“เตรียม” หาข้อเสนอปลดล็อค “ห้าง-ร้านทำผม” เสนอผู้ประกอบการ ลูกค้า ปรับตัวแบบนี้ ทำได้ไหม ?

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงแนวโน้มการผ่อนคลายมาตรการหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง

องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาเตือนว่า การกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติในหลายประเทศอาจจะยังเร็วเกินไป ความพยายามที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจอาจนำไปสู่การระบาดของโรค “โควิด-19” ระลอกที่สอง ดังนั้นจึงต้องทำด้วยความรอบคอบและประสานงานกับทุกภาคส่วน

ซึ่งรัฐบาลที่ต้องการลดระดับมาตรการการควบคุมโรค จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 6 ข้อ ดังนี้

1. สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้แล้ว

2. ระบบสุขภาพต้องสามารถ “ตรวจหาผู้มีอาการของโรค ตรวจหาเชื้อ แยกตัวและทำการรักษา พร้อมทั้งทำการสอบสวนโรค”

3. มีความเสี่ยงระดับน้อยที่สุดในสถานที่เสี่ยงภัยมากที่สุด เช่น บ้านพักคนชรา

4. โรงเรียน สำนักงาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ ต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ

5. สามารถจัดการความเสี่ยงของโรคจากผู้ที่เดินทางเข้าประเทศได้

6. คนในชุมชนต้องมีความรู้ มีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนให้มีชีวิตอยู่ภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการเกิดโรค

ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้มีการประชุม เพื่อเตรียมเสนอ ศบค. เพื่อปลดล็อก แต่ถ้าจะปลดล็อกแล้ว ในบางสถานที่จะต้องทำอย่างไร

ตัวอย่างการปลดล็อก เปิดร้านทำผม 

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ คือ
– ต้องจัดที่นั่ง ที่สระผม ให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
– และไม่ให้มีที่นั่งรอในร้าน แต่ใช้บัตรคิวแทน
– และให้บริการที่ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชม. เช่น สระผม ตัดผม เท่านั้น
– รวมถึงงดเว้นการใช้อุปกรณ์ที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ร่วมกัน เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า

ส่วนของพนักงาน
– ต้องใส่หน้ากากผ้าทุกคน
– ล้างมือทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้าแต่ละราย
– ให้พนักงานที่มีอาการไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ หยุดปฏิบัติงาน
– ขณะที่อุปกรณ์ ต้องล้างด้วยน้ำและผงซักฟอกทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้าแต่ละราย
– เช็ดพื้นผิวสัมผัสทุกชั่วโมงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
– และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าร้าน

ส่วนผู้ที่มาใช้บริการเอง ก็ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในร้านตัดผม รวมถึงล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้าน

ขณะที่ตัวอย่างของการ “เปิดห้าง”

สำหรับผู้ประกอบกา
– ด้านสถานที่ เปิดร้านที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น ร้านโทรศัพท์ ธนาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้า
– โดยค่อยๆ ทยอยเปิดร้านทุกสัปดาห์ จำกัดจำนวนเข้าร้าน ไม่เกิน 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร (อาจพิจารณาให้มีทางเข้าออกทางเดียว)
– โดยไม่มีการจัดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดการรวมตัว เช่น โปรโมชั่น นาทีทอง ส่วนโซนอาหาร ต้องจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
– หรือเปิดเฉพาะซื้อกลับบ้าน โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้สวมหน้ากากเท่านั้นที่เข้าบริเวณห้างได้
– และต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าพื้นที่ ขณะที่ควรให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา ทุกชั่วโมง

ส่วนผู้ที่ไปใช้บริการ ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น ยังไม่ได้มีการรับรอง หรืออนุญาตแต่อย่างใด