เช็ค “ห้างปิด” food ขายยา อาหารเปิด และ URL ซื้อสินค้าออนไลน์ รับกักตัว 14 วัน

เลี่ยง COVID-19 ซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ต้องออกนอกบ้านปลอดภัยกว่า สะดวกกว่า

มือถือ IOS

BigC : https://apps.apple.com/th/app/big-c-th/id1423112528

Lotus : https://apps.apple.com/th/app/tesco-lotus-shop-online/id962234870

TOPS : https://apps.apple.com/th/app/tops-1-food-grocery/id541492660

CP-Freshmart : https://apps.apple.com/th/app/cp-freshmart/id1335533536

HappyFreshGrocery : https://apps.apple.com/th/app/happyfresh-grocery-delivery/id957304056

WE Fresh : https://apps.apple.com/th/app/wefresh-grocery-delivery/id1436574302


มือถือ Android

BigC : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigc.bigcapp&hl=en

TescoLotus : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdsinteractive.tescolotus&hl=en

TOPS : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iplus.tops&hl=en

CP-Freshmart : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appprompt.cpfreshmart

HappyFreshGrocery : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happyfresh.android

WE Fresh : https://play.google.com/store/apps/details?id=asia.sendit.wefresh.customer

Website

SURAPON FOODS : www.suraponfoodsonline.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง