คืบหน้า 19 พ.ค.โอนเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน

19 พ.ค.ไม่ว่าจะคนกลุ่มใด เราไม่ทิ้งกัน…อดใจรออีกนิดนะครับ ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม หลังจากได้ออกมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” และ “เยียวยาเกษตรกร” มาแล้ว ประชาชนอีก 4 กลุ่ม ที่กำลังพิจารณา ประกอบด้วย
1. กลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด/ ผู้สูงอายุ/ คนพิการ)
2. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
3. กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ
4. กลุ่มคนผู้ได้รับผลกระทบฉุกเฉิน

17 พ.ค. กระทรวงการคลัง ขอแนะ ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว และเป็นการดำเนินการให้กับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้น ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้จำนวนประมาณ 1 ล้านราย ในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจะโอนเงินเยียวยาในวันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 จำนวน 5.9 แสนราย

ส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนราย โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบ และโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

2. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน 1.7 ล้านราย กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม

3. กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้วนั้น กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่มสีเทา “ตรวจสอบสถานะ”

4. กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้ เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนั้น ขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับประชาชนในต่างจังหวัด สามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย

29 เมษายน 2563 กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้อีก 1.1 ล้านราย ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดต่อวันตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 8-29 เม.ย. 2563 จะมีผู้ได้รับเงินเยียวยารวม 7.5 ล้านราย คิดเป็นเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท

รวมทั้งจะมีการโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทอีกครั้ง ให้กับกลุ่มผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จรอบที่ 2 จากกรณีต่างๆ ดังนี้

– บัญชีธนาคารถูกปิด
– บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี
– ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน
– เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์
– เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้ว แต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้น

แนะนำให้แก้ไขโดยผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนผ่าน Mobile Banking หรือ ตู้ ATM ได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชี โดยไม่ต้องไปสาขาธนาคาร (ศึกษาวิธีการผูกพร้อมเพย์ได้ที่ Website หรือ Call Center ของแต่ละธนาคาร).

คืบหน้าจ่าย 27-28 เมษายน จ่ายอีก 1.5 ล้านคน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

คลังแจงยอด เยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน เงินถึงมือผู้ได้รับผลกระทบแล้วแตก 7.5 ล้านราย พร้อมส่งผู้พิทักษ์สิทธิลงเก็บข้อมูลผู้ทบทวนสิทธิ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้โอนเงินผู้ได้รับสิทธ์เยียวยาผลกระทบจาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com  ระหว่างวันที่ 8-24 เมษายนแล้ว 4.9 ล้านราย คิดเป็นเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท  และมีกำหนดทยอยโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิอีก 1.5 ล้านราย  ช่วงวันที่ 27-28 เมษายน 2563  และ 1.1 ล้านรายในวันที่ 29 เมษายน ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดต่อวัน ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 8-29 เมษายน 2563 จะมีผู้ได้รับเงินเยียวยารวม 7.5 ล้านราย คิดเป็นเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท

วันที่ 27-28 เมษายนนี้กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 1.5 ล้านคน

เป็นกลุ่มสีแดงยื่นขอทบทวนสิทธิ์ และกลุ่มสีเทาที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม

แบ่งเป็นวันจันทร์ที่ 27 เมษายน จ่ายให้ 7 แสนคน และวันอังคารที่ 28 เมษายนอีก 8 แสนคน

หลังจากนั้นคาดว่าจะจ่ายได้เพิ่มอีกเฉลี่ย 7 แสนคนต่อวันจากก่อนหน้า นี้จ่ายเงินเฉลี่ย 2-3 แสนคนต่อวัน

โดยจนถึงวันที่ 24 เมษายน จ่ายเงินไปแล้ว 4.9 ล้านคน เท่ากับว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5 พันบาทแล้ว 6.4 ล้านคน

ในกลุ่มสีเทาขอทบทวนสิทธิ 6.3 ล้านคน ขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว 4.8 ล้านราย ยังเหลือ 1.5 ล้านรายยังไม่ส่งข้อมูล ดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูล เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล

ส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ ล่าสุด เมื่อคืนวันที่ 23 เมษายน ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.5 ล้านรายนายลวรณกล่าว

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆ ว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่ได้ทันที เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ” หรือ (คลิกที่นี่)
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว อาทิ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ และ วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 27 เมษายนนี้ จ่ายอีก1.5 ล้านคน นั่นเอง ใครที่ยังไม่ได้เตรียมรอเลย

และหลายคนก็ต่างสงสัยว่าสำหรับคนที่ยัไม่ได้เงินนั้น

เมื่อไหร่เงินจะเข้า โดยล่าสุดทางเพจ Krungthai Care ระบุว่า ไม่สามารถตอบวันที่แน่ชัดได้

ระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับทางกระทรวงการคลัง

ทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งกระบวนการตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบ อย่างเร็วที่สุด

แต่หากท่านตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน แล้วขึ้นว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี

ข้อมูลการรับเงิน ที่ท่านแก้ไข ทางเพจบอกว่า ให้รอโอนเงิน

โดยรอบในการโอนเงินต่อไปเริ่มวันที่ 27 เมษายน 63

ขอบคุณ Krungthai Care

——————————————————————————————————-

หากขึ้นข้อความนี้เตรียมรับเงินได้เลย

แฟนเพจ Krungthai Care เคยเปิดเผยความหมายสถานะการลงทะเบียน โดยมีดังต่อไปนี้

หากขึ้นข้อความว่า : อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้)

ความหมาย คือ ได้รับสิทธิ์ รอการโอนเงิน

ท่านที่ “ได้รับสิทธิ แต่โอนเงินไม่สำเร็จ เงินไม่เข้าบัญชี”

เนื่องจาก
1. บัญชีธนาคารถูกปิด
2. บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี
3. ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน
4. เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์
5. เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้ว แต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
แนะนำให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน สำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ จะทำการโอนเงินอีกครั้งในวันที่ 22 และ 29 เม.ย. 63 นี้

ขณะนี้มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วจำนวนเกือบ 3 ล้านคนจากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจำนวน 10.6 ล้านคน โดยสิ่งที่ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องเตรียมให้พร้อมคือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนอยู่จริง ขณะเดียวกันก็ดูสถานที่ที่ประกอบกิจการ ทำงาน ขายของ ทำอาชีพอิสระ รูปถ่าย หรือเอกสารการประกอบกิจการ เพื่อยืนยันว่าประกอบอาชีพจริงและได้รับความเดือดร้อนจริง

ขั้นตอนแจ้งข้อมูลขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน”กับทีม “ผู้พิทักษ์สิทธิ์” 

 1. ขั้นตอนแรก ผู้พิทักษ์สิทธิ์ จะติดต่อผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ ที่ได้แจ้งขอทบทวนสิทธิ์ผ่ายเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  โดยจะมีการนัดหมายวัน เวลา ล่วงหน้า
 2. ให้ผู้ขอทบทวนสิทธิ์เตรียม
  – เอกสารบัตรประชาชนตัวจริง
  – เอกสารการประกอบกิจการ / ที่ตั้งร้าน หรือรูปถ่ายแสดงถึงการทำงาน
 3. เจ้าหน้าที่เดินทางไปพบ เจ้าหน้าที่จะแสดงตัวด้วยบัตรผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่ออกให้โดยกระทรวงการคลัง
  – จนท.อ่านทบทวนข้อความเพื่อให้ผู้ทบทวนสิทธิ์ยืนยันข้อมูลว่าเป็นความจริงทุก
  ประการ
 4. ผู้พิทักษ์สิทธิ์ จะเปิดแอพพลิเคชั่นผู้พิทักษ์ ทำการ
  – ถ่ายรูปบัตรประชาชน
  – ถ่ายรูปใบหน้าผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์
  – ถ่ายรูปเอกสารประกอบ
  – ถ่ายรูปผู้ยื่นกับร้าน/ที่ทำงาน
 5. เสร็จแล้วจะกดบันทึกข้อมูลในแอพพลิเคชั่น เพื่อนำไปประมวลผลประกอบการพิจารณา 

ผู้พิทักษ์สิทธิ์จะไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แต่ละรายจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่

ขอให้ระมัดระวังการแอบอ้างหลอกลวงโดยผู้ไม่หวังดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากท่านไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ กระทรวงการคลังจะไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปนัดหมายพบปะกับท่านแต่อย่างใด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง