บขส., สายการบิน เริ่มงดเดินรถ,ระงับ,ลดเที่ยวบินภายในประเทศ เดือนก.ค.

บขส., สายการบิน เริ่มงดเดินรถ.,ระงับเที่ยวบินภายในประเทศ เดือนก.ค.

ไทยสมายล์ – thaismileair

ในขณะนี้ สายการบินไทยสมายล์ยังคงให้บริการบางเส้นทางบินภายในประเทศ และขอแจ้งปรับตารางบิน ระหว่างวันที่ 12-31 กรกฏาคม 2564

เราขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ สายการบินฯ ยังคงมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้โดยสาร พันธมิตร และพนักงาน บริษัทฯ จะยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัดท่านสามารถตรวจสอบเที่ยวบินของท่านได้ที่ เว็บไซต์ www.thaismileair.comหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Smile Call Center โทร 1181 หรือ 02-118-8888

สายการบินไทยสมายล์ ขอแจ้งขยายเวลาสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ เพื่อใช้เดินทางตั้งแต่ วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2564

 1. เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route) ต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร แต่ชำระส่วนต่างราคา (หากมี)
 2. เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป EMD มีอายุ 365 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
  ซึ่งผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/refund และ เลือกสาเหตุที่ร้องขอคืนเงิน ระบุ Covid19

  สอบถามรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่
  ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ประจำท่าอากาศยาน (Smile Service Center at Airport) ทุกแห่ง
  ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลข 1181 หรือ 02-1188888
  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ customer.service@thaismileair.com
  บริการ Live chat บนเว็บไซต์ www.thaismileair.com
  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://member.thaismileair.com/Covid
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

นกแอร์ ล่าสุด เส้นทางบินวันที่ 10 ก.ค.

“นกแอร์เข้าใจ” ผู้โดยสารนกแอร์จากสถานการณ์ Covid19 สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 10 – 24 กรกฎาคม 2564 มีนโยบายความช่วยเหลือตามรายละเอียดดังนี้

 1. สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง
 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 1. สามารถOpen Ticket ได้ถึงวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 1. สามารถเก็บเป็น Credit Shell ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

*** การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์

เรียน ท่านผู้โดยสาร

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอแจ้งให้ทราบว่า สายการบินฯ จะทำการเปลี่ยนเวลาการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 02 529 9999 ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 – 20.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Dear Valued Passengers,

Due to the current situation of Covid-19 outbreak, Thai Lion Air will change the service operating hours of Call center (+66)2 529 9999. On July 12 – 25, 2021 from 07.00 – 20.00 hrs.

We apologize for any inconveniences caused.

ไทยแอร์เอเชีย

ไทยแอร์เอเชีย ระงับเที่ยวบินภายในประเทศ 10 ก.ค. – 31 ก.ค. 64

สายการบินไทยแอร์เอเชียประกาศระงับเที่ยวบินภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการรัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบินรหัส FD) มีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. -31 ก.ค. 2564 นี้

เราจะกลับมาให้บริการเส้นทางภายในประเทศอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 ซึ่งท่านยังสามารถสำรองที่นั่งได้ตามปกติค่ะ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนด จะได้รับการติดต่อจากสายการบินฯ ผ่านทางอีเมลเเละ SMS โดยตรง ซึ่งท่านสามารถดำเนินการรับข้อเสนอได้หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากสายการบินฯ หรือสามารถดำเนินการรับข้อเสนอได้เองผ่านทาง AVA

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://air.asia/JwLN9

ขอบคุณที่ไว้วางใจและร่วมเดินทางกับไทยเเอร์เอเชีย เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะ

ไทยแอร์เอเซีย ประกาศเพิ่มเติม เที่ยวบิน บริการปกติ วันที่ 10-11 ก.ค. 64

ตามที่สายการบินให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการประกาศหยุดบินชั่วคราว เพื่อควบคุมการเเพร่ระบาดของ COVID-19

เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้โดยสารบางส่วนที่อาจตกค้างที่ปลายทาง

สายการบินฯ จึงขอประกาศคงการให้บริการสำหรับเที่ยวบิน ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564

โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://air.asia/JwLN9

จึงเเจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ผ่าน AVA Live Chat เนื่องจากเที่ยวบินของท่านถูกยกเลิก

บขส ประกาศงดเดินรถ

บขส ประกาศหยุดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง ส่วนภาคเหนือ – อีสาน เปิดให้บริการรวม 13 เส้นทาง เริ่มวันนี้ 10 ก.ค.64 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด และควบคุมการระบาด #โควิด19 (ตาม มติ ศบค.)

 1. เส้นทางภาคใต้ หยุดเดินรถทุกเส้นทาง
 2. เส้นทางภาคเหนือ ให้บริการเดินรถ 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพ-คลองลาน , กรุงเทพฯ-หล่มสัก , กรุงเทพ – อุตรดิตถ์ วันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ)
 3. เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เปิดให้บริการ 10 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ -หนองบัวลำภู , กรุงเทพฯ – นครพนม , กรุงเทพฯ -เลย-เชียงคาน , กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ , กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี , กรุงเทพฯ -มุกดาหาร , กรุงเทพฯ -รัตนบุรี , กรุงเทพฯ – ตราด ให้บริการวันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) และ กรุงเทพฯ -สระบุรี ให้บริการวันละ 5 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ)

สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 – 25 กรกฎาคม 2564 หากไม่ต้องการเดินทาง สามารถขอเลื่อนวันการ หรือคืนตั๋วได้เต็มราคา โดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียม ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง สอบถาม โทร.1490 ตลอด 24 ชั่วโมง

vietjetair

มาตรการดูแลผู้โดยสารไทยเวียตเจ็ท สำหรับผู้โดยสารที่มีวันเดินทางในเดือนกรกฏาคม 2564

📣สำหรับผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสารก่อนวันที่ 31 พ.ค. 64และมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 1 – 30 ก.ค. 64สามารถเลือกได้ 2 แบบนะคะ

✅ เปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสาร โดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ไม่สามารถเลือกเปลี่ยนเส้นทางบินได้ผู้โดยสารที่ได้ทำการจองบัตรโดยสารโดบตรงผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน skyfun.vietjetair.com สามารถดำเนินการเปลี่ยนวันเดินทางใหม่ได้ด้วยตัวเอง ผ่านเมนู ‘Manage booking’ ที่ skyfun.vietjetair.com/searchreservation(เฉพาะการจองผ่านเว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com เท่านั้น)

✅ เลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงินสำหรับชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งต่อไป (Credit Shell) โดยวงเงินมีอายุใช้งานได้ 3 เดือนนับจากกำหนดวันเดินทางเดิม โดยจะต้องดำเนินการแจ้งขอเก็บวงเงินเสร็จสิ้นอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม📌 เลือกรับแบบไหน สามารถกรอกแบบฟอร์มได้เลย ที่ https://bit.ly/3dodYIF

บางกอกแอร์เวย์ส

🚫✈️ บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งหยุดให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวในบางเส้นทางตามมาตรการของรัฐ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นต้องแจ้งหยุดให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวตามมาตรการของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2564 ในเส้นทางดังต่อไปนี้

• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – ตราด
• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – สุโขทัย
• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – ลำปาง

ตรวจสอบรายละเอียดตารางบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule

ผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์สที่ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางจากมาตรการของรัฐหรือประกาศฉบับนี้ ที่มีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถ

✅ เปลี่ยนวันเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง*
👉 หากต้องการขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง โดยสายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ

👉 กรอกแบบฟอร์มผ่าน https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L

👉 หรือหากต้องการขอเลื่อนการเดินทางโดยระบุวันเดินทางใหม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ที่ www.bangkokair.com/managing-my-booking

✅ ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง) โดยสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองที่ www.bangkokair.com/tha/travel-voucher

👉 ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้

 • คอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
 • PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH
 • Email: reservation@bangkokair.com
 • สำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส รายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkokair.com/our-offices

👉 ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

เนื่องจากในช่วงนี้มีผู้โดยสารติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากในทุกช่องทาง อาจทำให้ต้องรอสายหรือรอคิวการติดต่อนานกว่าปกติ ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านกำลังช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ โปรดวางใจว่าการติดต่อของท่านจะได้รับการดูแลทั้งหมด ทางสายการบินต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด

…………….…………………….……………………….……………

🚫✈️ Bangkok Airways announces the temporary suspension of flights to comply with Thai Government’s preventive measures.

From the current outbreak of COVID-19 and is critically intensifying, Bangkok Airways regret to announce the temporary suspension of following flight services during 13 – 31 July 2021 in order to comply with the recent Thai Government’s preventive measure of COVID-19 pandemic.

• Between Bangkok – Phuket
• Between Bangkok – Chiang Mai
• Between Bangkok – Trat
• Between Bangkok – Sukhothai
• Between Bangkok – Lampang

More detail on flight schedules, please visit https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule.

Passengers affected by this announcement and/or from the Thai Government’s preventive measure are eligible for Bangkok Airways assistance measures as below:

✅ rebook for a new traveling date without rebooking fee*
👉 Passenger who wish to postpone without a new departure date (Open Ticket) are required to fill in the form below and submit at least 24 hours prior to the scheduled departure time.

👉 Complete and submit form at https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L
Submitted requests will be contacted by Bangkok Airways in sequential order the airline received; on first come first served basis.

👉 To postpone and confirm your new departure date, please proceed via www.bangkokair.com/managing-my-booking

✅ full refund by means of Travel Voucher (www.bangkokair.com/eng/travel-voucher) at least 24 hours before flight departure.
👉 Passengers issued ticket directly with the airline can contact us via the following channels:

 • Call Center 1771 or +662-270-6699 (Call from outside Thailand) from 08.00 – 20.00 hrs.
 • PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatEN
 • Email: reservation@bangkokair.com
 • Bangkok Airways Ticketing Office www.bangkokair.com/our-offices

👉 Passengers issued ticket by travel agents, please contact your travel agent directly.

We are experiencing high volume of customer inquiries through all our contact channels; we are trying best to accommodate every reach out and please be rest assured that your inquiries will be attended. Bangkok Airways apologizes for any inconvenience this may have caused.

*Terms and conditions apply

เรื่องที่เกี่ยวข้อง