ใช้สิทธิเราชนะ ขึ้น BTS MRT รถเมล์ บขส รถไฟ

ใช้สิทธิเราชนะ ขึ้น BTS MRT รถเมล์ บขส รถไฟ

วิธีใช้สิทธิรถไฟฟ้า BTS

วิธีใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปยื่นซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

วิธีใช้ แอปเป๋าตัง

 1. เป๋าแอป เป่าตัง กดใช้สิทธิ เราชนะ
 2. กดตรง สแกน QR เพื่อใช้สิทธิยืนยันชำระเงิน
 3. สแกน QR เราชนะ จากเจ้าหน้าที่
 4. ตรวจสอบยอดเงิน
 5. กดรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยัน
 6. รับตั๋วโดยสารเดินทางได้เลย

วิธีใช้สิทธิรถไฟฟ้า MRT

วิธีใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มใช้ สิทธิเดินทาง 500 บาท/เดือน
-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสัญลักษณ์ แมงมุม หลังบัตร แตะที่ประตูเก็บค่าโดยสารได้เลย
-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.0 ที่มีสัญลักษณ์ prompt card บนบัตร ใช้สิทธิผ่านเครื่อง EDC ที่ห้องออกบัตรโดยสาร

กลุ่มใช้ สิทธิเราชนะ 675 หรือ 700 บาท/เดือน
-ยื่นบัตรประชาชนพร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้พนักงานที่ห้องออกบัตรโดยสาร

วิธีใช้ แอปเป๋าตัง

 1. เป๋าแอป เป่าตัง กดใช้สิทธิ เราชนะ
 2. กดตรง สแกน QR เพื่อใช้สิทธิยืนยันชำระเงิน
 3. ตรวจสอบยอดเงินราคาโดยสารว่าตรงตามราคาที่กำหนดไว้หรือไม่ แล้วกดยืนยัน
 4. กดรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยัน
 5. แอปจะหักวงเงินตามจำนวนที่ใช้ไป
 6. รับเหรียญโดยสาร

วิธีใช้สิทธิรถไฟฟ้า AIRPORT RAIL LINK

วิธีใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้ แต่ต้องเลือกใช้เงินจากวงเงิน “ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” หรือ “ เราชนะ ” โครงการใดโครงการหนึ่งได้โครงการเดียว แต่ละครั้งเท่านั้น

-ไม่สามารถใช้เงินจาก 2 โครงการมารวมกันเพื่อซื้อเหรียญโดยสารได้

-แจ้งเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารให้ทราบว่าต้องการใช้เงินจากโครงการใดก่อนซื้อเหรียญโดยสาร

ทั้งนี้ในกรณีที่วงเงินจากทั้ง 2 โครงการมีจำนวนเงินไม่พอในการซื้อเหรียญโดยสาร ผู้โดยสารต้องเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงินโครงการใดโครงการหนึ่ง และชำระส่วนต่างของค่าเหรียญโดยสารที่เหลือเป็นเงินสดแทน

วิธีใช้แอปเป๋าตัง

-สามารถใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” สามารถชำระเงินค่าเหรียญโดยสารผ่านแอป “เป๋าตัง” กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว


วิธีใช้สิทธิรถโดยสาร ขสมก.

สามารถใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ผ่านแอป “เป๋าตัง” ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกประเภท ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่มีสัญลักษณ์เราชนะ 38 แห่ง


วิธีใช้สิทธิซื้อตั๋ว รถ บขส.

วิธีใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชำระผ่านเครื่อง EDC

 1. ยื่นบัตรประชาชนพร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้พนักงานจำหน่ายตั๋ว
 2. แจ้งจุดหมายปลายทางที่จะเดินทาง
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วรถไฟ

วิธีใช้ แอปเป่าตัง

 1. เป๋าแอป เป่าตัง กดใช้สิทธิ เราชนะ
 2. กดตรง สแกน QR เราชนะจาก แอปถุงเงิน
 3. ตรวจสอบยอดเงิน
 4. กดรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยัน
 5. รับสลิปหลักฐานการใช้สิทธิ

วิธีใช้สิทธิซื้อตั๋ว รถไฟ

วิธีใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระผ่านเครื่อง EDC

 1. ยื่นบัตรประชาชนพร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว
 2. แจ้งจุดหมายปลายทางที่จะเดินทาง
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วรถไฟ

วิธีใช้ แอปเป่าตัง

 1. เป๋าแอป เป่าตัง กดใช้สิทธิ เราชนะ
 2. กดตรง สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
 3. สแกนคิวอาร์โค้ดจากห้องจำหน่ายตั๋วได้ทุกสถานี เพื่อยืนยันการชำระ
 4. ตรวจสอบยอดเงินราคาตั๋วว่าตรงตามราคาที่กำหนดไว้หรือไม่ แล้วกดยืนยัน
 5. กดรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยัน
 6. รับสลิปหลักฐาน แอปจะหักวงเงินตามจำนวนที่ใช้ไป

ข้อมูลเพิ่มเติมของ เราชนะ

เว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก ที่ประชาชน สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ “เราชนะ” มาจาก 3 แหล่งที่มานี้ เท่านั้น

 1. เว็บไซต์ www. เราชนะ .com
 2. เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง”
 3. เว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง