ด่วน!! ดีเดย์ 9 พ.ค.นี้ เมืองพัทยาปิดชายหาดทุกหาดอย่างเข้มงวด จนถึงวันที่ 31 พ.ค 63

เมืองพัทยาปิดพื้นที่ชายหาดทุกหาดอย่างเข้มงวด ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00น.ไปถึงเวลา 21.00น.ของทุกวัน เพื่อเฝ้าระวังประชาชนและนักท่องเที่ยวมานั่งร่วมกลุ่ม ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่ผ่านมามีการผ่อนปรนตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่จะอนุญาตให้ประชาชนมาออกกำลังกายได้บริเวณทางเท้า-ฟุตปาท

แต่จะไม่อนุญาตให้ลงไปใช้พื้นที่ตลอดแนวหาดทรายชายหาดได้ ทั้งการเล่นกีฬากลางแจ้ง ที่ต้องไม่เข้าข่ายลักษณะของการมั่วสุม และห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับการดำเนินการปิดชายหาดในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการปิดจุดคัดกรองการเข้า-ออกเมืองพัทยาทั้ง 8 จุด ซึ่งดำเนินการมาถึง 21 วัน จนพื้นที่เมืองพัทยาไม่พบผู้ติดเชื้อกระทั่งได้ยกเลิกไป และมาเน้นการป้องกันในพื้นที่ชั้นใน

การห้ามใช้พื้นที่ชายหาดและการกวดขันธุรกิจที่ได้รับการผ่อนปรนบางประเภท ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตามสำหรับนโยบายการปิดชายหาดเมืองพัทยานี้เมืองพัทยาจะดำเนินการกวดขันอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม โดยนำแผงเหล็กและและเทปแนวกันเขตมาทำการปิดกั้นเขตใช้พื้นที่บนชาย หาด ทั้ง 9 จุด ประกอบด้วย
หาดพัทยา
จอมเทียน
หาดพระตำหนัก
หาดโคซี่
หาดวงศ์อมาตย์
หาดกระทิงราย
สวนสาธารณะ
ลานโพธิ์นาเกลือ
ลานท่าเรือบาลีฮาย
นอกจากนี้ยังได้มีการติดป้ายประกาศหลากหลายภาษาและการนำโดรนมาบินประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่บริเวณชายหาดได้รับรู้

 หากพบผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง จะดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคและบทลงโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง ส่วนเมืองพัทยาจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและดูแลพื้นที่ในการส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปกครองมาดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมาย.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง