ราชกิจจานุเบกษา อำนาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3 ) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

ขอยืนยันว่าไม่ได้ไปยึดอำนาจรัฐมนตรี แต่เป็นเหมือนให้อำนาจนายกฯ สั่งการได้ด้วย

 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมน ตรีกล่าวว่า กรณีครม.เห็นชอบ ร่างประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายว่า จากประกาศดังกล่าว รัฐมนตรียังมีอำนาจอยู่ ยกเว้นบางเรื่องที่นายกฯ สั่งการได้ จากเดิมที่จะต้องผ่านรัฐมนตรี ซึ่งไม่ใช่เป็นการไปยึดอำนาจ จากรัฐมนตรีมาทั้งหมด แต่เป็นการเสริมอำนาจให้นายกฯ สั่งการได้โดยตรงมากกว่า

เมื่อถามว่า ประกาศฉบับนี้รัฐมนตรีจะไม่สามารถอนุมัติหรืออนุญาตได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้ง 31 ฉบับในประกาศใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า สามารถดำเนินการได้ เพียงแต่ว่านายกฯ อาจจะมีคำสั่งเฉพาะเรื่อง ที่สามารถสั่งการได้โดยตรงได้ จากเดิมที่จะต้องสั่งการไปยังรัฐมนตรีก่อน ขอยืนยันว่าไม่ได้ไปยึดอำนาจรัฐมนตรี แต่เป็นเหมือนให้อำนาจนายกฯ สั่งการได้ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง