คนกทม.ออกต่างจังหวัด พักกักตัว 14 วัน – 23 มี.ค. แรงงานต่างด้าวทะลักออกก่อนปิดด่านชายแดนทั้งหมดทั่วประเทศ

คนกลับจากกทม.เดินทางออกต่างจังหวัด พักกักตัว 14 วัน

อธิบดีกรมควบคุมโรค ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เฝ้าระวัง คนกลับจาก กทม.-ปริมณฑล จัดทำฐานข้อมูล แนะให้สังเกตอาการ เลี่ยงอยู่รวมกลุ่ม 14 วัน สกัดโควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0410.7/ว217 วันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทําแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอําเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยพบผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ อย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่ง เดินทางออกจากกรุงเทพ และปริมณฑล

ที่มา workpoint

กรมควบคุมโรค ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือ จัดทําแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอําเภอและหมู่บ้าน ดังนี้

1. จัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอําเภอและหมู่บ้าน เพื่อดําเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง
 
2. จัดทําฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลําเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พํานัก หรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลําเนา
 
4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

4.1 ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
 
4.2 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ํา ช้อนส้อม
 
4.3 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ําและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
 
4.4 หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง

4.5 หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

23 มี.ค. ปิดด่านชายแดนทั้งหมดทั่วประเทศ

วันนี้(22 มี.ค.63)กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องปิดด่านชายแดนทั้งหมดทั่วประเทศ จากเดิมที่อนุโลมให้เปิดด่านชายแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า จังหวัดละ 1 ด่าน ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.นี้ จะให้ปิดทั้งหมด 18 ด่าน 17 จังหวัด เฉพาะด่านทางบกที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยไม่ให้คนเข้า-ออก ใช้เฉพาะส่งสินค้าได้เท่านั้น

ทั้งนี้จากเดิมที่ได้มีการปิดเฉพาะช่องทางเข้า-ออกจุดผ่อนปรนท่าข้ามตามแนวชายแดนไทย-พม่า ตั้งแต่แม่สาย จ.เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงระนอง ลงเกือบทั้งหมดเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ 21 มี.ค.เป็นต้นไป เหลือเปิดไว้เพียง 3 ช่องทาง คือ 1. สะพานมิตรภาพ 1 ที่แม่สาย 2. สะพานมิตรภาพ 2 ที่แม่สอด 3. จุดผ่านแดนถาวร ระนอง-เกาะสอง ช่องทางท่าเทียบเรือสะพานปลา

ล่าสุดทางการไทยได้มีคำสั่งปิดด่านถาวรทั้ง 3 จุดที่เหลือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (23 มี.ค.) เป็นต้นไป สกัดไม่ให้คนเดินทางข้ามฝั่ง อันจะทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสเพิ่มสูงขึ้น แต่เปิดช่องให้มีการขนถ่ายสินค้าข้ามแดนได้เท่านั้น

โดยที่จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย-ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้สั่งปิดจุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย ตรงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มี.ค.นี้เป็นต้นไป แต่จะอนุญาตให้เปิดจุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 บ้านสันผักฮี้ ต.แม่สาย ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตรแทน เพื่อใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างกันเป็นหลัก

นอกจากนี้ยังมี คำสั่งปิดด่านถาวรและ จุดผ่อนปรนทั้งหมด ที่ จ.สระแก้ว อีก 2 จุดด้วย คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จุดผ่านแดนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด รวมไปถึงปิดด่านถาวรและ จุดผ่อนปรนทั้งหมด จ.นครพนม ที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)

ประกาศปิดด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกและจุดผ่านแดนทุกจุดในพื้นที่ จ.สระแก้ว ต่างด้าทะลักกลับประเทศ – ข่าวสด

การประกาศปิดด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกและจุดผ่านแดนทุกจุดในพื้นที่ จ.สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-5 เม.ย.63 รวม 14 วัน อนุญาตให้เฉพาะยานพาหนะขนส่งสินค้าเท่านั้น ส่งผลให้ชาวกัมพูชาทะลักกลับบ้านจำนวนมาก

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางมาที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ภายหลังมีชาวกัมพูชาจำนวนมากเดินทางมารอตรวจเอกสารและคัดกรอง เพื่อเดินทางข้ามแดนไปยังฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา หลังทราบข่าวว่า ทางการไทยจะประกาศปิดด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ และด่านอื่น ๆ ทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2563 รวม 14 วัน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยสถานการณ์ในพื้นที่ฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา พบมีผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันแล้ว จำนวน 2 ราย

สำหรับรายละเอียดการปิดด่านตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.เป็นต้นไป จะปิดด่านเพื่อสกัดโรคไม่ให้มีการเข้า-ออกทั้งคนไทยและกัมพูชาทันที 14 วัน โดยการระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ เป็นการชั่วคราวนั้น จะยกเว้นให้ผ่านเฉพาะยานพาหนะขนส่งสินค้าเท่านั้น รถจักรยานยนต์และรถเข็นล้อเลื่อนขนส่งสินค้าห้ามผ่านเด็ดขาด ส่วนฝั่งกัมพูชาที่ใช้รถส่วนบุคคลขนส่งสินค้าจะอนุญาตเป็นกรณีไป โดยต้องมีคนขับรถและผู้ประจำรถ รวม 2 คน ในการขนสินค้าผ่านเข้า-ออกด้วย

การสั่งปิดห้าง ทำให้ลูกจ้างรายวันและลูกจ้างต่างด้าวทะลักออกจากกรุงเทพกับภูมิลำเนา หลังมีประกาศปิดด่านพรมแดนถาวร 18 จุด 23 มีนาคมนี้

หลังกทม.สั่งปิดสถานที่เพื่อป้องกัน COVID-19 22 แห่ง ในกรุงเทพฯ รวมทั้งมีการประกาศปิดด่านพรมแดนถาวร 18 จุด ในวันพรุ่งนี้ ทำให้กระแสการเดินทางพม่า–ลาว แน่นหมอชิต 2

ผู้โดยสารเดินทางมากลับภูมิลำเนาประมาณ 80,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่ง บขส.ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพิ่มมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้โดยสารที่เป็นแรงงานต่างชาติ และขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางเตรียมความพร้อมในการเดินทางให้ดี สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง รวมทั้งเร่งจัดหารถเสริมเพื่อระบายผู้โดยสารออกไป ซึ่งคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ การเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาจะเข้าสู่ภาวะปกติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง