ครม. อนุมัติงบกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ช่วยป้องกัน Covid-19

ตอบแทนรวมระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2563 ครม. อนุมัติงบกลาง วงเงิน 677 ล้านบาท เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน ระยะเวลาช่วยเหลือ ลักษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน รวมระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2563...

การรถไฟเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไป สายใต้วิ่งถึงชุมทางทุ่งสง

สายเหนือจำนวน 4 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 ขบวน สายใต้ จำนวน 8 ขบวน 2.4 สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดา จำนวน 4 ขบวน 2.5 สายแม่กลอง-บ้านแหลม ขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 2 ขบวน

ศบค.คลายล็อกระยะ 2 เปิดห้างฯ 17 พ.ค. ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว 23.00 – 04.00 น.

มีมติปรับลดช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว จากเดิมเวลา 22.00 - 04.00 น. เป็นเวลา 23.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีผลวันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ค. 2563

วิธีขึ้น BTS ป้องกันเชื้อ COVID-19 เน้น Social Distancing “ห่ า ง เ พ ร า ะ ห่ ว ง”

?บีทีเอสขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการดำเนินการที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง พร้อมดูแล ช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างสม่ำเสมอ ?มาตรการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการใช้บริการ การคัดกรองผู้มาใช้บริการที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าระบบรถไฟฟ้า ?? https://bit.ly/2UjQ8V8 ▪️ภายในขบวนรถไฟฟ้า – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง และเว้นระยะห่างระหว่างกัน หากมีผู้โดยสารหนาแน่น ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันภายในขบวนรถ และงดสัมผัสใบหน้า ตา หรือจมูก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ ?มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ?? https://bit.ly/3dlqxC3▪️ชั้นจำหน่ายตั๋ว-เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ...

เช็คเลย ตั้งแต่ 4 พ.ค.เป็นต้นไป รถไฟขบวนไหนวิ่งปกติ

สถานะการเดินรถ (ช่วง COVID-19 ระบาด) ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 04 พฤษภาคม 2563ที่มา การรถไฟแห่งประเทศไทย สายเหนือ ขบวนรถ เส้นทาง สถานะ ด่วนพิเศษ 3/4 กรุงเทพ – สวรรคโลก – ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ งดให้บริการ ด่วนพิเศษ 7/8 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ งดให้บริการ...

โคราชออกประกาศคำสั่ง ’10 จังหวัดเสี่ยงสูง’เข้าพื้นที่กักตัว 14 วัน

โคราชออกประกาศคำสั่ง '10 จังหวัดเสี่ยงสูง' หากบุคคลใด ที่มาจากจังหวัดต่อไปนี้ เเละเดินทางเข้าพักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ที่บ้านหรือที่พักของตนเองอย่างเคร่งครัด