เริ่มวันที่ 23 ก.ย. ลงทะเบียน “ชิม ช้อป ใช้” ใช้เงิน 1,000 บาท ผ่าน APP “เป๋าตัง”

มาตรการกระตุ้เศรษฐกิจ “ชิม ช้อป ใช้”

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ชิมช้อปใช้.com เท่านั้น ภายในวันที่ 23 ก.ย.-15 พ.ย.62
(รับลงทะเบียน วันละ 1 ล้านคน ต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน)

ผู้เข้าร่วมมาตรการกระตุ้เศรษฐกิจ “ชิม ช้อป ใช้”
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน (ใช้ข้อมูลเลขหลังบัตรด้วยนะ)
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและมีอีเมล์

ลงทะเบียนที่ https://ชิมช้อปใช้.com 23 ก.ย. – 15 พ.ย.

2.เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับ SMS /E-mail ยืนยัน ภายในไม่เกิน 3 วัน (ตรวจสอบเมล์ว่าลงทะเบียนได้สมบูรณ์)
3.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิ์ตามมาตรการ ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย
4.เมื่อรับสิทธิ์แล้ว ต้องออกไปใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 14 วัน 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 2562 ที่ได้รับสิทธิ์
รับสิทธิ์ 2 ต่อ 1. สิทธิใช้จ่าย 1,000 บาท
2. รับเงินคืน 15% สูงสุด 4,500 บาท
5.ต้องชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อชำระสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำระเงินด้วยแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน”

ลงทะเบียนรับสิทธิง่ายๆ 4 ขั้นตอน

************************************


Clip VDO ขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ที่มา https://www.ktb.co.th/th/content/krungthai-promotion/money-for-thai-travelling

Clip VDO ขั้นตอนการใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง โครงการ ชิม ช้อป ใช้

ที่มา https://www.ktb.co.th/th/content/krungthai-promotion/money-for-thai-travelling

************************************

App เปาตุง ติดตั้งกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

หน้าตา APP เป๋าตุง ลงทะเบียนก็เข้าใช้ได้เลย

เงิน 1,000 จ่ายค่าอะไรได้บ้าง

– ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และรับชำระเงินผ่านแอปฯ ถุงเงิน (แอปฯ สำหรับร้านค้า) หรือมี
เครื่อง EDC เชื่อมกับธนาคารกรุงไทย
– ค่าซื้อสินค้า ต้องเป็นสินค้าท้องถิ่น เช่น สินค้าโอทอป สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้าน THAIDEN
– ค่าที่พัก ต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เช็ก
ได้ที่นี่ https://www.rd.go.th/publish/44132.0.html)

อย่างไรก็ดี หากได้รับสิทธิ์เงิน 1,000 บาทมาแล้ว แต่ไม่ได้นำไปใช้ ภายใน 14 วัน หรือใช้สิทธิ์ไม่ครบ 1,000 บาท เงินจะถูกดึงคืนกลับมาที่รัฐ เพื่อโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นใช้จ่าต่อไป

Cash Back คืนเงิน 15% จากยอดใช้จ่าย

สำหรับผู้ที่รับสิทธิ์ 1,000 บาท เพราะนอกจากจะได้รับเงินเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว หากผู้รับสิทธิ์นำเงินส่วนตัวไปใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักหรือค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น เช่น OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ร้าน THAIDEN ร้านธงฟ้าประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ได้รับ sms จนถึงวันสิ้นสุดมาตรการ ในจังหวัดที่ไม่ใช่ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน ก็สามารถขอคืนเงินได้ 15% จากยอดใช้จ่าย สูงสุดไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน โดยระบบโอนเงินคืนเงินให้ในช่วงเดือนธันวาคม 2562

อ้างอิงที่มา : https://ชิมช้อปใช้.com – ลงทะเบียน
https://www.ktb.co.th/th/content/krungthai-promotion/money-for-thai-travelling – มาตรการกระตุ้น
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office
เศรษฐกิจ “ชิม ช้อป ใช้” และ Clip แนะนำ
https://www.ktb.co.th/th/contact-us/thung-ngern-shop-nearby? – ร้านชื่อร้านค้า “ถุงเงิน” ใน
มาตรการชิมชอปใช้
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktb.customer.qr

************************************

ที่มามาตรการ โครงการ ชิม ช้อป ใช้

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง แจกเงิน คนไทย 10 ล้านคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อการท่องเที่ยว เช่น ซื้อสินค้าท้องถิ่น รับประทานอาหาร เข้าพักในโรงแรม และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ข้ามจังหวัดของตัวเอง โดยมุ่งเน้นไปที่ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

มาตการกระตุ้นการบริโภค โครงการ “ชิม ชอป ใช้”

  • มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านโครงการ “ชิมช้อปใช้” เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรัฐบาลมอบให้แก่ ประชาชนผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ คนละ 1,000 บาท ให้ใช้จ่ายท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่
  • สนับสนุนเงินชดเชย หรือ Cash Rebate จำนวน 15% จากยอดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ซื้อสินค้าท้องถิ่นและค่าที่พัก รวมกันแล้วสูงสุดได้ไม่เกินคนละ 30,000 บาท หรือได้รับเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท ผ่านระบบ g-Wallet

อยากได้เงินจากโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ต้องทำอย่างไร

ซึ่งขณะนี้ กระทรวงการคลังได้สั่งให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะมีการเปิดแอพพลิเคชั่นเพื่อลงทะเบียนทั้งในฝั่งประชาชนและร้านค้า โดยใช้บัตรประตัวประชาชนในการลงทะเบียน คาดจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1-22 ก.ย.นี้ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10 ล้านคน
หลังจากนั้นผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก็จะได้รับการจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้จ่ายกับการท่องเที่ยว เช่น ซื้อสินค้าท้องถิ่น รับประทานอาหาร พักโรงแรม ระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย.

นอกจากนี้

ยังมีเงินสนับสนุนเงินชดเชย หรือ cash rebate จำนวน 15% จากยอดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ซื้อสินค้าท้องถิ่นและค่าที่พักรวมกันแล้วสูงสุดได้ไม่เกินคนละ 30,000 บาท หรือได้รับเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท

ส่วนในการปฏิบัติดำเนินการจริง คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า ว่าแต่ จะลงทะเบียนทันมั้ย ระบบคงล่ม

update : 18 ก.ย.62 (Update)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง