Bangkok Airways ลด 50 % เดินทาง 3 เม.ย. – 30 ก.ย. 64

บางกอกแอร์เวย์ส “บินเที่ยวไทย จ่ายครึ่งเดียว กับบางกอกแอร์เวย์ส”

ระยะเวลาเดินทาง :

3 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564

บินเที่ยวไทย จ่ายครึ่งเดียว กับบางกอกแอร์เวย์ส

บางกอกแอร์เวย์สเชิญชวนสมาชิกฟลายเออร์โบนัสเดินทางท่องเที่ยว ออกค่าบัตรโดยสารให้ครึ่งหนึ่ง

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่วนลด

24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึง 26 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น.

ระยะเวลาใช้ส่วนลด

สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร : 3 เมษายน 2564 (08.00 น.) – 9 เมษายน 2564 (23.59 น.) ผ่านทาง www.bangkokair.com/halfprice
ระยะเวลาเดินทาง : 3 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564

เส้นทาง

ส่วนลดนี้สามารถใช้สำรองที่นั่งได้เฉพาะแบบไป-กลับ ในเส้นทางภายในประเทศที่ร่วมรายการและทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น

ส่วนลดนี้สำหรับใคร

ส่วนลดจากแคมเปญ “บินเที่ยวไทย จ่ายครึ่งเดียว กับบางกอกแอร์เวย์ส” นี้ สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่อาศัยภายในประเทศไทย ผ่านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่วนลดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น

คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกฯ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้ส่วนลด

1. บางกอกแอร์เวย์สช่วยจ่ายค่าบัตรโดยสาร 50% ในรูปแบบส่วนลดค่าโดยสารเครื่องบิน (ไม่รวมถึงค่าภาษีสนามบิน, ค่าออกบัตรโดยสาร, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าประกันการเดินทาง)
2. ส่วนลดจากแคมเปญ “บินเที่ยวไทย จ่ายครึ่งเดียว กับบางกอกแอร์เวย์ส” นี้ สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่อาศัยภายในประเทศไทย ผ่านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ส่วนลดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
3. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสบุคคล 1 ท่านสามารถลงทะเบียนและรับส่วนลดได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น (หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์)
4. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบัตรโดยสาร 50% ต้องสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ www.bangkokair.com/halfprice เพื่อรับส่วนลด 50% (ผู้โดยสารต้องล็อกอินเข้าบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัสเพื่อสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์)
5. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ได้รับสิทธิ์ต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัส (เช่น ชื่อ นามสกุล และ วันเกิด) ว่าถูกต้องตามหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนหรือไม่ โดยรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร
6. ส่วนลดสามารถใช้สำรองที่นั่งได้ 1 ครั้งเท่านั้น
7. ส่วนลดนี้ไม่สามารถมอบให้ผู้อื่น
8. ส่วนลดนี้สามารถใช้สำรองที่นั่งสำหรับผู้ใหญ่ (Adult) 1 ที่นั่ง ต่อการจอง (booking) เท่านั้น
9. ผู้โดยสารเด็กเดินทางในราคาเดียวกับผู้ใหญ่และไม่สามารถเดินทางคนเดียวได้ หากต้องการสำรองที่นั่งโดยใช้ส่วนลดสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาติดต่อ Call center 1771 หรือ 02 270 6699 (เวลาทำการ 08.00 น. – 20.00 น. ทุกวัน)
10.  ส่วนลดนี้ครอบคลุมทุกหมวดราคามาตรฐานบนเว็บไซต์ ได้แก่ Web Promotion, Web Saver และ Web Freedom และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน และ/หรือ ราคาพิเศษอื่น ๆ ได้
11. ส่วนลดนี้สามารถใช้สำรองที่นั่งได้เฉพาะแบบไป-กลับ ในเส้นทางภายในประเทศที่ร่วมรายการและทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
12. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และไม่สามารถคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรืออื่น ๆ ได้
13. ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก
14. การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า


15. สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก flyerbonus.bangkokair.com/earn-points
16. ส่วนลดนี้สามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
17. ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรืออื่น ๆ ได้
18. บัตรโดยสารลดราคานี้ไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันเดินทาง เปลี่ยนเส้นทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
19. บัตรโดยสารลดราคานี้ไม่สามารถขอคืนเงิน (refund) หรือขอคืนเป็นทราเวลเวาเชอร์ (travel voucher)
20. หากในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มาขึ้นเครื่องตามที่ได้สำรองที่นั่งเอาไว้ บัตรโดยสารนั้นจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
21. ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่ง โทร. 1771 หรือ 02 270 6699 (เวลาทำการ 08.00 น. – 20.00 น. ทุกวัน)
22. บางกอกแอร์เวย์ส ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานภาพสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส หากตรวจพบการสมัครสมาชิกรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
23. บางกอกแอร์เวย์ส ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
24. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่บางกอกแอร์เวย์สกำหนด การตัดสินของบางกอกแอร์เวย์สถือเป็นที่สิ้นสุด

ที่มา เว็บไซต์ www.bangkokair.com/halfprice

เรื่องที่เกี่ยวข้อง