ค่าผ่านทาง จุดขึ้นลง ปัญหา มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

11 เม.ย.2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เปิดให้ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ M6 ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว-อ.ขามทะเลสอ ช่วงสงกรานต์

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

วันที่ 11-14 เมษายน 2565 ขาออกจากกรุงเทพฯ

วันที่ 15-18 เมษายน 2565 ขากลับเข้ากรุงเทพฯ


-เปิดใช้ช่องจราจร ด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่อง เท่านั้น
-ช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) สงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน

.
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้เตรียมความพร้อม!!! 100% ในการเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 ช่วง ปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.- 24.00 น. #ฟรี!!!

จุดเข้า-ออก ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 จำนวน 3 จุด
จุดที่ 1 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)
จุดที่ 2 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)
จุดที่ 3 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพยอม ต.ขามทะเลสอ)


จุดอำนวยการบริหารจราจร Motorway M6 จำนวน 4 จุด

จุดที่ 1 : บริเวณจุดทางเข้า-ออก ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)
จุดที่ 2 : บริเวณบนทางต่างระดับ คลองไผ่ กม.138+000 (m6)
จุดที่ 3 : บริเวณจุดทางเข้า-ออก ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)
จุดที่ 4 : บริเวณจุดทางเข้า-ออก ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพยอม ต.ขามทะเลสอ)

จุดบริการห้องน้ำมีจำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 : ที่ กม.147 (m6)
จุดที่ 2 : ที่ กม.173 (m6)

11 เม.ย.2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เปิดให้ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ M6 ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว-อ.ขามทะเลสอ

วันที่ 11-14 เมษายน 2565 ขาออกจากกรุงเทพฯ
วันที่ 15-18 เมษายน 2565 ขากลับเข้ากรุงเทพฯ
-เปิดใช้ช่องจราจร ด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่อง เท่านั้น
-ช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) สงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน

ครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา

สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ครม.มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 เห็นชอบให้ก่อสร้างภายในกรอบวงเงิน 84,600 ล้านบาท

เป็นค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดิน 6,630 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2559-2565 ปัจจุบันสัญญารวมก่อสร้าง จำนวน 40 สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 17 สัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแบบกว่า 10 สัญญา และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ราว 13 สัญญา

ระยะทาง 196 กิโลเมตร บริการเต็มรูปแบบในปี 2566 (หรือต้นปลายปี 2565)

ทั้งนี้ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทาง 196 กิโลเมตร ประกอบด้วยด่านเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2566

รูปแบบการก่อสร้าง

เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ ขนาด 4-6 ช่องจราจร ออกแบบให้ใช้ผิวทางคอนกรีตที่มีความคงทนและมีการซ่อมบำรุงน้อย เขตทางทั่วไปกว้างประมาณ 70 เมตร (บริเวณที่มีการออกแบบทางบริการจะเพิ่มความกว้างเขตทางออกไปด้านละ 20 เมตร) มีความกว้างช่องจราจร 3.60 เมตร ความกว้างของไหล่ทางด้านใน 1.50 เมตร และความกว้างของไหล่ทางด้านนอก 3.00 เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

– ช่วง อ.บางปะอิน – อ.ปากช่อง (กม.0+000 – กม.109+500) ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษบนดิน ขนาด 6 ช่องจราจร

ทางลอดและทางข้าม

ทางลอดและทางข้าม เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ และจากความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ได้ออกแบบให้มีช่วงทางยกระดับขนาดใหญ่ดังนี้

 • ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ช่วง กม.40-กม.47 บริเวณทางเลี่ยงเมืองสระบุรี
 • ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ช่วง กม.69-กม.75 บริเวณโรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ
 • ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ช่วง กม.82-กม.84 บริเวณองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
 • ทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ช่วง กม.125-กม.143 บริเวณลำตะคอง

อีกไม่นาน โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา หรือ มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช จะเสร็จสิ้น วันนี้เรามาดูข้อมูลสำคัญๆ ที่ควรรู้ สำหรับผู้ที่จะทดลองขับรถเข้าสู่มอเตอร์เวย์สายนี้กัน แต่เสียเงินนะ

 • ผ่าน 3 จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา –
  – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย
  – จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก
  – จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภออ.สูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
 • ระยะทาง  196 กม.
 • ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 7 นาที

จุดเริ่มต้น – สิ้นสุดของมอเตอร์เวย์

จุดเริ่มต้นของมอเตอร์เวย์ คือตัดถนนกาญจนาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก และถนนพหลโยธิน บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • มอเตอร์เวย์สายนี้จะตัดเป็นถนนเส้นใหม่ขนานกับถนนพหลโยธินและ ถนนมิตรภาพ มีช่วงยกระดับเหนือถนนมิตรภาพตอนที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง
 • ไปสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) จังหวัดนครราชสีมา

มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง พร้อมจุดบริการทางหลวง 8 แห่งตลอดเส้นทาง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 มีด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด จำนวน 9 แห่ง โดยหลังจากเข้าสู่มอเตอร์เวย์สายนี้ที่ทางแยกต่างระดับบางปะอิน จะเริ่มต้นเก็บค่าผ่านทางตามจุด ประกอบไปด้วย

ด่านเก็บค่าผ่านทางฝั่งขาเข้า ใช้ระบบแบบไม่มีไม้กั้นแบบ Full Multilane Free Flow (MLFF) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาจราจรท้ายแถวสะสมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และลดมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากการจราจรแออัด

 1. ด่านบางปะอิน
 2. ด่านวังน้อย
 3. ด่านหินกอง
 4. ด่านสระบุรี
 5. ด่านแก่งคอย 
 6. ด่านมวกเหล็ก
 7. ด่านปากช่อง
 8. ด่านสีคิ้ว
 9. ด่านขามทะเลสอ

สิ้นสุด ด่านขามทะเลสอ ที่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2

สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนมิตรภาพเส้นไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย และยังเชื่อมโยงกับถนน 304 ที่เชื่อมโคราชออกสู่ภาคตะวันออก รวมไปถึงสามารถแยกไปจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานีได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

พื้นที่บริการทางหลวง สำหรับหยุดพักรถ เข้าห้องน้ำ และพักรถ ทานอาหาร จำนวน 8 แห่ง แบ่งเป็น 

 1. ที่พักริมทางหลวง (Rest Area) 15 ไร่ จำนวน 5 แห่ง
 2. สถานีบริการทางหลวง (Service Area) 20 ไร่ จำนวน 2 แห่ง
 3. ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 50 ไร่ จำนวน 1 แห่ง

เชื่อมกับกับทางต่างระดับ เพื่อออกสู่ทางหลวงได้สะดวก จำนวน 10 แห่ง

มีทางแยกต่างระดับ (Interchange) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวงสายสําคัญๆ มีทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่

1) ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 1
2) ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2
3) ทางแยกต่างระดับวังน้อย
4) ทางแยกต่างระดับหินกอง
5) ทางแยกต่างระดับสระบุรี
6) ทางแยกต่างระดับแก่งคอย
7) ทางแยกต่างระดับมวกเหล็ก
8) ทางแยกต่างระดับปากช่อง
9) ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว
10) ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา

ค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช”

ด่านปลายทาง โดยทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีค่าธรรมเนียมผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทางสำหรับรถยนต์ประเภท 4 ล้อ อยู่ที่ 240 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร รถยนต์ประเภท 6 ล้อ มีค่าธรรมเนียมสูงสุดตลอดเส้นทาง 380 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.00 บาทต่อกิโลเมตร และรถยนต์ประเภทมากกว่า 6 ล้อ มีค่าธรรมเนียมสูงสุดตลอดเส้นทาง 550 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร

งบ Operation and Maintenance: O&M

วันที่ 21 ก.ค. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกเอกชนโครงการติดตั้งและบริหารระบบเก็บเงิน (Operation and Maintenance : O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6)

มีกรอบค่าตอบแทนที่เอกชนจะได้รับ 33,258 ล้านบาท และวงเงินค่าตอบแทนที่เอกชนเสนอขอรับ 21,308 ล้านบาท มีทางแยกต่างระดับ 10 แห่ง, ด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง, ระบบเก็บค่าผ่านทาง, ที่พักริมทาง (ไม่รวมอยู่ในสัญญา O&M ในครั้งนี้) ,Rest Area 5 แห่ง, Service Area 2 แห่ง, Service Center 1 แห่ง

ล่าสุด ขอบคุณที่มา https://www.thansettakij.com/content/446521

มอเตอร์เวย์” บาง ปะอิน-โคราช สะดุด 10 สัญญา ตัดผ่านป่าสงวน รื้อใหม่ ดันงบพุ่งกว่า 6 พันล้าน ส่อลากยาวเปิดให้บริการ ปี 66 กรมทางหลวง  ชง ครม.ก.ย.นี้ 

ก่อสร้างคืบหน้าไปเกือบ 100 %  สำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) บางปะอิน-นครราชสีมา แต่ปรากฏว่า เส้นทางบางช่วงบางตอน ต้องปรับแก้ใหม่ เนื่องจาก รุกลํ้าอยู่ในเขตป่าสงวน  ส่งผลให้การเปิดใช้เส้นทางต้องล่าช้าออกไป

ทั้งนี้ นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายดำเนินงาน (ทล.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.)   93.28 %  ขณะนี้พบว่า บางช่วงต้องปรับแบบใหม่กว่า 10 สัญญา เนื่องจากติดปัญหาแนวเส้นทางผ่านป่าสงวน ในเขตท้องที่จังหวัดนครราชสีมา หลังผู้รับเหมาเข้าพื้นที่สำรวจ เช่น สัญญาที่ 11 อยู่ในบริเวณป่าเขา ต้องเปลี่ยนรูปแบบจากถนนบนพื้นราบ ปรับเปลี่ยนเป็นสะพานยกระดับแทน ขณะเดียวกันที่ผ่านมา สภาพพื้นที่บางเส้นทางบริเวณทางเท้าได้มีการวางแผนแล้ว แต่กลับพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นหินทั้งหมด จำเป็นต้องระเบิดหินแทน ทำให้ต้องมีการเปลี่ยน แปลงแบบ รวมทั้งแนวเส้นทางเวนคืนที่ดิน ที่มีการดำเนินการไว้ช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา ไม่สามารถเวนคืนได้ 

“หลังจากผู้รับเหมาเข้าพื้นที่พบว่าแนวเส้นทางเวนคืนที่ดินนั้นไม่เหมาะสมในการถมดินเพราะไม่คุ้มค่าทำให้มีการปรับแบบเป็นสะพานยกระดับ”

สำหรับมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา แบ่งเป็นวงเงินลงทุน 84,600 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดิน 6,630 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2559-2565 ปัจจุบันสัญญารวมก่อสร้าง จำนวน 40 สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 17 สัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแบบกว่า 10 สัญญา และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ราว 13 สัญญา 

“การปรับแบบกว่า 10 สัญญา นั้น ทำให้เราต้องของบประมาณเพิ่ม โดยจะใช้งบประมาณเผื่อเหลือเผื่อขาด เนื่องจากที่ผ่านมาเราได้ประมูลงานตํ่ากว่าราคากลาง ราว 50,000 ล้านบาท ทำให้เรามีงบประมาณไม่เกินกรอบที่กำหนดไว้ ราว 10,000 ล้านบาท ส่วนวงเงินงบประมาณที่ขอเพิ่มจำนวนเท่าไรนั้น ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับแบบและศึกษารายละเอียดข้อเท็จจริงร่วมกับนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง”

ข้อมูลเพิ่มเติม :
เปิดปมมอเตอร์เวย์ปากช่อง ‘เวนคืนไม่เป็นธรรม-เกิดผลกระทบต่อชีวิต

เรื่องที่เกี่ยวข้อง