1พ.ค.ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ

กทม. เพิ่ม 14 จุดฉีดวัคซีนโควิด นอกโรงพยาบาล เลือกผ่านไลน์ “หมอพร้อม” ได้ 1 พ.ค.นี้

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

กรุงเทพมหานคร อำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยเพิ่มหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ จำนวน 14 แห่ง ได้แก่

 1. SCG บางซื่อ
 2. เซ็นทรัลลาดพร้าว
 3. เดอะมอลล์บางกะปิ
 4. โรบินสันลาดกระบัง
 5. โลตัสมีนบุรี
 6. สามย่านมิตรทาวน์
 7. True Digital Park
 8. ธัญญาพาร์ค
 9. เอเชียทีค
 10. เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 11. ICONSIAM
 12. ปั้ม ปตท. พระราม 2
 13. เดอะมอลล์สาขาบางแค
 14. บิ๊กซี บางบอน

ซึ่งหน่วยบริการทั้ง 14 แห่งนี้ รองรับประชาชนได้กว่า 20,500 คนต่อวัน สามารถเลือกหน่วยบริการดังกล่าวผ่านทางไลน์ “หมอพร้อม” ที่จะเปิดใช้งานพร้อมกัน 1 พฤษภาคมนี้

1พ.ค.นี้ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง 

1)แอปพลิเคชั่นและไลน์ “หมอพร้อม”

2.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

“หมอพร้อม” เวอร์ชั่นใหม่ มาในรูปแบบ Line Official Account (Line OA) โดยกระทรวงสาธารณสุข จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในช่วงโควิด-19 โดยได้รวบรวมข้อมูลและบริการต่าง ๆ ไว้ ได้แก่

-ข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 รายวัน

-การค้นหาหน่วยบริการโควิด-19 ในพื้นที่ใกล้บ้าน

-การจองฉีดวัคซีนโควิด-19

บริการพิเศษ อื่น ๆ เช่น บริการจองคิว, ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล และโทรฉุกเฉิน 1669 ไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน ไลน์  “หมอพร้อม” มีขั้นตอนง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง สามารถเลือกวัน เวลา และโรงพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการฉีดได้ มีขั้นตอนดังนี้

1.เพิ่มเพื่อนไลน์ หม้อพร้อม ลงทะเบียนใช้งาน กรอกข้อมูลส่วนตัว ทำตามขั้นตอนจนเสร็จ

2.เลือกเมนูลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19  

-ตรวจรายชื่อ 

-กดลงทะเบียนรับวัคซีน 

-ระบบแจ้งข้อความยืนยัน

3.จองคิวฉีดวัคซีน 

-กดรับสิทธิ์ 

-ทำแบบคัดกรอง 

-เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา แล้วกดยืนยัน 

-ระบบแจ้งยืนยันนัดหมาย

ดูขั้นตอนลงทะเบียนเพิ่มเติม

โดยเมื่อได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม จะได้แบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดเหมือนเข็มที่ 1และใบรับรองวัคซีน ในรูปแบบดิจิทัล สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันการปลอมแปลง 

รู้จักระบบฟังก์ชันหมอพร้อม สำหรับจองวัคซีนโควิด19

วัคซีนพาสปอร์ต ไทย มีผลบังคับใช้แล้ว!

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) มีผลบังคับใช้แล้ว โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดทำวัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งเป็นหนังสือรับรองบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระบุชื่อ และข้อมูลส่วนบุคคล เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เดินทางต่างประเทศ

โดยมีเงื่อนไข คือ

เอกสารรับรองนี้จะออกให้เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก

และจะต้องมีลายมือชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ออกเอกสารรับรอง พร้อมประทับตรา ซึ่งเอกสารรับรองนี้จะรับรองเป็นรายบุคคลเท่านั้น

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค มอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร หรือ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เป็นผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรอง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมควบคุมโรค 6 ราย เป็นผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรอง

ราชกิจจาฯ ประกาศใช้แล้ว‼️‘วัคซีนพาสปอร์ต’ รับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ตีพิมพ์แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

ราชกิจจานุเษกษา คลิกอ่าน

ย้ำว่าต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO ) และจะต้องมีลายมือชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ออกเอกสารรับรอง พร้อมประทับตราหน่วยงานของผู้ที่ออกเอกสารรับรองนั้น เจ้าหน้าที่จะไม่รับพิจารณาเอกสารที่มีรอยแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่าหรือมีข้อความที่ไม่สมบูรณ์   ให้กรอกข้อมูลในเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษ อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จะมีข้อความภาษาอื่นๆควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยก็ได้   

เอกสารรับรองนี้จะออกให้เฉพาะรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออกเอกสารรับรองแยกสำหรับเด็กอีกด้วย โดยให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองแทน หากเด็ก(อายุต่ำกว่า 7 ปี ) ยังเขียนหนังสือไม่ได้  สำหรับผู้ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน (ปกติให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวา)

ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไปลงนามโดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ประกาศรูปแบบหนังสือรับรองวัคซีนโควิด-19 ใช้เดินทางระหว่างประเทศ โดยกรมควบคุมโรค

วันที่ 19 เมษายน 2564 ราชกิจจาประกาศเผยแพร่ ประกาศโดยกรมควบคุมโรค เปิดเผยรูปแบบของหนังสือรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจะใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้  และรายละเอียดประกอบในหนังสือรับรอง สั่งให้ระบุ ข้อความว่า

“เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ”

ต้องระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับ ดังนี้

 1. Dose
 2. Name of Vaccine
 3. Date of vaccination
 4. Manufacturer and batch No. of vaccine
 5. Certificate issued date
 6. Signature and professional status of authorized officer
 7. Official stamp of issued center

และระบุข้อความสำคัญดังนี้

 • เอกสารรับรองนี้เป็นการรับรองเฉพาะการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
 • เอกสารรับรองนี้จะต้องมีลายมือชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้ออกเอกสารรับรอง พร้อมประทับตราหน่วยงานของผู้ที่ออกเอกสารรับรองนั้น
 • เจ้าหน้าที่อาจไม่รับพิจารณาเอกสารรับรองที่มีรอยแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือมีข้อความไม่สมบูรณ์
 • ให้กรอกข้อมูลในเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จะมีข้อความภาษาอื่นๆ ควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยก็ได้
 • เอกสารรับรองนี้รับรองเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออกเอกสารรับรองแยกสำหรับเด็กด้วย
 • ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองแทน หากเด็ก (อายุต่ำกว่า 7 ปี) ยังเขียนหนังสือไม่ได้ สำหรับผู้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน (ปกติให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวา)
   

ภาษาอังกฤษ 

 • This certificate is valid only if the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine used has been registered under the law on drug of the Kingdom of Thailand or approved by the World Health Organization.
 • This certificate must be signed by the Director- General of Department of Disease Control or a person assigned by the Director- General of Department of Disease Control. The certificate may also bear the official stamp of the organization to which such issuer issubordinate; however, this shall not be an accepted substitute for the signature.
 • Any correction of the certificate, or erased mark, or failure to complete any part of it, may render it invalid.
 • The validity of this certificate shall extend until the date indicated for the particular vaccination or prophylaxis. The certificate shall be fully completed in English and may also be completed in another language on the same document, in addition to English.
 • Certificates are individual and shall in no circumstances be used collectively. Separate certificates shall be issued for children.
 • A parent or guardian shall sign the certificate when the child ( less than 7 years) is unable to write. The signature of an illiterate shall be indicated in the usual manner by the persons fingerprint (usually the right thumb).

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564โอภาส การย์กวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายกฯ ไฟเขียว! สั่งวัคซีนโควิด-19 เพิ่ม 2-3 ยี่ห้อ 35 ล้านโด๊ส

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมกับคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ว่า ประเทศไทยจะจัดหาวัคซีนอีก 2-3 ยี่ห้อเพิ่มเติมอีกประมาณ 35 ล้านโด๊ส นอกเหนือจากที่ดำเนินการไว้แล้วประมาณ 65 ล้านโด๊ส ในจำนวน 35 ล้านโดส ภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทย ก็จะช่วยรัฐบาลจัดหาให้กับพนักงานลูกจ้างเองด้วย ประมาณ 10-15 ล้านโด๊ส ซึ่งก็จะช่วยลดงบประมาณของรัฐบาลลงไปอีก

สำหรับกระบวนการต่อไป ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโดยเร่งด่วนและเป็นไปตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้วางแผนการกระจายและฉีดวัคซีนที่จัดหามาทั้งหมด ให้เสร็จสิ้นภายใน ธันวาคม 2564 นี้

ล่าสุด

วัคซีนโควิด19#Sputnik

นายกฯสั่งการก.การต่างประเทศ หารือกับรัฐบาลรัสเซียซื้อวัคซีนสปุตนิค แบบรัฐต่อรัฐ

ซึ่งปธน.รัสเซีย ยินดีให้การสนับสนุนรัฐบาลไทย

สั่งการให้ก.สาธารณสุขดำเนินการต่อไปให้เป็นรูปธรรม ขณะนี้นัดบริษัทตัวแทนสปุตนิคในไทยมาหารือแล้ว

1 พฤษภาคม นี้ หมอพร้อม v.2!

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อ 16 ล้านคน ในประชาชน 2 กลุ่มก่อน คือ
กลุ่ม 1 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (นับถึง 1 ม.ค.65)
กลุ่ม 2 บุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่

 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. โรคไตเรื้อรังระยะ 5
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
 6. โรคเบาหวาน

7. โรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก >100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ลงทะเบียน แสดงความประสงค์รับวัคซีนโควิด19 เพื่อจัดลำดับนัดหมาย ได้ที่
• LINE OA หมอพร้อม
• รพ.ใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา

• อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ เริ่มฉีด 7 มิ.ย. นี้

คิวต่อไป คือ ประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี
เริ่มลงทะเบียน ก.ค. เริ่มฉีด ส.ค. นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง