ทำบุญอย่ารอความพร้อม

บุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลของชีวิต บางทีเราเรียนจบอย่างนึง จบแล้วก็ไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมา ทุกอย่างก็เป็นเรื่องของบุญ บางครั้งก็ได้มาอย่างง่ายๆ บางครั้งก็ต้อง 1 สมอง 2 มือ เป็นต้น แต่ทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนันสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต  ในธุรกิจการงาน การศึกษาเล่าเรียน ปราศจากอุปสรรคต่างๆ หรือมีอุปสรรคน้อยเป็นต้น

บุญจะทำให้สภาวะจิตใจสะอาดผ่องใส การทำบุญมีด้วยกันหลายวิธีทำได้ทุกที่ทุกเวลา จำง่ายๆคือมี ๓ หมวดหลัก ทาน ศีล ภาวนา หรือจะขยายความการทำบุญให้กว้างได้ ๑๐ ประการหรือเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ ๑๐

๑. ทานมัย  บุญเกิดจากการให้ทาน

๒. สีลมัย  บุญเกิดจากการรักษาศีล

๓. ภาวนามัย  บุญเกิดจากการเจริญภาวนา

๔. อปจายนมัย  บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่

๕. เวยยาวัจจมัย  บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ

๖. ปัติทานมัย บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ

๗. ปัตตานุโมทนามัย บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญ

๘. ธัมมัสสวนมัย บุญเกิดจากการฟังธรรม

๙. ธัมมเทสนามัย บุญเกิดจากการแสดงธรรม

๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ การทำความเห็นให้ตรง

การนึกถึงบุญบ่อยๆ จะทำให้บาปไม่ได้ช่อง ทำให้ใจเรามีปิติ มีความสุข มีความเบิกบาน มีความภาคภูมิใจ ในการเวลาที่ผ่านมา ที่เราได้ใช้ทุกสิ่งที่มีอยู่เป็นการเพื่อการสร้างบุญ สร้างคุณงามความดี

สิ่งนี้ไม่มีใครทำแทนกันได้ เราต้องฝึกสังเกตตัวของเราเอง แก้ไขตัวเราเอง พัฒนาตัวของเราเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดกาลเวลาและสถานที่ อย่าไปคอยความพร้อมแล้วจึงค่อยทำ เพราะความพร้อมในโลกมนุษย์นี้หาได้ยาก ความพร้อมอยู่ที่เราลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เท่านั้นเองแหละ ทำควบคู่กันไปกับทุกสิ่ง ปัญหามีเราก็แก้กันไป งานในชีวิตประจำวันเราก็ทำไป บุญก็ต้องสร้างไปพร้อมๆ กัน 

ธรรมะ สมาธิ ก็ต้องปฏิบัติไปด้วย ทำพร้อมๆ กันไปทุกสิ่ง อย่าไปคอยให้ทุกสิ่งมันพร้อม เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมาย และความพร้อมจริงๆ หาได้ยากยิ่งในโลก.. 

cr: ฟังธรรมตามกาล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง