ไทม์ไลน์ วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” 1 ล้านโดส เดินทางถึงไทยแล้ว

วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรก 1 ล้านโดส เดินทางถึงไทยแล้ว

20 มิถุนายน 2564 : วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกซึ่งขนส่งโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้า TG8669 เที่ยวแรกจำนวน 1 ล้านโดส

ออกจาก เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว เวลาประมาณ 11.00 น.เวลาประเทศไทย
.
เครดิต : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ไทม์ไลน์ การจัดสรรวัคซีน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 14-18 มิ.ย.64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์  สรุปว่ามีองค์กรที่ยื่นความประสงค์ รวม 17,070 แห่ง และมีจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรรวม 4,873,659 คน

“ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น

รู้จักวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม

ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) หรือชื่อจริงคือ BBIBP-CorV  ที่ผลิตโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ประเทศจีน ที่แล็บปักกิ่ง มีชื่อทางการค้า คือ COVILOถือเป็นวัคซีนที่ได้รับการจดทะเบียนให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินลำดับที่ 6 โดยองค์การอนามัยโลก หรือ WHO เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2021 และผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ที่ เป็นวัคซีนชนิดเนื้อตาย (Inactived) เช่นเดียวกับซิโนแวค คือ ใช้ไวรัสที่ตายแล้วมาพัฒนา ฉีดเข้าไปในร่างกาย ให้ระบบภูมิคุ้มกันได้สัมผัสกับไวรัสโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง

มีวิธีการผลิตที่มีความปลอดภัยสูง เก็บรักษาง่าย เพราะอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้ เหมาะสำหรับประเทศที่ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ หรือรถแช่เย็นอุณหภูมิต่ำมากๆ สำหรับการขนส่งวัคซีน ใช้กับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแบบรุนแรงหรือเสียชีวิต คือ 100% ประสิทธิภาพโดยรวมจากผลการทดลองฉีดพบว่า ถ้าคนที่ฉีดครบ 2 โดสแล้วหลังจากนั้น 14 วัน พบว่าวัคซีนไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย ถึง 78.1%

เป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก ปัจจุบันใช้ไปแล้วกว่า 57 ประเทศทั่วโลก หรือมากกว่า 65 ล้านโดส ถูกใช้งานมากเป็นอันดับ 4 รองจากไฟเซอร์ โมเดอร์นา แอสตราเซเนกา ซึ่งจะนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Infoรู้จักวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับวัคซีนซิโนฟาร์ม 

 • ฉีด 2 ครั้ง ระยะห่างหลังจากที่ฉีดเข็มแรกไปแล้ว 3-4 สัปดาห์
 • อายุที่ฉีดได้ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ข้อจำกัดในการฉีดซิโนฟาร์ม 

 • ห้ามฉีดในคนที่มีอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งก่อนหน้า
 • ห้ามฉีดในคนที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน
 • ห้ามฉีดในคนที่มีอาการภูมิแพ้อย่างรุนแรง
 • ห้ามฉีดในคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ห้ามฉีดในหญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส ในวันที่รับวัคซีน

ผลข้างเคียงวัคซีนซิโนฟาร์มที่พบได้ทั่วไป

 • ปวด บวม และมีรอยแดง บริเวณที่ฉีด
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว
 • มีไข้ และอาการหนาวสั่น
 • คลื่นไส้

อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นภายใน 1-2 วัน หลังได้รับการฉีดวัคซีน และควรหายภายในระยะเวลาไม่กี่วันอย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก เคยรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง 2 เหตุการณ์ที่อาจเชื่อมโยงกับวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ได้แก่ อาการคลื่นไส้อย่างรุนแรง และความผิดปกติที่ระบบประสาท หรือโรคไข้สมองอักเสบเฉียบพลัน

องค์การอนามัยโลก ยังพิจารณาข้อมูลจากจีน พบว่า ในบรรดาประชากรจีน 5.9 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2020 มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 1,453 ราย แต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่

วัคซีนซิโนฟาร์มสามารถป้องกันโควิด-19กลายพันธุ์หรือไม่?

จากการวิจัยของสถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพปักกิ่งสถาบันในเครือซิโนฟาร์ม ร่วมกับสถาบันจุลชีววิทยาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์จีน พบว่าวัคซีนซิโนฟาร์ม ทำให้โควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ประสิทธิภาพลดลงเฉลี่ย 1.6 เท่า ซึ่งน้อยกว่าวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งลดความร้ายแรงของ โควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้ถึง 6 เท่า ส่วนสายพันธุ์อังกฤษ บราซิล หรืออินเดีย ยังไม่พบผลการศึกษา

ขอบคุณที่มา : https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง