1 ก.ค. เริ่มใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” – วิธีการใช้สิทธิคนละครึ่ง

วิธีการใช้สิทธิคนละครึ่ง จ่ายค่าสินค้า

1.เข้าสู่เมนู คนละครึ่งเพื่อใช้สิทธิ


2. ยอมรับเงื่อนไข และ รับสิทธิ

3. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิคนละครึ่ง

.

4. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน

5. ยืนยันการชำระเงิน

6. ใส่รหัส PIN 6 หลัก

7. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ

การเติมเงินเข้า G-Wallet สแกนจ่ายคนละครึ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง