมพูชา แล้วสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูน โดยนำมาสร้างใกล้วัดเทพจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชอีก แต่ว่าปราสาทแห่งนี้สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ในสมัยนั้น

ปราสาทนครหลวง
ปราสาทนครหลวง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง