ไทยร่วมใจ แถลงการณ์ นัดลงทะเบียนวัคซีน ผู้สูงอายุ 16 ก.ค.นี้

ไทยร่วมใจ ลงทะเบียนวัคซีน ผู้สูงอายุ 16 ก.ค. เริ่มฉีด 19 ก.ค.นี้

คิวเดิมรอต่อไป

สำหรับผู้มีคิวฉีดเดิม ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 64 เป็นต้นไป
“ไทยร่วมใจ” จะรีบแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน
ไม่ต้องกดเลื่อนเองนะ ระบบจะจัดคิวฉีดให้ท่านเอง
หากเลื่อนเองจะเป็นการเสียสิทธิ์คิวไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง