ปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ ถือศีล8 วัดมเหยงคณ์

ปฏิบัตธรรม บวชเนกขัมมะ ถือศีล8 วัดมเหยงคณ์

วัดมเหยงคณ์

ท่านที่สนใจต้องการมาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ สามารถศึกษารายละเอียดและเลือกคอร์สปฏิบัติธรรม ฝึกกรรมฐาน ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง คอร์สปฏิบัติกรรมฐานของวัดมเหยงคณ์ มีดังนี้

 • บวชเนกขัมมะ ประจำวัน
 • บวชเนกขัมมะ ช่วงเทศกาล
 • คอร์สสอบวิปัสสนากรรมฐาน


บวชเนกชัมมะ ประจำวัน

บวชเนกขัมมะ ประจำวัน (รับศีล8) มีพิธีบวชเวลา 8.45 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันพระมีพิธีบวช เวลา 9.00 น.

ระเบียบปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ (รับศีล8)

 • งดพูดคุย งดใช้และปิดโทรศัพท์ ในเวลาปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และเวลานอน
 • มีความจำเป็นต้องพูดคุย หรือ ใช้โทรศัพท์ ควรเป็นเวลานอกจากที่กำหนดไว้ ให้พูดคุยหรือใช้โทรศัพท์เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

การแต่งกายของอุบาสิกาผู้รับศีล8 วัดมเหยงคณ์

 • ชุดนักบวชเนกขัมมะ อุบาสก-อุบาสิกา ที่วัดมีให้ยืมหรือต้องการชุดใหม่มีจำหน่ายที่ร้านสวัสดิการ (ผู้หญิงใส่เสื้อแขนยาว)
 • แต่งกายด้วยชุดขาวทั้งชุดและควรเป็นชุดนักบวชเนกขัมมะ คือ เสื้อคอกลมแขนกระบอกสีขาว ผ้าถุงสีขาว ไม่ควรสวมเสื้อรัดรูป เสื้อเข้ารูปไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
 • ไม่อนุญาตให้นุ่งกางเกง (ยกเว้นเวลานอน)
 • ห่มผ้าสไบเฉียงเรียบไม่มีลวดลายสีขาว โดยคลี่สไบคลุมเให้เรียบร้อย อย่าพับครึ่ง หรือม้วนเป็นพวงไว้ใต้หน้าอก ติดเข็มกลัดเพื่อไม่ให้สไบเลื่อนไปมาและอยู่กับที่ไม่หลุดง่าย
 • รัดผม เกล้าผม ให้เรียบร้อย ด้วยอุปกรณ์การตกแต่งผมที่มีสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม เท่านั้น ไม่รัดจุกหางม้ายาวไว้ด้านหลัง (กรณีที่ผมยาว) ผมที่หลุดลุ่ย ให้ใช้กิ๊บสีดำเก็บติดให้เรียบร้อย
 • งดสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดเช่น แหวน กำไรข้อมือ นาฬิกา สายรัดข้อมือ สร้อยข้อมือ สร้อยคอพระ ตุ้มหูและสายสินธิ์
 • งดแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางค์ทุกชนิด (ยกเว้นทาแห้งเพื่อลดอาการคัน)
 • งดทาเล็บมือ เล็บเท้า (หากทำเล็บถาวรมาไม่สามารถล้างออกได้ แนะนำให้ถือศีล5 โดยใส่ผ้าถุงสีดำหรือสีน้ำตาล เสื้อขาวและไม่ต้องห่มสไบเฉียง) หรือไปพบเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงาน
 • ไม่ควรสวมรองเท้าที่มีสีฉูดฉาด ไม่ใส่รองเท้าที่มีส้น หรือส้นสูง

การแต่งกายของอุบาสกผู้รับศีล8 วัดมเหยงคณ์

 • ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมะสีขาวทั้งชุด หรือสวมเสื้อคอกลมและกางเกงสุภาพสีขาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

หมายเหตุ

 • หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้นได้ จะไม่ได้รับอนุญาติให้บวช
 • กรณีที่มีเด็กมาบวชกับผู้ปกครอง เด็กควรมีอายุตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป ถ้าเป็นเด็กผู้ชายต้องแยกไปอยู่เขตของอุบาสก (เด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบไม่รับบวช)

สำหรับผู้ใดที่มีความประสงค์จะร่วมในกิจกรรมการบวชเนกขัมมะภาวนาแต่ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ด้านบน ทางวัดมเหยงคณ์ได้เปิดโอกาสให้สาธุชนทั่วไป ได้ปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามกำลังโดยการถือศีล5 ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือดังนี้

อุบาสิกา ผู้ถือศีล5

 • แต่งกายด้วยเสื้อคอกลมแขนกระบอกสีขาว ไม่ควรสวมเสื้อฟิดรัดรูป เสื่อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
 • ใส่ผ้าถุงสีดำหรือสีน้ำตาล ไม่ต้องห่มผ้าสไบเฉียง
 • รัดผม เกล้าผม ให้เรียบร้อย ด้วยอุปกรณ์การตกแต่งผมที่มีสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม เท่านั้น ไม่รัดจุกหางม้ายาวไว้ด้านหลัง (กรณีที่ผมยาว) ผมที่หลุดลุ่ย ให้ใช้กิ๊บสีดำเก็บติดให้เรียบร้อย
 • ไม่อนุญาตให้นุ่งกางเกาง (ยกเว้นเวลานอน)
 • ไม่ควรสวมรองเท้าที่มีสีสันฉูดฉาด ไม่ใส่รองเท้าที่มีส้น หรือ ส้นสูง

อุบาสก ผู้ถือศีล5

 • สวมเสื้อคอกลมและกางเกงสุภาพสีดำ หรือสีน้ำตาล หรือสีกากี ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

สาธุชนทั่วไปที่มาทำบุญ หรือมาติดต่อช่วยเหลือกิจกรรมวัด ขอความร่วมมือในการแต่งกายดังนี้

 • สุภาพสตรี : แต่งกายสุภาพ ไม่ควรสวมเสื้อฟิด รัดรูป เสื้อไมมีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง ไม่ใส่ขาสั้น หรือ กระโปรงสั้น
 • สุภาพบุรุษ : แต่งกายสุภาพ

กิจวัตรปฏิบัติธรรม ประจำวัน

เวลากิจวัตร
04.00 น.ตื่นทำภารกิจส่วนตัว
04.30 น.ทำวัตรเช้า-ปฏิบัติกรรมฐาน
อุบาสิกา ณ ศาลาเขมรังสี
อุบาสก ณ วิหารถ้าปรินิพพาน
05.45 น.อุบาสิกา ช่วยกันทำความสะอาดศาลาและบริเวณวัด
อุบาสก ติดตามพระสงฆ์บิณฑบาต ช่วยถือย่ามใส่อาหารให้ท่าน
06.30 น.ทำบุญตักบาตร ณ ถนนข้างกำแพงโบราณสถาน
07.00 น.ช่วยกันจัดอาหารที่พระสงฆ์บิณฑบาตมา ณ เอนกประสงค์2
07.30 น.พร้อมกัน ณ ลานอมตธรรม ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-เตรียมตัวตักอาหาร
08.30 น.ช่วยกันล้างภาชนะ หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว
10.00 น.เดินจงกลมและนั่งเจริญภาวนา ณ ลานอมตธรรม ลานธรรมจักษุ
11.00 น.รับประทานอาหารเพลและพักผ่อน
13.30 น.เดินจงกลมและนั่งเจริญภาวนา ณ ลานอมตธรรม ลานธรรมจักษุ
15.30 น.ดื่มน้ำปานะ
15.45 น.ทำความสะอาดศาลา ศาลาที่พักและบริเวณวัด โดย พร้อมเพรียงกัน
17.00 น. นั่งเจริญภาวนา ณ ถ้ำวิมุตติสุข ริมสระมุจจลินท์ ลานอมตธรรม
18.00 น.ทำวัตรเย็น นั่งเจริญภาวนา
อุบาสิกา ณ ศาลาเขมรังษี
อุบาสก ณ ถ้าปรินิพพาน
20.00 ่น.ฟังการบรรยายธรรม ณ ศาลาเขมรังสี
21.00 น.ปิดไฟพักผ่อน และงดใช้โทรศัพท์


บวชเนกขัมมะ ช่วงเทศกาล

บวชเนกขัมมะภาวนาในช่วงเทศกาล (วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันประเพณีไทย) พิธีบวช มีวันละ 3 รอบ คือ

 • เวลา 12.00 น. (วันแรกเวลา 10.00 น.)
 • เวลา 15.30 น.
 • เวลา 21.00 น.

** ผู้จะบวชตอนบ่ายและค่ำ ต้องไม่รับประทาน อาหารในเวลาวิกลาง (เลยเที่ยงวัน)
** บวชเนกขัมมภาวนาประจำวัน (นอกเทศกาล) บวชได้ทุกวัน พิธีบวชเวลา 9.00 น.

พิธีลาสิกขา มีวันละ 1 รอบ คือ เวลา 06.00 น.

บวชเนกขัมมภาวนา ช่วงเทศกาล ประจำปี 2563

ครั้งที่วันบวชและวันลาสิกขาวันสำคัญ
กุมภาพันธ์ 2563
1ศูกร์ที่ 7 – จันทร์ที่ 10 ก.พวันมาฆบูชา
เมษายน 2563
2เสาร์ที่ 11 – อังคารที่ 14 เม.ย วันสงกรานต์
พฤษภาคม 2563
3จันทร์ที่4 – พฤหัสบดีที่ 7 พ.ค วันวิสาขบูชา
มิถุนายน 2563
4พุธที่3 – อาทิตย์ที่ 7 มิ.ย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีฯ
กรกฏาคม 2563
5ศุกร์ที่3 – จันทร์ที่ 6 ก.ค วันอาสาฬบูชา และ วันเข้าพรรษา
6เสาร์ที่25 – พุธที่ 29 ก.ค วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
สิงหาคม 2563
7เสาร์ที่8 – พฤหัสบดีที่ 13 ส.ควันแม่แห่งชาติ
ตุลาคม 2563
8พฤหัสบดีที่1 – อาทิตย์ที่ 4 ต.ควันออกพรรษา
9เสาร์ที่10 – พุธที่ 14 ต.ควันคล้ายวันสวรรคต ร.9
10ศุกร์ที่23 – จันทร์ที่ 23 ต.ควันปิยมหาราช
ธันวาคม 2563
11ศุกร์ที่4 – จันทร์ที่ 7 ธ.ค วันพ่อแห่งชาติ
12พฤหัสบดีที่ 31 – อาทิตย์ที่3 ม.ค 64วันขึ้นปีใหม่

คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

ปฏิบัติธรรม วัดมเหยงคณ์

** ก่อนที่ท่านจะกรอกใบสมัครเข้ารับการอบรม กรุณาอ่านกฎระเบียบ และข้อวัตรปฏิบัติของผู้เข้าอบรมให้จบก่อน หากท่านคิดว่าปฏิบัติไม่ได้ กรุณา งดสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการอบรม จะต้องอยู่ปฏิบัติจนครบตามเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้อง

 • ปิดวาจา ไม่พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกันและบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกับ พระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานและพี่เลี้ยงเท่านั้น
 • ไม่ติดต่อญาติ หรือ เพื่อนที่มาเยี่ยมระหว่างเข้ารับการอบรม ทางวัดจะเก็บโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและจะคืนให้วันกลับ รวมทั้งงดการสื่อสารด้วยข้อความภาษาเขียนและท่าทางต่างๆ
 • ผู้เข้ารับการอบรมตัองถือศีบ 8 จึงขอให้ถอดเครื่องประดับทุกชนิด เครื่องดื่มประเภท ไมโล โอวัลติน ไวตามิลล์และนมทุกชนิด จัดเป็นอาหาร จะต้องไม่รับประทานหลังจากเวลาเที่ยววัน (12.00 น.) จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่
 • สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ อนุโลมยามเจ็บป่วยจะถืออาชีวัฏฐมกศีล (ทานอาหารมือเย็นได้) โดยให้แจ้งขออนุญาต เป็นรายบุคคล
 • การรับประทานอาหาร/ดื่มน้ำ ให้นั่งรับประทาน ไม่ยืนดื่มน้ำ
 • การแต่งกาย เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
  • สุภาพบุรุษ ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมะภาวนา หรือสวมเสื่้อ และกางเกงสุภาพสีขาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น สามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
  • สุภาพสตรี ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมะภาวนา ผ้าถุง เสื้อแขนสามส่วน ผ้าสไบสีขาว
  • ผ้าผมยาว ควรรวบขึ้นให้เรียบร้อย ถ้าทาเล็บ ต้องล้าง
 • ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต้องไปร่วมทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น และไม่ให้ทำธุระอื่นๆ เช่น ทำบุญตักบาตร บริจาคทาน ซื้อสินค้าร้านสวัสดิการ เป็นต้น
 • กรณีที่ต้องซื้อของใช้ที่จำเป็น ให้ติดต่อพี่เลี้ยงช่วยดำเนินการให้ และการบริจาคทรัพย์ให้กระทำก่อนเข้ากรรมฐาน หรือวันออกกรรมฐาน
 • ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องแยกกันปฏิบัติตามลำพังในบริเวณที่พักอาศัย วิหารอบรมวิปัสสนา โดยเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรทำเสียงดัง จะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังปฏิบัติ เช่น เดินลากรองเท้าให้เกิดเสียงดังและไม่ควรใช้ถุงพลาสติกที่มีเสียงดัง
 • เมื่อสิ้นสุดการอบรมให้ช่วยเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกุฏิ แยกสิ่งของที่ใช้แล้ว เช่น ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าพลาสติกรองนั่งไว้ต่างหาก เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดกุฏิให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมคืนกุญแจกุฏิ และป้ายชื่อให้กับพี่เลี้ยง
 • ถ้าผู้ปฏิบัติไม่สามารถมาเข้าปฏิบัติตามกำหนดได้ ต้องแจ้งยกเลิกให้ทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธฺ์ในครั้งต่อไป


วิธีสมัครปฏิบัติธรรม วัดมเหยงคณ์

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน, ผู้ปฏิบัติเก่าไม่ต้องใช้รูปถ่าย)
 • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ที่มีหมายเลขประจำตัว 10 หลัก)

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

 • รับสมัครเฉพาะผู้มีความตั้งใจจริงๆ ในการจะอบรมเจริญสติปัญญา เท่านั้น
 • รับรุ่นละ 100 ท่าน ทั้ง ชาย-หญิง ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต
 • คนใหม่ คือ ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส 7 วันขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นวิปัสสนาจารย์ ให้สมัครเข้ารอบ คนใหม่
 • คนเก่า คือ ผู้ที่เคยเข้า ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส 7 วันขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นวิปัสสนาจารย์ หมายรวมถึงเคยปฏิบัติที่สาขา หรือที่อื่นๆ ด้วย ก็นับเป็นคนเก่า ให้สมัครเข้ารอบ คนเก่า
 • คนเก่าพิเศษ คือผู้ที่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส 7 วัน ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นวิปัสสนาจารย์ สามารถสมัครเข้ารอบคนเก่าพิเศษ (เป็นคอร์สที่หลวงพ่อไม่ลงสอน ไม่มีการสอบอารมณ์ ใช้วีดีทัศน์ และเสียงธรรมเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย

 • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าสมัคร หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากประสงค์จะทำบุญ ก็บริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

หมายเหตุ

สมัครเข้าปฏิบัติที่วัดมเหยงคณ์ได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งคนใหม่ คนเก่า และคนเก่าพิเศษ เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าปฏิบัติกรรมฐานเป็นจำนวนมาก เพื่อเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกัน แต่ท่านสามารถเข้าปฏิบัติได้ที่ คอร์สวิปัสสนากรรมฐานตามสาขาของวัดมเหยงคณ์ หรือที่อื่นๆ ที่มีพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ไปเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ได้ไม่จำกัด

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ากรรมฐานกับวัดมเหยงคณ์ สามารถเลือกกรอกใบสมัครตามเดือนที่สนใจได้ ตรวจสอบวันที่เข้าคอร์ส สถานที่ คนใหม่หรือคนเก่าให้ชัดเจนก่อนสมัคร หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว กรุณณาทำตามขั้นตอนดังนี้

 • แจ้งชื่อ เบอร์โทร และคอร์สเดือนที่สมัครทางไลน์ (เพิ่มเพื่อนใน line @mhy95 กรรมฐานวัดมเหยงคณ์
 • ผู้ปฏิบัติใหม่ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว มาให้เจ้าหน้าที่ในวันละทะเบียนเข้ากรรมฐาน
 • ผู้ปฏิบัติเก่าให้นำบัตรประชาชนมายื่นในวันที่ลงทะเบียนเข้ากรรมฐานทุกท่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก
website : watmahaeyong.org
facebook : วัดมเหยงคณ์ ธัมโมวาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดมเหยงคณ์
95 ม.2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศํพท์ : 035-881-601-2
โทรสาร : 035-881-603
อีเมลล์ : watmaheyong@gmail.com
website : watmahaeyong.org

รายละเอียดการบวชเนกขัมมะประจำวัน
โทรศัพท์ 080-907-1543

ข่าวพิธีกฐินวัดมเหยงคณ์ 7 พ.ย. 64

เรื่องที่เกี่ยวข้อง