เริ่มวันนี้..กำหนดความเร็วรถใหม่ วิ่งสูงสุด 120 กม./ชม.

กำหนดความเร็วรถ วิ่งได้ 120 กม./ชม.

มีเรื่องมาอัปเดตให้ผู้ขับขี่รถทุกคนครับ 

ล่าสุด เว็บไซต์ราขกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ บนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพงกั้น และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ดังนี้

บนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท

  • ที่มีทางเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถขึ้นไป
  • มีเกาะกลางถนนแบบกำแพงกั้น 
  • และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน 

ความเร็วรถใหม่

  1. รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม. (เฉพาะเลนขวา ต้องไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.)

2. รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 90 กม./ชม.

3. รถโดยสาร 7 – 15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม.

4. รถชักจูง รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ชม.

5. รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม.

6. รถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 110 กม./ชม.

7. รถโรงเรียน – รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

.

อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/017/T_0003.PDF


ถนนสายไหนบ้าง

อนึ่ง หลายคนตั้งข้อสังเกตุว่า มีถนนแบบนี้เหรอ ก็มีในบางจังหวัด โดยเฉพาะในเขตปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ๆนะ

ถนนที่เห็นและเป็นข่าวมาซักระยะ ก็น่าจะมี

ทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) แบ่งเป็น 2 ระยะ

  1. ระยะที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 50 กิโลเมตร
  2. ระยะที่ 2 จังหวัดอ่างทอง – จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 100 กิโลเมตร

ส่วน ถนนราชพฤกษ์ , 346 , 345!, คือ สายที่มีสะพานกลับรถและกลับรถลอดสะพาน ไม่มีที่กลับรถบนถนนในระดับเดียวกัน ซึ่ง กรมทางหลวง น่าจะมีป้ายกำกับความเร็วบอกไว้เป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบ ซึ่งเห็นแว้บๆว่า มีป้ายจำกัดความเร็ว 120 กม./ชม. ลืมถ่ายรูปมา

ถนนเส้นนี้ ช่วง 345 – 346 – เข้าเมืองปทุม สบายมาก ไปดูข้อมูลเพิ่มใน link

โดยกฎกระทรวงบังคับใช้แล้ว กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท น่าจะออกประกาศของราชการ ประกาศรายชื่อถนน ที่สามารถใช้ความเร็วตามกฎกระทรวงกำหนดได้เร็วนี้

เมษายน คงได้เห็นกัน ในถนนสายใหญ่ระหว่างเมือว อาทิ ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนเพชรเกษม และถนนมิตรภาพ

ขับรถไม่ประมาท ดื่มไม่ขับ นะ