“ชิมช้อปใช้” ให้ “สิทธิ์ 2 ต่อ” แค่เติม-จ่ายผ่าน App “เป๋าตุง”

ชิมช้อปใช้ ต่อที่ 1 (กระเป๋าที่ 1) วงเงิน 1,000 บาท ต้องใช้ให้หมดใน 14 วัน

สิทธิ์วงเงิน 1,000 บาท/คน เพื่อสินค้าและบริการในสถานประกอบการที่ลงทะเบียนร่วมมาตรการ ภายใน 14 วัน หลังได้รับ SMS ยืนยันในจังหวัดที่เลือกไว้เพียง 1 จังหวัด ต้องใช้ครั้งแรกภายใน 14 วัน หากไม่ได้ใช้ใน 14 วัน ยอดเงินคงเหลือจะคืนกลับเข้ารัฐ (การค้นหารายชื่อร้านค้าถุงเงิน) แต่หากใช้ครั้งแรกภายใน 14 วัน สามารถใช้เงินในกระเป๋าได้ถึง 30 พ.ย.2562 ** ดูข้อมุลด้านล่างอีกครั้ง **

ชิมช้อปใช้ ต่อที่ 2 (กระเป๋าที่ 2) : เติมเงิน จ่ายผ่าน App รับเงินคืน 15 %

  • หากคุณเติมเงินผ่านแอปฯ เพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าสินค้าท้องถิ่นจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ (สินค้า OTOP, สินค้าวิสาหกิจชุมชน, ร้าน THAIDEN, ร้านธงฟ้าประชารัฐ)
  • การสะสมยอด สามารถใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องใช้ในจังหวัดที่เลือกไว้เท่านั้น แต่ต้องใช้ครั้งแรกภายใน 14 วันควบคู่กันกับกระเป๋าชิมช้อปใช้เหมือนกัน
  • หากไม่ใช้ภายใน 14 วัน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยคืนกลับ 15 % ของยอดค่าใช้จ่าย **ดูข้อมุลด้านล้าง **
  • รัฐบาลจะชดเชยเงินคืนให้เป็นจำนวนเท่ากับ 15% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน
  • โดยเท่ากับว่า วงเงินใช้จ่ายจะต้องไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน
  • ใช้จ่าย สะสมยอดเงินคืนได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2562

การคำนวณ เช่น 
ใช้จ่าย 1,500 บาท = คุณได้รับเงินคืน 225 บาท
ใช้จ่าย 2,000 บาท = คุณได้รับเงินคืน 300 บาท
ใช้จ่าย 3,000 บาท = คุณได้รับเงินคืน 450 บาท
ใช้จ่าย 5,000 บาท = คุณได้รับเงินคืน 750 บาท
ใช้จ่าย 10,000 บาท = คุณได้รับเงินคืน 1,500 บาท
ใช้จ่าย 20,000 บาท = คุณได้รับเงินคืน 3,000 บาท
ใช้จ่าย 30,000 บาท = คุณได้รับเงินคืน 4,500 บาท.

วิธีเติมเติมเงินได้ 2 ช่องทาง

แตะเติมเงิน G-Wallet

1. เติมด้วยเลข G-Wallet (พร้อมเพย์) 15 หลัก ระบุหมายเลขพร้อมเพย์ 15 หลัก เพื่อเติมเงินเข้า G-Wallet
ผ่านช่องทาง Mobile Banking และ ตู้ ATM ทุกธนาคาร
2. เติมด้วย QR CODE รับเงิน นำ QR CODE ไปสแกนกับ Mobile Banking เพื่อเติมเงินเข้า G-Wallet

อนึ่ง สามารถมีเงินใน G-Wallet ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

หลักการการใช้เงิน 2 กระเป๋า

กระเป๋าที่ 1 “สิทธิ์ชิมช้อปใช้1,000 บาท
– ใช้ 1 – 1,000 บาท ใช้ได้เฉพาะจังหวัดที่ลงทะเบียน
– ต้องใช้เงินได้ ภายใน 14 วันหลังจากได้รับ SMS
– ภายใน 14 วัน หากได้ใช้เงินในกระเป๋าที่ 1 ไปแล้วไม่ว่ากี่บาท สามารถใช้สิทธิ์ต่อได้จนถึง 30 พฤศจิกายน
2562
– หลังจาก 14 วัน หากไม่ได้ใช้เงินในกระเป๋าที่ 1 เลย เงินจะคืนกับรัฐ กระเป๋าเงินที่ 1 จะเหลือ 0 บาท
– หลังจาก 14 วัน ถ้าไม่ใช่เงินกระเป๋าที่ 1 ยังคงสามารถใช้เงิน ในกระเป๋าที่ 2 ได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562
แต่ต้องใช้เงินในกระเป๋าใบที่ 2 อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วัน
กระเป๋าที่ 2 สิทธิ์ G-wallet จะได้รับเงินคืน 15 % ไม่เกิน 4,500 บาท หรือใช้ยอด 30,000 บาท
– กระเป๋าที่ 2 ต้องเติมเงินเราลงไปเอง
– ใช้ได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน
– ภายใน 14 วัน หากไม่ใช้กระเป๋าใบที่ 2 ควบคู่อย่างน้อย 1 ครั้งไปด้วย จะไม่ได้รับเงินคืน 15%
– หากไม่ใช้เงินในกระเป๋าใบที่ 1 สามารถใช้เงินในกระเป๋าใบที่ 2 ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 แต่ต้องใช้
กระเป๋าใบที่ 2 ก่อน 1 ครั้งภายใน 14 วัน
– ทุกยอดที่จากกระเป๋าที่ 2 นอกเหนือจากส่วนของวงเงิน 1,000 บาท จะได้รับเงินคืน 15 สูงสุด 4,500 บาท
(ใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง