สรุปมาตรการ เดินทางเข้า-ออก แต่ละจังหวัด update 8 มิ.ย.

สรุปมาตรการเดินทางเข้า-ออก แต่ละจังหวัด update 8 มิ.ย.

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

สรุปมาตรการเดินทางเข้า-ออก แต่ละจังหวัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moicovid.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad…/… ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1.ลงทะเบียนข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-CHANA ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่
2.แสดงหลักฐานการลงทะเบียนต่อหน้าที่
3.ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA
3.1. กรณีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือย้ายมาปฏิบัติราชการ นักเรียน นักศึกษา นักการทูตหรือผู้ติดตาม นักท่องเที่ยว พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าสาธารณูปโภค/สินค้าทางการเกษตร/การประมง ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องกักกันตัวเอง (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน
3.2. กรณีเดินทางมาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ ทำธุรกรรมในระยะเวลาสั้นๆ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าสาธารณูปโภค/สินค้าทางการเกษตร/การประมง ที่ไม่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องถูกคุมไว้สังเกต (Control for Observation) ตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติได้ที่
https://drive.google.com/…/1hBvjdRz88a8GzDI43R6…/view…

🚩สำหรับผู้เดินทางทั่วไป
1. ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน CM-CHANA และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA
2. สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันทีเพื่อเข้ารีบการตรวจรักษาในโรงพยาบาล 

จังหวัดน่าน

1.ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน กรณีเดินทางเข้าทางเส้นทางคมนาคมทางบก ต้องกรอกแบบประเมินความเสี่ยง Ao๑ กรณีเดินทางเข้าทางคมนาคมทางอากาศ ต้องกรอกแบบฟอร์มความเสี่ยง Ao๒ และรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เข้าจังหวัดน่าน

2.ติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

3.เข้ารับการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

4.เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการผิดปกติ รีบติดต่อและเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ทันที

🚩สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด จะต้องกักตัวอยู่ภายในบ้าน โรงแรม หรือสถานที่แยกจากผู้อื่น จำนวน 14 วัน ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่คสบคุมโรคในพื้นที่ ยกเว้น มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม จากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดง

🚩 สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมอื่นๆ ต้องกักกันตัวเอง (Self-Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และรายงานตัวทุก 7 วัน ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

จังหวัดพิษณุโลก

มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลกทุกราย ต้องลงทะเบียนโปรแกรม Save Phitsanulok หรือแจ้งต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

🚩สำหรับบุคคลที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด ต้องกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine) ตามที่จังหวัดกำหนด โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
*กรณีประสงค์กักตัวอยู่ทีบ้าน (Home Quarantine) ต้องจัดให้มีพื้นที่แยกจากครอบครัวชัดเจน หากไม่สามารถทำได้ ต้องกักตัวคนในครอบครัว เป็นเวลา 14 วัน 

จังหวัดเชียงราย

🚩มาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ หากเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผู้เดินทางจะต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR หรือ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือได้รับวัคชีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม โดยให้ผู้เดินทางดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ D-MH-T-TA อย่างเคร่งครัด

กรณีผู้เดินทางโดยไม่มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 หรือ ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามจำนวน หากผู้เดินทางที่มิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้กักกันตัวในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

🚩สำหรับผู้เดินทางที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต้องกักกันตัวด้วยวิธีกักกันตนเองอย่างเข้มข้นที่บ้าน หรือที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติได้ที่
http://www.chiangrai.go.th/…/document/2021052121421778.pdf

จังหวัดอุตรดิตถ์

🚩มาตรสำหรับผู้เดินทางทั่วไป ไม่ต้องกักกันตัวเอง แต่ขอความร่วมมือ ลงข้อมูล ในแอปพลิชั่น HUT UTT เฝ้าระวังอาการตนเอง (Self Monitoring) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด ตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนระบบ ไทยชนะ

🚩มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กรณีได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค(Sinovac )ครบ 2 เข็มและฉีดมาแล้ว 2 สัปดาห์ หรือฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) จำนวน 1 เข็ม ซึ่งฉีดมาแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่ต้องกัก 14 วัน แต่ให้ลงข้อมูล ในแอปพลิชั่น HUT UTT เฝ้าระวังอาการตนเอง (Self Monitoring) และให้งดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ชุมชนหรือแออัด

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติได้ที่
https://covid.uttaradit.go.th/…/2021-06_db1fcc709faee52…

จังหวัดลำปาง

🚩มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
1.รายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที โดยรายงาน Timeline อย่างละเอียดและครบถ้วน
2.ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR code “ลำปางชนะ”
3.บุคคลจะต้องกักกันตัวเองภายในที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เว้นแต่มีหลักฐานเอกสารนับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือมีหลักฐานการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR และผลเป็นลบ ภายในไม่เกิน 3 วัน

🚩มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด
1.เมื่อเดินทางมาถึงต้องรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
2.ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR code “ลำปางชนะ”
3.เฝ้าระวังอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน

📍http://www.lampang.go.th/lampa…/covid19/file/v12648-64.pdf

จังหวัดสุโขทัย

🚩ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
1.รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และกรอกฟอร์ม SAVE สุโขทัยทันที
2.เข้ารับการประเมินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.1.กรณีเสี่ยงสูง ให้เข้ารับการตรวจเชื้อและให้กักกันตัว ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน
2.2.กรณีเสี่ยงต่ำ ให้ทำการสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน

🚩ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด
1.รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และกรอกฟอร์ม SAVE สุโขทัยทันที
2.ทำการสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน

📍 ศึกษารายละเอียดมาตรการเพิ่มเติมได้ที่
http://www.sukhothai.go.th/covid2019/file/PCovid2019_37.pdf

จังหวัดพะเยา

🚩ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ
หลังจากลงทะเบียน QR Code แล้วให้รายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยง
🔸หากพบความเสี่ยงสูง ต้องเข้ากักกันตัว ณ พื้นที่กักกันโรคของรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามคำสั่งเจ้าพนักงานฯ เว้นแต่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ให้รายงานหลักฐานแก่เจ้าพนักงานฯ และกักกันตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

🔸หากพบความเสี่ยงต่ำ ต้องกักกันตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน
🚩ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี และกระบี่ หลังจากลงทะเบียน QR Code แล้วให้รายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อประเมินความเสี่ยง และเข้ารับการกักกันตัว ณ พื้นที่กักกันโรคของรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามคำสั่งเจ้าพนักงานฯ เว้นแต่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ให้รายงานหลักฐานแก่เจ้าพนักงานฯ และกักกันตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

🚩ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ปทุมธานี ชลบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ หลังจากลงทะเบียน QR Code แล้วให้รายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อประเมินความเสี่ยง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR จากนั้นเข้ากักกันตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เว้นแต่ได้รับได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ให้รายงานหลักฐานแก่เจ้าพนักงานฯ และให้สังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน

จังหวัดอุทัยธานี

🚩มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด


1.รายงานตัวแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัด โดยต้องเข้าสู่การคัดกรองหรือสอบสวนโรค
2.ขอให้กักกันตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ณ เคหสถาน หรือที่พำนักของบุคคลนั้น โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ออกคำสั่งกักกันตัวไว้สังเกตอาการ
📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่
http://www.uthaithani.go.th/…/covid15562564-070564.pdf

จังหวัดกำแพงเพชร

🚩มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด หรือพื้นที่เสี่ยงตามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประกาศเพิ่มเติม
1.รายงานตัวแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัด
2.ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยง การสัมผัสผู้อื่น และเฝ้าระวังอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ http://123.242.164.5/Web/Covid-19/doc/command%2026.pdf

จังหวัดนครพนม

🚩 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด ต้องเข้ารายงานตัวบันทึกการเดินทางแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
หากผล Rapid Antigen Test เป็นลบ ให้ดำเนินการกักกันตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน


🚩 ผู้ที่มาจาพื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด ต้องเข้าประเมินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีไม่มีความเสี่ยง หรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ภายหลัง 2 สัปดาห์ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ https://covid.nakhonphanom.go.th/…/2021-05…

จังหวัดบุรีรัมย์🌟

🚩ให้ผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นทุกคน ต้องกักตัว10-14วัน “ยกเว้น
1.ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้ว
2.ผู้ผ่านการกักตัว ที่state quarantine แล้ว และถูกนำส่งโดยกระบวนการของรัฐ (เดินทางเอง ต้องเข้ามาตรการกักตัว)
3.ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่
4.ผู้ที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม โดยมีผลตรวจแลปเป็นลบภายใน72ชั่วโมง และต้องดำเนินการในสถานที่/พื้นที่กำหนดเฉพาะ (Bubble area)
5.ผู้คุมรถรับขนสินค้า/รับขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขนส่ง

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่
http://www.uthaithani.go.th/…/covid15562564-070564.pdf
http://www.buriram.go.th/covid-19/committee/1-64-add-7.pdf

เลย, หนองบังลำภู, สกลนคร,​ อุดรธานี, นครพนม, หนองคาย


จังหวัดมุกดาหาร

🚩มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช นครปฐม ตาก นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา และยะลา
เมื่อเข้าจังหวัดมุกดาหารแล้วต้องเข้ารายงานตัวและประเมินความเสี่ยง พร้อมรับกักตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quaratine) เป็นเวลา 14 วัน

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mukdahan.go.th/muk_db18/pdf/17.pdf

จังหวัดร้อยเอ็ด


🚩 หากประชาชนเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือพำนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อถึงพื้นที่ปลายทาง หมู่บ้าน ชุมชน หรือสถานที่อื่นใด จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายใน 24 ชั่วโมง และต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ https://www.roiet.go.th/upload/file/20210517164540File.pdf

จังหวัดสกลนคร

🚩 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ต้องเข้ารายงานตัวบันทึกการเดินทางแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักกันตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และ
🚩 ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด ต้องลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ “รายงานตัวเข้าสกลนคร” หรือเข้ารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ และกักตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) 14 วัน และให้เจ้าพนักงานฯ พิจารณาความเสี่ยงเพื่อเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไป
🚩 ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบเข้ารับการตรวจโรคทันที

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ http://sakonnakhon.go.th/2020/?p=4325

จังหวัดสุรินทร์


🚩 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด ต้องเข้ารายงานตัวบันทึกการเดินทางแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และกักกันตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เว้นแต่มีหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจโควิด-19 และผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง แสดงแก่เจ้าพนักงาน
🚩 พื้นที่ควบคุม 55 จังหวัด ต้องเข้ารายงานตัวและสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/…/a.102444981…/330707548580445/

จังหวัดหนองบัวลำภู


🚩ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด
1.ต้องรายงานตัวทันทีต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ หรือผ่าน QR Code
2.ต้องกักกันตัว ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน
3.หากประเมินความเสี่ยง และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19


🚩ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด
1.ต้องรายงานตัวทันทีต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ หรือผ่าน QR Code
2.ต้องสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน
3.หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อทำการสอบสวนโรคทันที

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/…/a.246607752…/784819045542436/

จังหวัดอำนาจเจริญ


🚩 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด ต้องเข้ารายงานตัวบันทึกการเดินทางแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเข้ากักกันตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ http://www.amnatcharoen.go.th/…/698-%E0%B8%9B%E0%B8%A3…

จังหวัดอุดรธานี

ประกาศด่วน!!! จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกการกักตัวที่บ้าน เปลี่ยนเป็นกักตัวที่สถานที่รัฐจัดให้

วันนี้ (27 มิถุนายน 2564) จังหวัดอุดรธานีประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) เปลี่ยนเป็น ให้กักตัวที่สถานที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด ซึ่งทุกคนจะต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานี

📱 หากต้องการเดินทางกลับ จ.อุดรธานี ให้แจ้งผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ จ.อุดรธานี และเมื่อเดินทางมาถึง สามารถติดต่อสายด่วนสถานที่กักกัน ระดับอำเภอ ได้ทันที

ยกเว้นผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือ แอสตร้าเซเนกา (Astra Zeneca) 1 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ยังต้องรักษามาตรการ D-M-H-A-T-T


ตราด

กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี🌟

🚩 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด โดยต้องรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตามและกำกับอย่างเคร่งครัด

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ https://covid.kanchanaburi.go.th/…/2021-05…

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


🚩 ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
– ต้องเข้ารายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ เพื่อตรวจคัดกรองวัดไข้และสอบถามอาการ
– กักตัว ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน


🚩 ถ้ามาจากพื้นที่ระบาด จะต้องตรวจเชื้อโควิด-19 และกักตัวเวลา 14 วัน โดยสามารถตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้ที่ แฟนเพจ ศูนย์ข้อมูลcovid-19ประจวบคีรีขันธ์
📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=324698149172526&id=108556334120043

จังหวัดชัยนาท

🚩 ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
– ทำบันทึกขออนุญาตเข้าและออกพื้นที่ผ่านแพลตฟอร์ม Chainat to go
– ทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19
-หากผลประเมินมีความเสี่ยงสูง ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้ากักกันตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

🚩 ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ออกคำสั่ง กักตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ทุกกรณี

🚩 หากผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผลการประเมินความเสี่ยงต่ำให้กักกันตนเองที่บ้าน (Self Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chainat.go.th/covid-19/file/moph/14_64.pdf

จังหวัดสุพรรณบุรี

🚩 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือต่อเนื่องจากบุคคลผู้เดินทางหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้ารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และต้องแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครบ 2 ครั้ง หรือมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

🚩 หากผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครบ 2 ครั้ง หรือไม่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ให้เจ้าพนักงานฯ พิจารณาออกคำสั่งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และออกคำสั่งให้กักกันตัว ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานฯกำหนด เป็นเวลา 14 วัน

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ https://www.covid.suphanburi.go.th/…/detail/17/data.html

จังหวัดราชบุรี

🚩 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด
-ต้องเข้ารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
-ต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
-ให้กักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานฯ

🚩 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
-ต้องเข้ารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
-ขอให้กักกันตนเอง และเฝ้าสังเกตอาการ (Self-Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/…/a.624593493…/6245926088766936

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🚩มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางมาพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ต้องรายงานตัวกรอกข้อมูลผ่าน QR Code และต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” รวมทั้งเฝ้าสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติได้ที่
https://covid.ayutthaya.go.th/measure…/detail/15/data.html

อ่างทอง

สมุทรสาคร

จังหวัดชุมพร


🚩มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางมาพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 และต้องกักตัว ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน

🚩มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องกักตัว ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน
และประเมินความเสี่ยง เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามความเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

🚩มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด ต้องสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติได้ที่
http://www.chumphon.go.th/…/filema…/frontend/index/cat/5

ระนอง

🚩มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจังหวัดระนอง
1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนแอสตราเซเนก้า จำนวน 1 เข็ม
2. ต้องมีเอกสารหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดระนอง
3. หากไม่ได้รับวัคซีน และมีเอกสารตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะต้องกักกันตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติได้ที่
https://covid.ranongcities.com/…/2021-06…

สุราษฎร์ธานี

จ.พังงา

🔰การเดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงา
รายละเอียด ดังนี้ 🔰
🚩ผู้ที่เดินทางเข้ามาพำนัก ในจังหวัดพังงาจากพื้นที่ 76 จังหวัด ปฏิบัติ ดังนี้
1. รายงานตัวต่อ นายอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
2.แสดงหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของประเทศไทยมาแล้ว 2 เข็มหรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม
– เอกสารยืนยันว่าไม่เป็นโรคโควิด – 19 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 วันก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงา
เอกสารรับรองว่าผ่านการกักตัวมาแล้ว


หากไม่มี เอกสารดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติดังนี้
🏠กรณีไม่มีที่พักอาศัยในจังหวัดพังงา กักตัวที่ Local Qualantine ระยะเวลา 14 วัน หรือจนกว่าจะได้ตรวจทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรค
🏠กรณีมีที่พักในจังหวัดพังงา ให้กักตัวเองในที่พักอาศัย (Home Quarantine ระยะเวลา 14 วันหรือจนกว่าจะได้ตรวจทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรค

จังหวัดภูเก็ต

✅มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
🔸ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จ.ภูเก็ต อายุ 5 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับฉีดวัคซีนAstraZeneca ครบ 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
และได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน


❗️ดาวน์โหลด แอปฯ”หมอชนะ” และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gophuket.com ของผู้เข้าพัก เพื่อแจ้งข้อมูลเดินทางเข้าจังหวัด
❗️กรณีเข้าพักในโรงแรม ให้ผู้ประกอบการจัดทำบันทึกการติดจามผู้เดินทางรายบุคคลของผู้เข้าพัก ส่งรายงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล,อำเภอ) ในพื้นที่ตั้งโรงแรม
❗️กรณีพักอาศัยในบ้าน ให้เจ้าบ้าน จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคลของผู้เข้าพัก ส่งรายงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล,อำเภอ)
🔸ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด

จังหวัดพัทลุง

🚩 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด
-ต้องกรอกข้อมูลใน Thai QM 2021 และดาวน์โหลดแอป “หมอชนะ”เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
-เข้าตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
-หากมีความเสี่ยงสูง ต้องเข้ารับการตรวจัดกรองหาเชื้อโควิด-19 และให้กักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานฯ
-หากความเสี่ยงต่ำ ให้กักกันตนเองและเฝ้าสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน


***ยกเว้นผู้ที่แสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีผลเป็นลบ ไม่เกิน 150 ชั่วโมง (5วัน) จึงไม่ต้องรับการเข้าตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยง

🚩 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม
-ดาวน์โหลดแอป “หมอชนะ”
-ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

https://covid.phatthalung.go.th/announce/detail/70/data.html

จังหวัดสงขลา

จังหวัดปัตตานี

🚩 ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ปัตตานี
1.รายงานตัวและกรอกข้อมูล ณ จุดตรวจคัดกรองตามที่จังหวัดกำหนด
2. แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้าคัดกรองประเมินความเสี่ยงที่โรงพยาบาลประจำตำบลใกล้บ้าน
3.สแกน QR Code ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้า จ.ปัตตานี

📍สามารถศึกษาเงื่อนไขและแนวปฏิบัติได้ที่
https://covid.pattani.go.th/…/2021-05_d4b85713264eb27.pdf

ยะลา

มาตรการเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลา 16 มิ.ย. 64

เดี๋ยวมา update ต่อนะจ๊ะ

ที่มา : https://www.facebook.com/thaitourismnews/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง