ยกระดับมาตรการควมคุมโรค 6 จว. เริ่ม 12 ก.ค.2564

ยกระดับมาตรการควมคุมโรค เริ่ม 12 ก.ค.2564

6 จังหวัด กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร

-ระบบขนส่งสาธารณะ ปิดให้บริการ 21.00 น. – 04. 00 น.
-ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ปิด 20.00 น. – 04.00 น.
-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร สถานที่ฉีดวัคซีน เปิดได้ถึง 20.00 น.
-ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เปิดได้ถึง 20.00 น. ห้ามบริโภคในร้าน
-ปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม
-สวนสาธารณะ เปิดได้ถึง 20.00 น.
-ห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม 5 คนขึ้นไป เว้นกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี

10 จังหวัด กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา

-ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00 น. – 04.00 น. เว้นแต่มีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาต
-โรงเรียน ทำการเรียนการสอนออนไลน์

– ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด (เริ่ม 10 ก.ค.)