ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร “ชิมช้อปใช้” รับสิทธิ์ 1,000 บาท

ชิมช้อปใช้2
ชิมช้อปใช้2

วันที่ 22 ต.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบ มาตรการ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 เปิดให้ลงทะเบียน เพิ่มอีก 3,000,000 คน เริ่ม 24 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวนลงทะเบียนวันละ 1,000,000 คน ได้รับสิทธิ์เหมือนผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 1

 1. ชิมช้อปใช้เฟส 2 ให้ใช้สิทธิ์ 27 ตุลาคม – 31 ธ.ค. 62
 2. ชิมช้อปใช้เฟส 2 จำกัด คนลงทะเบียน 3,000,000 คน
  ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 2 เหมือนเฟสที่ 1 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  (1) ลงทะเบียนผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com
  (2) กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว พร้อมเลือกจังหวัดที่ประสงค์จะเดินทางไปใช้สิทธิ โดย
  ไม่ใช่จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน
  (3) หลังจากนั้นภายใน 3 วัน ธนาคารจะส่ง SMS เพื่อให้โหลดแอปเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ
  1,000 บาท 
 3. เริ่มลงทะเบียนวันที่ 24 – 31 ต.ค.62 จนครบกำหนด
  รอบแรก ลงทะเบียน 06.00 น. จำกัดคนลงทะเบียน 500,000 คน
  รอบที่ 2 ลงทะเบียน 18.00 น. จำกัดคนลงทะเบียน 500,000 คน
 4. ผู้ลงทะเบียนใหม่จะได้สิทธิเหมือนผู้ลงทะเบียน 10,000,000 คน ในระยะแรกคือ สนับสนุนเงินในการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงินคนละ 1,000 บาท
 5. ซึ่งผู้ลงทะเบียนเติมเงินผ่านแอพจะได้รับเงินคืนหรือแคชแบ็กชดเชย 15% ของยอดเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาท/คน ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาทที่จ่าย
 6. ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือผู้ที่ใช้จ่ายระหว่าง 30,000-50,000 บาท จะได้รับแคชแบ็ก 20%  แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน

วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 2 รับ 1,000 บาท เวลา 06.00 และ 18.00 น.ช่วงละ 500,000 คน ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com

ก่อนลงทะเบียนต้องเตรียมอะไรบ้าง

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ชิมช้อปใช้ ก่อนลงทะเบียนต้องเตรียมอะไรบ้าง
– บัตรประจำตัวประชาชน ที่ไม่เคยใช้ลงทะเบียน อายุ 18 ปี ขึ้นไป ,
– เลขหมายโทรศัพท์ ที่ไม่เคยใช้ลงทะเบียน,
– อีเมล์ที่ใช้งานได้ (ใช้ซ้ำได้) ,
– โทรศัพท์มือถือที่มี Sim เลขหมายที่ลงทะเบียน เพื่อรับ OTP (หากลงทะเบียนแทน ตรงนั้นสำคัญ ต้องประสานรับ
ข้อมูล OTP ให้ได้ทันเวลา)
– คิดไว้ว่าจะเดินทางไปใช้สิทธิ์ที่จังหวัดไหนครั้งแรก ต้องไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน *พลาดกันเยอะ*

 1. เข้าเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

2. คลิกเมนู ‘ลงทะเบียนเฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ต. 62 วันละ 2 รอบ เวลา 6.00 และ 18.00 น. (จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนรอบละ 5 แสนคน รวม 1 ล้านคนต่อวัน) ซึ่งจะเจอหน้า “ยืนยัน” “รอคิว” หรือ “สิทธิ์เต็ม” เพราะมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากแน่นอน

หน้าเจอหน้า ขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเทียน กรุณากดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง คลิกลงทะเบียนไปเรื่อย ๆจนกว่าจะเข้าหน้ายืนยันลงทะเบียนได้

ขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเทียน กรุณากดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
ขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเทียน กรุณากดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

หากคลิกแล้ว เจอหน้าข้อความ “ขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเทียน กรุณากดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง” ก็ต้องไปกดปุ่ม ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเข้าเจอหน้ายืนยันเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้เฟส 2 ผู้ใช้มีประสบการณ์คือรอให้ผ่านไปประมาณ 45 นาทีก่อน ระบบจะมีช่วงว่างให้สามารถเจอหน้าสมัครได้ … เมื่อเช้าสมัครได้ 07.13 น. ยอด 4 แสนกว่านิดๆ

หากเจอหน้า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสิทธิมาตรการฯ “ชิมช้อปใช้” ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านสนใจในการเข้าร่วมมาตรการฯ รอลงทะเบียนรอบใหม่

ขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเทียน กรุณากดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสิทธิมาตรการฯ “ชิมช้อปใช้” ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านสนใจในการเข้าร่วมมาตรการฯ

แต่หากขึ้นหน้า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสิทธิมาตรการฯ “ชิมช้อปใช้” ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านสนใจในการเข้าร่วมมาตรการฯ

หากเข้าหน้ายืนยันตกลงร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ 2 ถือว่าท่านโชคดี

3. อ่านข้อตกลงยินยอม
– คลิกเครื่องหมายถูก ตกลงและยอมรับตามเงื่อนไข ซึ่งช่วงระยะเวลาดำเนินการและวันเวลาจะเปลี่ยนไปตามมติครม.
– คลิกยืนยัน (รอสักครู่เพราะมีผู้ใช้ลงทะเบียนเยอะ)

4. เข้าสู่หน้าแบบฟอร์ทการลงทะเบียน
– กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
– ชื่อภาษาไทย
– นามสกุลภาษาไทย
– คลิกปฏิทินเลือก ปีพ.ศ. ตามด้วยเดือนเกิด และวันที่เกิด
หากไม่ทราบวันเกิด หรือไม่ทราบวันเกิด ให้คลิก เลือกสี่เหลื่อม
– รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (ดูดีๆ)
– หมายเลขโทรศัพท์มือถือ * ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือซ้ำในการลงทะเบียน
– จังหวัดที่ท่องเที่ยว (ไม่ตรงกับบัตรประชาชน คลิกดีๆ ผิดกันเยอะ)
– อีเมล์ (ใช้ซ้ำได้)
– ยืนยันอีเมล์
– พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในภาพด้านบน หากภาพไม่ขั้นให้คลิก โหลดภาพใหม่
คลิก ลงทะเบียน (รอสักครู่เพราะมีผู้ใช้ลงทะเบียนเยอะ)

5. ระบบจะสรุปข้อมูลต่างๆที่ผู้ลงทะเบียนกรอกไว้ เพื่อให้ยืนยัน (ในรูปอาจไม่เห็นข้อมูล เพราะลบข้อมูลส่วนบุคคล
ออกนะคะ) หากข้อมูลถูกต้องคลิก “ยืนยัน” หากไม่ถูกต้อง คลิก “แก้ไขข้อมูล”

** ระวังจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ ต้องไม่ตรงกับจังหวัดในบัตรประชาชน พลาดกันเยอะ **

6. ระบบจะขึ้น popup ให้ใส่ หมายเลข OTP ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือเลขหมายที่ลงทะเบียน (รอไม่กี่วินาที)

7. นำตัวเลข 6 หลังใส่ในช่องให้ทันเวลา
8. คลิก “ยืนยัน”

9. หากลงทะเบียนสำเร็จ จะขึ้นหน้า เครื่องหมายถูก “ระบบได้รับข้อมูการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว”

10. หลังจากนั้นให้รอรับอีเมล์ผลการลงทะเบียนตามข้อความ รอยืนยันภายใน 3 วันทำการ ต้องได้รับอีเมล์

สรุปปัญหาการลงทะเบียนที่ควรระวัง

 1. ปัญหาการยืนยันตัวตน หรือการกรอก OTP ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 3 นาที
 2. การกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบถ้วน เช่น รหัสบัตรประชาชนไม่ตรงกับฐานข้อมูลจากกรมการปกครอง
 3. การเลือกจังหวัดซ้ำกับทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 4. การกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น การใส่คำนำหน้าชื่อ ไม่ว่าจะเป็น นาย นาง หรือนางสาว ลงในช่องที่จะต้องกรอกชื่อ ซึ่งในความจริงแล้วไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ หรือความสับสนระหว่างหมายเลขศูนย์กับตัวอักษร O (โอ) ในส่วนของรหัสที่อยู่ด้านหลังบัตรประชาชน เป็นต้น

# ลงทะเบียนผ่านแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้าง ต้องดูสาระของมาตรการ คลิก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง