“กสิกรไทย”พักเงินต้น-ดอกเบี้ย-ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย 2% และมาตรการช่วยCovid-19เพียบ

ธนาคารกสิกรไทยออกมาตรการภายใต้โครงการ “รวมใจไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่ม 27 เม.ย. นี้

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทำให้ภาคธุรกิจประสบปัญหา กระทบต่อรายได้ และความสามารถในการจ้างงาน ดังนั้น ธนาคารจึงพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ 2 มาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจสอดรับกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 6 เดือน 

สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยจะพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องแจ้งมาที่ธนาคาร ซึ่งจะมีลูกค้าได้รับสิทธิ์นี้ประมาณ 140,000 ราย (ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.kasikornbank.com/checkingrescue)

นอกจากนี้ ยังมีวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ ของลูกค้าที่มีสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยครอบคลุมถึงสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อเงินด่วน ให้เข้ามาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้และเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย

มาตรการที่ 2 คือ การให้สินเชื่อใหม่เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง 

เนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วง shut down หลายธุรกิจจึงประสบปัญหาในการสร้างรายได้ หรือรายได้ที่ได้รับไม่เท่าเดิม จึงทำให้ลูกค้าไม่มีเงินหมุนเวียนในการใช้จ่าย หรือแม้กระทั่งเงินในการจ้างพนักงาน

ธนาคารจึงสนับสนุนการให้สินเชื่อใหม่เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง ประคับประคองให้อยู่รอดทั้งธุรกิจและพนักงาน โดยให้วงเงินสินเชื่อ 20% ของยอดสินเชื่อคงค้าง อัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลา 2 ปี ฟรีดอกเบี้ยและไม่ต้องชำระเงินต้น ใน 6 เดือนแรก สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 500 ล้านบาท ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสมัครได้ที่ www.kasikornbank.com/BOtSoftLoan ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ลูกค้าที่ประเมินแล้วว่าตนเองอาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างยาว หรือต้องการความยืดหยุ่นในการผ่อนชำระ หรือมีหลักประกันจำกัด ธนาคารก็พร้อมสนับสนุนสินเชื่อใหม่ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยใช้ บสย. ค้ำประกัน

———————————————————————–

มาตรการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้คนไทยเบาใจ

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ และบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้ากสิกรไทยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

มาตรการสำหรับ ลูกค้าบุคคล

ธนาคารดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือประกอบด้วย 4 แนวทาง

  1. ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  2. พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย
  3. พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย
  4. ลดอัตราผ่อนชำระ

   เงื่อนไข*เป็นไปตามการพิจารณาของธนาคาร

มาตรการสำหรับ ลูกค้าธุรกิจ

ธนาคารดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือ 2 แนวทาง

  1. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน*
  2. สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง

*พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 เมษายน 2563)เงื่อนไข

สอบถามเพิ่มเติม :
K- Contact Center 02-888-8888 หรือ K-Biz Contact Center 02-888-8822 หลังเลือกภาษากด 65

ขอบคุณที่มาธนาคารกสิกรไทย และ ข้อมูลเพิ่มเติม ถาม-ตอบข้อสงสัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง