เปลี่ยนวันบิน เลื่อนเที่ยวบิน ของสายการบิน จาก COVID-19

เปลี่ยนวันบิน เลื่อนเที่ยวบิน ของสายการบิน จาก COVID-19

ไลอ้อน แอร์ – lionair

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 9 – 20 เมษายน 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในภายหลังได้ เปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนวันเดินทางระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2564, 30 เมษายน 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 และ 3 – 6 มิถุนายน 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง**
 2. ผู้โดยสารสามารถทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ได้ โดยต้องเป็นบัตรโดยสารที่เดินทางภายในวันที่ 9 – 20 เมษายน 2564 เท่านั้น
 3. หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง
 4. ผู้โดยสารสามารถทำรายการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนวันเดินทางได้ด้วยตัวเองผ่าน www.lionairthai.com โดยมีขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินด้วยตนเอง ด้วยตนเองดังนี้
 • ขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) 🖱 https://www.facebook.com/1419716278252969/posts/3485352958355947/?d=n
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเทียวบินด้วยตนเอง 🖱 https://www.facebook.com/1419716278252969/posts/3478910379000205/?d=n
  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน
 1. ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้
 2. ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเต็มจำนวน
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

แอร์เอเชีย – airasia

Update! มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางตั้งเเต่ 9 – 30 เมษายน 2564 เเละไม่ประสงค์เดินทาง แอร์เอเชียมีมาตรการช่วยเหลือทั้งผู้โดยสารตั๋วปกติและตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทย ดังนี้


ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางตั้งแต่ 9 – 20 เมษายน 2564
☑️เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดครั้งผ่าน AVA Live Chat ฟรีค่าธรรมเนียมและฟรีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร
ผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางตั้งแต่ 21 – 30 เมษายน 2564
โดยเป็นเที่ยวบินที่ทำการจองระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564
☑️เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดครั้งผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง หรือ AVA Live Chat ฟรีค่าธรรมเนียม อาจมีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร
ทั้งนี้ ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม. ก่อนกำหนดเดินทางเดิมนะคะ (สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทาง 9 – 11 เมษายน 2564 สามารถขอรับมาตรการได้ผ่าน AVA Live Chat และเคาน์เตอร์แอร์เอเชียประจำสนามบินค่ะ)
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก! https://air.asia/esXH4

นกแอร์ – NokAir

บินนกแอร์สบายใจกว่า พร้อมมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 8 -30 เมษายน 2564 มีนโยบายความช่วยเหลือตามรายละเอียดดังนี้

 1. สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง
 2. สามารถขยายวันเดินทางได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 3. สามารถเก็บวงเงินบัตรโดยสารได้ถึง​วันที่ 30 มิถุนายน 2564
  -หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารเป็นผู้ชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
  -วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่ Nok Air Call Center 1318, จุดจำหน่ายบัตรโดยสารนกแอร์ที่สนามบิน หรือกรอกแบบฟอร์ม Google Form ผ่าน https://forms.gle/16Q4pku7wzyayX4S9 โดยทางสายการบินจะยืนยันการเปลี่ยนการเดินทางทางอีเมล์ หรือ SMS
 • สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางที่บินเข้า-ออกเขตพื้นที่สีแดง ยกเว้นเส้นทางบินข้ามภาค
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของนกแอร์

ไทยสมายล์ – thaismile

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สายการบินไทยสมายล์ขยายระยะเวลาช่วยเหลือ ดังนี้
.
สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ ( หมายเลขบัตรโดยสาร 909) เพื่อใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564

 1. เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route) ต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร แต่ชำระส่วนต่างราคา (หากมี)
  .
 2. เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป ภายใน 31 ธันวาคม 2564 หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางได้ที่ 👉 https://member.thaismileair.com/customerservice/Refund และเลือกเหตุผลการขอคืนเงิน ระบุ COVID-19
  .
  สอบถามรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่
  -ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ประจำท่าอากาศยาน (Smile Service Center at Airport) ทุกแห่ง
  -ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลข 1181 หรือ 02-1188888
  -ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ customer.service@thaismileair.com
  ………………………………………………………..
  As of the current COVID-19 outbreak situation, THAI Smile would like to extend the guidelines for helping passengers affected by the new epidemic situation as follows:
  .
  For passengers who issued a THAI Smile ticket for travelling from 8th – 30th April 2021
  .
 3. Flight date change or route change: a flight change must be requested 4 hours prior to your original departure time without change fees. However, passengers are still requested to pay for fare difference if it is applicable.
  .
 4. Refund request: a full refund in form of credit EMD can be requested which passengers may retain the value of their fare in credit account for their future travel within 31st December 2021. For our process, please submit your request 4 hours prior to your original departure time via 👉https://member.thaismileair.com/customerservice/Refund and select “COVID-19”.
  .
  For more information and flight modification, please contact:
  Smile Service Center at Airports
  Smile Call Center: 1181 or 02-118-8888
  Email: customer.service@thaismileair.com

THAISmile #THAISmileAirways #COVID19

บางกอกแอร์เวย์ส – Bangkokairways

มาตรการดูแลผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์สที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารก่อนหรือภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2564


✅ เปลี่ยนวันเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง*
✅ ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง) โดยสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองที่ www.bangkokair.com/tha/travel-voucher
👉 ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้

 • คอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
 • PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH
 • Email: reservation@bangkokair.com
 • สำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส รายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkokair.com/our-offices
  👉 ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน
  เนื่องจากในช่วงนี้มีผู้โดยสารติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากในทุกช่องทาง อาจทำให้ต้องรอสายหรือรอคิวการติดต่อนานกว่าปกติ ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านกำลังช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ โปรดวางใจว่าการร้องขอของท่านจะได้รับการดูแลทั้งหมด ทางสายการบินต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด

vietjetair -ไทยเวียตเจ็ท

มาตรการดูแลผู้โดยสารไทยเวียตเจ็ท จากสถานการณ์โควิด-19
สำหรับผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 10 เม.ย. 64
และมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 12 – 30 เม.ย.64


สามารถเลือกได้ 2 แบบนะคะ
✅ เปลี่ยนวันเดินทาง ฟรี 1 ครั้ง ในเส้นทางบินเดิม ไม่มีค่าธรรมเนียม และส่วนต่างค่าโดยสาร โดยวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 ก.ค. 64
✅ เลือกรับ Credit Voucher เพื่อเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ใช้จองในครั้งต่อไป (เส้นทางเดิมหรือเส้นทางใหม่ก็ได้) โดยมีอายุใช้งานถึงวันที่ 31 ก.ค. 64
❌ ไม่ต้องเสียเวลารอสายค่ะ เลือกรับแบบไหน สามารถกรอกแบบฟอร์มได้เลย ที่ https://bit.ly/2L6Yv4z

สถิติสถานการณ์ Covid-19 แหล่งท่องเที่ยวฮิต

เรื่องที่เกี่ยวข้อง