บริการตรวจ covid-19 เชิงรุกโควิด-19 กทม. 1-30 ก.ย. 64

หน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1-30 กันยายน 2564

หน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1-30 กันยายน 2564

1️⃣ กลุ่มกรุงเทพกลาง ที่ ลานกีฬาพัฒน์ 2 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี

2️⃣ กลุ่มกรุงเทพเหนือ ที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารจอดรถ (อาคาร 😎 เขตหลักสี่

3️⃣ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี

4️⃣ กลุ่มกรุงเทพใต้ ที่ วัดด่าน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

5️⃣ กลุ่มกรุงธนเหนือ ที่ ลานใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด

6️⃣ กลุ่มกรุงธนใต้ ที่ ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค

🚶ประชาชนที่จะไปตรวจทั้ง 6 จุด ขอให้เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ และปากกาส่วนตัวเพื่อเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง