กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือ ทำเองได้

กดได้…ไม่ใช้มือ นวัตกรรมอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือ ป้องกันโควิด-19

#ไทยคู่ฟ้า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด หน่วยงานต่าง ๆ มีการตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ใช้ทำความสะอาดมือก่อนเข้าอาคาร เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรค ซึ่งบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้มือสัมผัสเพื่อกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันนี้…เพื่อเพิ่มความสะดวกและป้องกันการสัมผัสมือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ออกแบบนวัตกรรมและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั่นก็คือ อุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือที่ใช้กับขวดแอลกอฮอล์เจล เพื่อลดการสัมผัสด้วยการใช้มือกด โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐ เอกชน โรงพยาบาล คลินิก ร้านอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด สถานประกอบการต่าง ๆ สามารถนำไปผลิตเพื่อใช้งานได้ง่าย โดยจัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ
.

1️⃣ อุปกรณ์กดเจลล้างมือไม่สัมผัสแบบแมนนวล

ใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภท น็อต เหล็กประเภทต่าง ๆ ล้อประคอง สปริง เป็นต้น การใช้งานให้ใช้เท้าเหยียบที่แผ่นเหล็กด้านล่าง ตัวเหล็กที่ยึดไว้กับหัวปั้มเจลแอลกอฮอล์จะถูกกดลง เจลแอลกอฮอล์ก็จะไหลออกมาจากขวด ลดการสัมผัสโดยการใช้มือกด

2️⃣ เครื่องกดเจลล้างมือไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ

ใช้วัสดอุปกรณ์ประเภทแผ่นอะคริลิค สวิตซ์ เซ็นเซอร์ น้ำยาประสาน วัสดุมอเตอร์ เป็นต้น โดยใช้วิธีการประกอบแผ่นอะคริลิค ประกอบให้ได้ตามโครงสร้าง นำระบบเซ็นเซอร์ แผงวงจร มอเตอร์ติดตั้งในเครื่อง และติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การใช้งานเมื่อยื่นมือเข้ามาในระยะที่ตั้งค่าเซนเซอร์ไว้ เซ็นเซอร์จะทำงานโดยสั่งมอเตอร์ที่ยึดไว้กับหัวปั้มเจลให้กดลง และเจลแอลกอฮอล์ก็จะไหลออกมาจากขวด
.

?ที่สำคัญอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือทั้ง 2 แบบ วัสดุอุปกรณ์สามารถหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง มีความปลอดภัย เคลื่อนย้ายได้สะดวก และสามารถนำไปใช้ได้จริง
.

สำหรับหน่วยงานหรือประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารนวัตกรรมและอุปกรณ์การป้องกันโรค COVID-19 อุปกรณ์กดเจลล้างมือไม่สัมผัสแบบแมนนวล และเครื่องกดเจลล้างมือ ไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://do9.new.hss.moph.go.th:8080/ หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-212179

?คลิกดู เอกสารประกอบ
http://do9.new.hss.moph.go.th:8080/fileupload_doc/2020-05-08-1-20-3735052.pdf