ปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ ถือศีล 8 วัดมเหยงคณ์

ปฏิบัตธรรม บวชเนกขัมมะ ถือศีล8 วัดมเหยงคณ์

วัดมเหยงคณ์

ท่านที่สนใจต้องการมาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ สามารถศึกษารายละเอียดและเลือกคอร์สปฏิบัติธรรม ฝึกกรรมฐาน ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง คอร์สปฏิบัติกรรมฐานของวัดมเหยงคณ์ มีดังนี้

 • บวชเนกขัมมะ ประจำวัน
 • บวชเนกขัมมะ ช่วงเทศกาล
 • คอร์สสอบวิปัสสนากรรมฐาน


บวชเนกชัมมะ ประจำวัน

บวชเนกขัมมะ ประจำวัน (รับศีล8) มีพิธีบวชเวลา 8.45 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันพระมีพิธีบวช เวลา 9.00 น.

ระเบียบปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ (รับศีล8)

 • งดพูดคุย งดใช้และปิดโทรศัพท์ ในเวลาปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และเวลานอน
 • มีความจำเป็นต้องพูดคุย หรือ ใช้โทรศัพท์ ควรเป็นเวลานอกจากที่กำหนดไว้ ให้พูดคุยหรือใช้โทรศัพท์เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

การแต่งกายของอุบาสิกาผู้รับศีล8 วัดมเหยงคณ์

 • ชุดนักบวชเนกขัมมะ อุบาสก-อุบาสิกา ที่วัดมีให้ยืมหรือต้องการชุดใหม่มีจำหน่ายที่ร้านสวัสดิการ (ผู้หญิงใส่เสื้อแขนยาว)
 • แต่งกายด้วยชุดขาวทั้งชุดและควรเป็นชุดนักบวชเนกขัมมะ คือ เสื้อคอกลมแขนกระบอกสีขาว ผ้าถุงสีขาว ไม่ควรสวมเสื้อรัดรูป เสื้อเข้ารูปไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
 • ไม่อนุญาตให้นุ่งกางเกง (ยกเว้นเวลานอน)
 • ห่มผ้าสไบเฉียงเรียบไม่มีลวดลายสีขาว โดยคลี่สไบคลุมเให้เรียบร้อย อย่าพับครึ่ง หรือม้วนเป็นพวงไว้ใต้หน้าอก ติดเข็มกลัดเพื่อไม่ให้สไบเลื่อนไปมาและอยู่กับที่ไม่หลุดง่าย
 • รัดผม เกล้าผม ให้เรียบร้อย ด้วยอุปกรณ์การตกแต่งผมที่มีสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม เท่านั้น ไม่รัดจุกหางม้ายาวไว้ด้านหลัง (กรณีที่ผมยาว) ผมที่หลุดลุ่ย ให้ใช้กิ๊บสีดำเก็บติดให้เรียบร้อย
 • งดสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดเช่น แหวน กำไรข้อมือ นาฬิกา สายรัดข้อมือ สร้อยข้อมือ สร้อยคอพระ ตุ้มหูและสายสินธิ์
 • งดแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางค์ทุกชนิด (ยกเว้นทาแห้งเพื่อลดอาการคัน)
 • งดทาเล็บมือ เล็บเท้า (หากทำเล็บถาวรมาไม่สามารถล้างออกได้ แนะนำให้ถือศีล5 โดยใส่ผ้าถุงสีดำหรือสีน้ำตาล เสื้อขาวและไม่ต้องห่มสไบเฉียง) หรือไปพบเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงาน
 • ไม่ควรสวมรองเท้าที่มีสีฉูดฉาด ไม่ใส่รองเท้าที่มีส้น หรือส้นสูง

การแต่งกายของอุบาสกผู้รับศีล8 วัดมเหยงคณ์

 • ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมะสีขาวทั้งชุด หรือสวมเสื้อคอกลมและกางเกงสุภาพสีขาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

หมายเหตุ

 • หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้นได้ จะไม่ได้รับอนุญาติให้บวช
 • กรณีที่มีเด็กมาบวชกับผู้ปกครอง เด็กควรมีอายุตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป ถ้าเป็นเด็กผู้ชายต้องแยกไปอยู่เขตของอุบาสก (เด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบไม่รับบวช)

สำหรับผู้ใดที่มีความประสงค์จะร่วมในกิจกรรมการบวชเนกขัมมะภาวนาแต่ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ด้านบน ทางวัดมเหยงคณ์ได้เปิดโอกาสให้สาธุชนทั่วไป ได้ปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามกำลังโดยการถือศีล5 ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือดังนี้

อุบาสิกา ผู้ถือศีล5

 • แต่งกายด้วยเสื้อคอกลมแขนกระบอกสีขาว ไม่ควรสวมเสื้อฟิดรัดรูป เสื่อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
 • ใส่ผ้าถุงสีดำหรือสีน้ำตาล ไม่ต้องห่มผ้าสไบเฉียง
 • รัดผม เกล้าผม ให้เรียบร้อย ด้วยอุปกรณ์การตกแต่งผมที่มีสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม เท่านั้น ไม่รัดจุกหางม้ายาวไว้ด้านหลัง (กรณีที่ผมยาว) ผมที่หลุดลุ่ย ให้ใช้กิ๊บสีดำเก็บติดให้เรียบร้อย
 • ไม่อนุญาตให้นุ่งกางเกาง (ยกเว้นเวลานอน)
 • ไม่ควรสวมรองเท้าที่มีสีสันฉูดฉาด ไม่ใส่รองเท้าที่มีส้น หรือ ส้นสูง

อุบาสก ผู้ถือศีล5

 • สวมเสื้อคอกลมและกางเกงสุภาพสีดำ หรือสีน้ำตาล หรือสีกากี ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

สาธุชนทั่วไปที่มาทำบุญ หรือมาติดต่อช่วยเหลือกิจกรรมวัด ขอความร่วมมือในการแต่งกายดังนี้

 • สุภาพสตรี : แต่งกายสุภาพ ไม่ควรสวมเสื้อฟิด รัดรูป เสื้อไมมีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง ไม่ใส่ขาสั้น หรือ กระโปรงสั้น
 • สุภาพบุรุษ : แต่งกายสุภาพ

กิจวัตรปฏิบัติธรรม ประจำวัน

เวลากิจวัตร
04.00 น.ตื่นทำภารกิจส่วนตัว
04.30 น.ทำวัตรเช้า-ปฏิบัติกรรมฐาน
อุบาสิกา ณ ศาลาเขมรังสี
อุบาสก ณ วิหารถ้าปรินิพพาน
05.45 น.อุบาสิกา ช่วยกันทำความสะอาดศาลาและบริเวณวัด
อุบาสก ติดตามพระสงฆ์บิณฑบาต ช่วยถือย่ามใส่อาหารให้ท่าน
06.30 น.ทำบุญตักบาตร ณ ถนนข้างกำแพงโบราณสถาน
07.00 น.ช่วยกันจัดอาหารที่พระสงฆ์บิณฑบาตมา ณ เอนกประสงค์2
07.30 น.พร้อมกัน ณ ลานอมตธรรม ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-เตรียมตัวตักอาหาร
08.30 น.ช่วยกันล้างภาชนะ หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว
10.00 น.เดินจงกลมและนั่งเจริญภาวนา ณ ลานอมตธรรม ลานธรรมจักษุ
11.00 น.รับประทานอาหารเพลและพักผ่อน
13.30 น.เดินจงกลมและนั่งเจริญภาวนา ณ ลานอมตธรรม ลานธรรมจักษุ
15.30 น.ดื่มน้ำปานะ
15.45 น.ทำความสะอาดศาลา ศาลาที่พักและบริเวณวัด โดย พร้อมเพรียงกัน
17.00 น. นั่งเจริญภาวนา ณ ถ้ำวิมุตติสุข ริมสระมุจจลินท์ ลานอมตธรรม
18.00 น.ทำวัตรเย็น นั่งเจริญภาวนา
อุบาสิกา ณ ศาลาเขมรังษี
อุบาสก ณ ถ้าปรินิพพาน
20.00 ่น.ฟังการบรรยายธรรม ณ ศาลาเขมรังสี
21.00 น.ปิดไฟพักผ่อน และงดใช้โทรศัพท์


บวชเนกขัมมะ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 งดบวชเนกขัมมะ ประจำวัน ปรับเปลี่ยนเป็น คอร์สปฏิบัติ 3-4 วัน สมัครทาง LINE : @mahaeyong

บวชเนกขัมมะภาวนาในช่วงเทศกาล (วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันประเพณีไทย) พิธีบวช มีวันละ 3 รอบ คือ

 • เวลา 12.00 น. (วันแรกเวลา 10.00 น.)
 • เวลา 15.30 น.
 • เวลา 21.00 น.

** ผู้จะบวชตอนบ่ายและค่ำ ต้องไม่รับประทาน อาหารในเวลาวิกลาง (เลยเที่ยงวัน)
** บวชเนกขัมมภาวนาประจำวัน (นอกเทศกาล) บวชได้ทุกวัน พิธีบวชเวลา 9.00 น.

พิธีลาสิกขา มีวันละ 1 รอบ คือ เวลา 06.00 น.

คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

ปฏิบัติธรรม วัดมเหยงคณ์

** ก่อนที่ท่านจะกรอกใบสมัครเข้ารับการอบรม กรุณาอ่านกฎระเบียบ และข้อวัตรปฏิบัติของผู้เข้าอบรมให้จบก่อน หากท่านคิดว่าปฏิบัติไม่ได้ กรุณา งดสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการอบรม จะต้องอยู่ปฏิบัติจนครบตามเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้อง

 • ปิดวาจา ไม่พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกันและบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกับ พระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานและพี่เลี้ยงเท่านั้น
 • ไม่ติดต่อญาติ หรือ เพื่อนที่มาเยี่ยมระหว่างเข้ารับการอบรม ทางวัดจะเก็บโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและจะคืนให้วันกลับ รวมทั้งงดการสื่อสารด้วยข้อความภาษาเขียนและท่าทางต่างๆ
 • ผู้เข้ารับการอบรมตัองถือศีบ 8 จึงขอให้ถอดเครื่องประดับทุกชนิด เครื่องดื่มประเภท ไมโล โอวัลติน ไวตามิลล์และนมทุกชนิด จัดเป็นอาหาร จะต้องไม่รับประทานหลังจากเวลาเที่ยววัน (12.00 น.) จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่
 • สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ อนุโลมยามเจ็บป่วยจะถืออาชีวัฏฐมกศีล (ทานอาหารมือเย็นได้) โดยให้แจ้งขออนุญาต เป็นรายบุคคล
 • การรับประทานอาหาร/ดื่มน้ำ ให้นั่งรับประทาน ไม่ยืนดื่มน้ำ
 • การแต่งกาย เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
  • สุภาพบุรุษ ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมะภาวนา หรือสวมเสื่้อ และกางเกงสุภาพสีขาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น สามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
  • สุภาพสตรี ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมะภาวนา ผ้าถุง เสื้อแขนสามส่วน ผ้าสไบสีขาว
  • ผ้าผมยาว ควรรวบขึ้นให้เรียบร้อย ถ้าทาเล็บ ต้องล้าง
 • ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต้องไปร่วมทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น และไม่ให้ทำธุระอื่นๆ เช่น ทำบุญตักบาตร บริจาคทาน ซื้อสินค้าร้านสวัสดิการ เป็นต้น
 • กรณีที่ต้องซื้อของใช้ที่จำเป็น ให้ติดต่อพี่เลี้ยงช่วยดำเนินการให้ และการบริจาคทรัพย์ให้กระทำก่อนเข้ากรรมฐาน หรือวันออกกรรมฐาน
 • ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องแยกกันปฏิบัติตามลำพังในบริเวณที่พักอาศัย วิหารอบรมวิปัสสนา โดยเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรทำเสียงดัง จะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังปฏิบัติ เช่น เดินลากรองเท้าให้เกิดเสียงดังและไม่ควรใช้ถุงพลาสติกที่มีเสียงดัง
 • เมื่อสิ้นสุดการอบรมให้ช่วยเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกุฏิ แยกสิ่งของที่ใช้แล้ว เช่น ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าพลาสติกรองนั่งไว้ต่างหาก เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดกุฏิให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมคืนกุญแจกุฏิ และป้ายชื่อให้กับพี่เลี้ยง
 • ถ้าผู้ปฏิบัติไม่สามารถมาเข้าปฏิบัติตามกำหนดได้ ต้องแจ้งยกเลิกให้ทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธฺ์ในครั้งต่อไป

การเตรียมตัวเตรียมใจ
วางทิฐิมานะ พร้อมที่จะรับฟังคำสั่งสอนของพระอาจารย์ ต้องตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบและข้อวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด วางจากพันธะทั้งปวง คือไม่มี ปลิโพธิ 10 ประการ ได้แก่
1. ไม่ห่วงบ้าน
2. ไม่ห่วงสกุล
3. ไม่ห่วงญาติ
4. ไม่ห่วงลาภ
5. ไม่ห่วงการทำธุรกิจ
6. ไม่ห่วงการเดินทาง
7. ไม่ห่วงโรค
8 .ไม่ห่วงหมู่คณะ
9. ไม่ห่วงการเล่าเรียน
10. ไม่ห่วงในการแสดงฤทธิ์

ของใช้ที่ต้องเตรียมมาเอง
– เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอผลัดเปลี่ยนสวมใส่ สามารถส่งซักได้โดยจะมีร้านที่รับจ้างซักผ้า มารับผ้าทุกวัน (ราคา ชิ้นละ 10 บาท)
– เครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น สบู่, แชมพู, หวี, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, กระดาษชำระ, ร่ม, ผ้าห่ม, ไฟฉาย, นาฬิกาปลุก, ยาทากันยุง อุปกรณ์ทีใช้ในการโกนหนวด ฯลฯ (ยกเว้น …ที่นอน, หมอน, มุ้ง, ผ้าห่ม, , ผ้าพลาสติกรองนั่ง ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว)
– ยาประจำตัวสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว
– บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรนักเรียนักศึกษา
– ไม่ควรนำสิ่งของมีค่ามาหรือถ้ามีควรนำติดตัวไว้เสมอ)

*หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมต้องไปให้ทันเวลาที่กำหนดในวันเปิดอบรม และต้องอยู่ปฏิบัติจนครบถึงวันปิดอบรม
– เมื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว ต้องการจะยกเลิก ต้องแจ้งให้ทางวัดทราบอย่างช้าก่อนกำหนดเปิดอบรม 7 วัน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในครั้งต่อไป
– ผู้สมัครกรรมฐานจะต้องมารายงานตัวเข้ารับการอบรมก่อนเวลา

กำหนดการวันเปิดอบรม

เวลา วันเปิดอบรม
7.00 – 8.00 น.ลงทะเบียน – เข้าที่พัก
9.00 น.ปฐมนิเทศ โดยพี่เลี้ยงกรรมฐาน ณ วิหารอบรมวิปัสสนา
10.00 น.ฟังการอบรมวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและทำพิธีสมาทานกรรมฐาน
11.00 น.ตักอาหารที่ธรรมศาลา แล้วนำไปรับประทานที่กุฏิตัวเองตามลำพัง
13.30 น.เดินจงกรม พร้อมฟังคำสอนวิธีเดินจงกรมจากเสียงตามสาย (ในที่พักส่วนตัว)
14.15 น.นั่งปฏิบัติกรรมฐาน พร้อมฟังคำสอนนำปฏิบัติจากเสียงตามสาย
15.30 น.ส่งอารมณ์ ณ วิหารอบรมวิปัสสนา
17.00 น.นั่งปฏิบัติกรรมฐาน พร้อมฟังคำสอนนำปฏิบัติจากเสียงตามสาย
18.30 – 19.30 น.นั่งปฏิบัติกรรมฐานรวม ณ วิหารอบรมวิปัสสนา
19.30 – 20.00 น.ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ / เดินจงกรม
20.00 – 21.00 น.ฟังธรรมจากพระอาจารย์ ณ วิหารอบรมวิปัสสนา

– เวลานอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นเวลาส่วนใหญ่ ให้แยกย้ายกันปฏิบัติฯ ตามลำพัง
– ผู้เข้าอบรมต้องส่งอารมณ์การปฏิบัติกับพระอาจารย์โดยบอกถึงวิธีการปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคของการปฏิบัติตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้
– ผู้เข้ารับการอบรมที่มีข้อข้องใจในการปฏิบติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถเขียนข้อความสอบถาม ผ่านพี่เลี้ยง พระอาจารย์จะตอบคำถามช่วงเวลาที่มีการส่งอารมณ์

กำหนดการวันปิดอบรม

เวลา วันปิดอบรม
05.00 น.นั่งปฏิบัติกรรมฐานรวม ณ วิหารอบรมวิปัสสนา
06.00 น.เตรียมตัวทำพิธีลากรรมฐาน ตอบแบบประเมินผล
06.30 น.พิธีลากรรมฐาน รับหนังสือ CD ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
แสดงความรู้สึกข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ทำบุญตามกำลังศรัทธา
08.00 น.เสร็จพิธี รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม)

*หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีสมัครปฏิบัติธรรม วัดมเหยงคณ์

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน, ผู้ปฏิบัติเก่าไม่ต้องใช้รูปถ่าย)
 • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ที่มีหมายเลขประจำตัว 10 หลัก)

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

 • รับสมัครเฉพาะผู้มีความตั้งใจจริงๆ ในการจะอบรมเจริญสติปัญญา เท่านั้น
 • รับรุ่นละ 100 ท่าน ทั้ง ชาย-หญิง ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต
 • คนใหม่ คือ ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส 7 วันขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นวิปัสสนาจารย์ ให้สมัครเข้ารอบ คนใหม่
 • คนเก่า คือ ผู้ที่เคยเข้า ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส 7 วันขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นวิปัสสนาจารย์ หมายรวมถึงเคยปฏิบัติที่สาขา หรือที่อื่นๆ ด้วย ก็นับเป็นคนเก่า ให้สมัครเข้ารอบ คนเก่า
 • คนเก่าพิเศษ คือผู้ที่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส 7 วัน ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นวิปัสสนาจารย์ สามารถสมัครเข้ารอบคนเก่าพิเศษ (เป็นคอร์สที่หลวงพ่อไม่ลงสอน ไม่มีการสอบอารมณ์ ใช้วีดีทัศน์ และเสียงธรรมเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย

 • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าสมัคร หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากประสงค์จะทำบุญ ก็บริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

หมายเหตุ

สมัครเข้าปฏิบัติที่วัดมเหยงคณ์ได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งคนใหม่ คนเก่า และคนเก่าพิเศษ เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าปฏิบัติกรรมฐานเป็นจำนวนมาก เพื่อเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกัน แต่ท่านสามารถเข้าปฏิบัติได้ที่ คอร์สวิปัสสนากรรมฐานตามสาขาของวัดมเหยงคณ์ หรือที่อื่นๆ ที่มีพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ไปเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ได้ไม่จำกัด

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ากรรมฐานกับวัดมเหยงคณ์ สามารถเลือกกรอกใบสมัครตามเดือนที่สนใจได้ ตรวจสอบวันที่เข้าคอร์ส สถานที่ คนใหม่หรือคนเก่าให้ชัดเจนก่อนสมัคร หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว กรุณณาทำตามขั้นตอนดังนี้

 • แจ้งชื่อ เบอร์โทร และคอร์สเดือนที่สมัครทางไลน์ (เพิ่มเพื่อนใน line @mhy95 กรรมฐานวัดมเหยงคณ์
 • ผู้ปฏิบัติใหม่ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว มาให้เจ้าหน้าที่ในวันละทะเบียนเข้ากรรมฐาน
 • ผู้ปฏิบัติเก่าให้นำบัตรประชาชนมายื่นในวันที่ลงทะเบียนเข้ากรรมฐานทุกท่าน

รายละเอียดการบวชเนกขัมมะประจำวัน
โทรศัพท์ 080-907-1543 ลงทะเบียนกรรมฐานออนไลน์ https://register.bia.or.th/kammatthanaonline/

บวชเนกขัมมภาวนา อบรมวิปัสนากรรมฐาน (คอร์ส 3-4 วัน)
มาตรการป้องกันการแพร่กระจายไวรัส (โควิด-19) จึงได้งดบวชเนกขัมมะ ประจำวัน เปลี่ยนเป็นคอร์สปฏิบัติ 3-4 วัน ซึ่งต้องสมัครล่วงหน้า ผ่านช่องทาง ไลน์ LINE ID : @mahaeyong

กฎระเบียบและข้อวัตรปฏิบัติของบวชเนกขัมมภาวนา
ก่อนที่ท่านจะกรอกใบสมัครเข้าบวชปฏิบัติ  กรุณาอ่านกฎระเบียบ และข้อวัตรปฏิบัติของผู้เข้าบวชปฏิบัติให้จบก่อน  หากท่านคิดว่าปฏิบัติตามไม่ได้ กรุณา งดสมัคร และต้อง สมัครบวชล่วงหน้า ที่ไลน์วัดมเหยงคณ์ Line ID : @mahaeyong  และได้รับการยืนยันแล้ว จึงจะเข้าบวชปฏิบัติได้

 1. รับสมัครเฉพาะผู้มีความตั้งใจจริงๆ ในการจะอบรมเจริญสติปัญญา และอายุมากกว่า 12 ปีเท่านั้น
 2. ผู้บวชปฏิบัติ ต้องไม่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัส COVID 19 ในช่วง 1 เดือนก่อนเข้าบวชปฏิบัติ
 3. ผู้บวชปฏิบัติ ต้องไม่เคยใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID 19 ในช่วง 1 เดือนก่อนเข้าบวชปฏิบัติ
 4. ผู้บวชปฏิบัติ ต้องไม่อยู่ในช่วงกักตัว 14 วัน และต้องไม่มีอาการไข้ 1 สัปดาห์ ก่อนเข้าบวชปฏิบัติ
 5. ผู้สมัครเข้าบวชปฏิบัติ จะต้องอยู่ปฏิบัติจนครบตามเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้
 6. ผู้สมัครเข้าบวชปฏิบัติ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  12 ปีขึ้นไป
 7. ผู้บวชปฏิบัติ ต้องสำรวมวาจา  ไม่พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน  ระหว่างเข้าบวชปฏิบัติ
 8. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต ในช่วงที่บวชปฏิบัติ เราจะเก็บโทรศัพท์ตอนลงทะเบียนและคืนให้ตอนลาศีล หากพบ หรือพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะขอให้ออกทันที และปฏิเสธการรับในครั้งต่อไป
 9. ผู้บวชปฏิบัติ ต้องถือศีล 8 เว้นการประดับตกแต่งร่างกายทุกชนิด เช่น แต่งหน้า ทาแป้ง ทาปาก       ทาเล็บ ถอดเครื่องประดับทุกชนิด เช่นสร้อย แหวน ต่างหู  เครื่องดื่มประเภท ไมโล โอวัลติน ไวตามิลค์ และนมทุกชนิด จัดเป็นอาหาร  จะต้องไม่รับประทานหลังจากเวลาเที่ยงวัน  (12.00น.) จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่    (การรับประทานอาหาร / ดื่มน้ำ ให้นั่งรับประทาน ไม่ยืนดื่มน้ำ)
 10. ผู้บวชปฏิบัติ จะต้องลงสู่ลานธรรมปฏิบัติและแยกกันปฏิบัติตามลำพัง ตามกำหนดการ โดยเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรทำเสียงดังจะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังปฏิบัติ  เช่น เดินลากรองเท้าให้เกิดเสียงดัง และไม่ควรใช้ถุงพลาสติกที่มี  เสียงดัง
 11. การแต่งกาย เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่  ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้

สุภาพบุรุษ   ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมภาวนา  หรือสวมเสื้อ และกางเกงสุภาพสีขาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

สุภาพสตรี   ใช้ชุดนักบวชเนกขัมมภาวนา  ผ้าถุง  เสื้อแขนสามส่วน  ผ้าสไบสีขาว ถ้าผมยาว ควรรวบขึ้นให้เรียบร้อย  ถ้าทาเล็บ ต้องล้างออกให้หมด

 1. ผู้บวชปฏิบัติ เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถมาเข้าบวชปฏิบัติตามกำหนดได้   ต้องแจ้งยกเลิกให้ทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน    3  วัน  มิฉะนั้น  จะถูกตัดสิทธิ์ในครั้งต่อไป

  ของใช้ที่ต้องเตรียมมาเอง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ไม่ต้องถ่ายสำเนา
 2. เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอผลัดเปลี่ยนสวมใส่ ชุดบวช นุ่งขาว ห่มขาว ถ้าไม่มีสามารถยืมจากวัดได้  2 ชุด
 3. เครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม, สบู่, แชมพู, หวี, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน ฯลฯ
 4. ยาประจำตัวสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว
 5. แมสและเจลพกพา
 6. กระติกน้ำเพื่อใช้ตักน้ำดื่มส่วนตัว
 7. ผ้าพลาสติกเพื่อปูนั่งที่ลานธรรมและนั่งรับประทานอาหาร
     (ไม่ควรนำสิ่งของมีค่ามา  หรือถ้ามีควรนำติดตัวไว้เสมอ)

ข้อปฏิบัติขณะอยู่ร่วมกันเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ

–   เมื่อเข้ามาในวัดจะต้องสแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ เช็คอิน และเมื่อออกจากวัดต้องทำการเช็คเอาท์ทุกครั้ง
–   ผู้บวชปฏิบัติ ต้องเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือสำหรับใช้ส่วนตัวมาด้วย ส่วนตามสถานที่ ต่างๆภายในวัด ทางวัดจะเตรียมเจล/แอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้
–   ผู้บวชปฏิบัติ  ต้องไม่ออกนอกวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการเข้าบวชปฏิบัติ
–  ผู้บวชปฏิบัติ   ต้องใส่แมสตลอดเวลา (ยกเว้นเวลานอน)
–  ปฏิบัติรวมที่ลานอมตธรรม ให้เดินจงกรมหรือนั่งปฏิบัติ เว้นระยะห่าง เมตร
–  จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแล ให้ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ และตารางการปฏิบัติ ดูแลการใส่แมส การเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด   

ค่าใช้จ่ายผู้เข้าบวชปฏิบัติไม่ต้องเสียค่าสมัคร  หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  หากประสงค์จะทำบุญ ก็สามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

กำหนดการวันเปิด บวชเนกขัมมภาวนา คอร์ส 3-4 วัน

เวลาวันแรก เปิดอบรม
09.00 น.ปฐมนิเทศ
09.30 น.พิธีรับกรรมฐาน
10.00 น.เริ่มพิธีบวชปฏิบัติ (ณ ลานอมตธรรม)
11.00 น.รับประทานอาหารเพล และพักอิริยาบถ อย่างมีสติ
13.00 น.เดินจงกรมและนั่งเจริญภาวนา ฟังอบรม/ถามปัญหาธรรม (ณ ลานอมตธรรม)
15.30 น.ดื่มน้ำปานะ อย่างรู้สึกตัว
16.00 น.เจริญสติ ฝึกระลึก รู้สึกตัวกับการกวาดลานวัด ทำความสะอาดศาลา หรือที่พักและสรีระกิจ
17.00 น.นั่งเจริญภาวนา (ณ ระเบียงรอบริมสระน้ำมุจลินท์ หรือภายในถ้ำวิมุตติสุข หรือดาดฟ้า)
18.00 น.พักเปลี่ยนอิริยาบถ ภารกิจส่วนตัว อย่างมีสติ
18.30 น.ปฏิบัติธรรม นั่งเจริญภาวนา (ณ ลานอมตธรรม)
19.30 น.ทำวัตรเย็น
20.00 น.ฟังธรรม พร้อมเจริญสติ
21.00 น. กลับที่พัก เตรียมตัวพักผ่อน
เวลาวันที่ 2 , 3
04.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
04.30 น.นั่งเจริญกรรมฐาน (ณ ลานอมตธรรม)
06.00 น.ทำภารกิจส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ 15 นาที) เดินจงกรมเป็นแถวไปเตรียมอาหารใส่บาตร
06.30 น. ใส่บาตรพระสงฆ์ (บริเวณนอกรั้วหน้าวัด)
07.30 น.พร้อมกันที่ ลานอมตธรรม ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
08.00 น. ตั้งแถวตักอาหารแล้วแยกนั่งรับประทาน เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร
09.30 น.เดินจงกรม – นั่งเจริญภาวนา ฟังอบรม (ณ ลานอมตธรรม)
11.00 น.รับประทานอาหารเพล และพักอิริยาบถ อย่างมีสติ
13.00 น.เดินจงกรมและนั่งเจริญภาวนา ฟังอบรม /ถามปัญหาธรรม (ณ ลานอมตธรรม)
15.30 น.ดื่มน้ำปานะ  อย่างรู้สึกตัว
16.00 น. เจริญสติ  ฝึกระลึก รู้สึกตัวกับการกวาดลานวัด ทำความสะอาดศาลา หรือที่พัก และสรีระกิจ
17.00 น.นั่งเจริญภาวนา  (ณ ระเบียงรอบริมสระน้ำมุจลินท์ หรือถ้ำวิมุตติสุข ภายใน  หรือดาดฟ้า)
18.00 น.พักเปลี่ยนอิริยาบถ ภารกิจส่วนตัว อย่างมีสติ
18.30 น.ปฏิบัติธรรม นั่งเจริญภาวนา (ณ ลานอมตธรรม)
19.30 น.ทำวัตรเย็น
20.00 น.ฟังธรรม พร้อมเจริญสติ
21.00 น. กลับที่พัก เตรียมตัวพักผ่อน
เวลาวันลาศีล
04.00 น.ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
04.30 น.นั่งเจริญกรรมฐาน (ณ ลานอมตธรรม)
06.00 น.ทำภารกิจส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ 15 นาที) เดินจงกรมเป็นแถวไปเตรียมอาหารใส่บาตร
06.30 น. ใส่บาตรพระสงฆ์ (บริเวณนอกรั้วหน้าวัด)
07.30 น.พร้อมกันที่ ลานอมตธรรม ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
08.00 น. ตั้งแถวตักอาหารแล้วแยกนั่งรับประทาน เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร
09.30 น.เดินจงกรม – นั่งเจริญภาวนา ฟังอบรม (ณ ลานอมตธรรม)
11.00 น.รับประทานอาหารเพล และพักอิริยาบถ อย่างมีสติ
13.00 น.พิธีลาศีล – คืนสิ่งของที่ยืมจากวัด และป้ายติดหน้าอก

ขอบคุณข้อมูลจาก
website : watmahaeyong.org
facebook : วัดมเหยงคณ์ ธัมโมวาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดมเหยงคณ์
95 ม.2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศํพท์ : 035-881-601-2
โทรสาร : 035-881-603
อีเมลล์ : watmaheyong@gmail.com
website : watmahaeyong.org

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัดมเหยงคณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง