แจ้งข่าว! การรถไฟฯประกาศ! งดเดินขบวนรถพิเศษ 24 พ.ค.นี้

แจ้งข่าว! การรถไฟฯประกาศ! งดเดินขบวนรถพิเศษ กรุงเทพฯ – ชุมทางทุ่งสง – กรุงเทพฯ 24 พ.ค.นี้

ส่วนขบวนรถท้องถิ่น 445/446 ชุมพร – ชุมทางทุ่งสง – ชุมพร ยังให้บริการตามปกติ

เนื่องด้วยขบวนรถเส้นทางสายใต้มีการล่าช้าเป็นเวลามาก (เนื่องจากมีการเบาความเร็วเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างทางคู่) ทำให้ ขบวนรถไฟถึงสถานีรถไฟในระยะเวลากระชั้นชิดกับช่วงเวลาเคอร์ฟิว ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางต่อถึงจุดหมายปลายทางได้ อีกทั้งอำเภอทุ่งสงได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการป้องกันมาตรการการแพร่ระบาดของไว้รัส COVID-19 ไปจนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2563 ซึ่งทำให้การเดินรถไฟในเส้นทางสายใต้นั้นหยุดวิ่งการโดยสาร ดังนี้. –

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ขบวนรถเที่ยวลงจากกรุงเทพ ขบวนที่ 9085 กรุงเทพ – ชุมทางทุ่งสง #ไม่มีเดิน

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ขบวนรถเที่ยวขึ้น เข้ากรุงเทพ ขบวนที่ 9086 ชุมทางทุ่งสง – กรุงเทพ #ไม่มีเดิน

ทั้งนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทาง จากกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 และ ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางเข้ากรุงเทพ (ต้นทาง ชุมทางทุ่งสง) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มจำนวน (ไม่หักค่าธรรมเนี่ยม)

ขอบคุณ รูปจาก เพจนครศรีธรรมราช

เรื่องที่เกี่ยวข้อง