17 พ.ค.นี้ห้างดังเปิดบริการ เข้มงวดมาตรการป้องกัน COVID-19

17 พ.ค. นี้ แฟชั่นไอส์แลนด์ เดอะพรอมานาด และเทอร์มินอล 21 เปิดบริการ เข้มงวดมาตรการป้องกัน COVID-19 – NEW NORMAL

ล่าสุด รัฐบาลได้ผ่อนคลายให้หลายธุรกิจเปิดบริการได้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 

การเปิดบริการต้องมีมาตรการดูแลพนักงาน และผู้เข้าใช้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดระลอก 2 ตามมาตรการที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดไว้ ซึ่งบังคับใช้กับทั้งร้านสะดวกซื้อ ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม และร้านค้าปลีก ค้าส่งชุมชน

“ความปกติใหม่” (New Normal) ที่ในอดีตบางอย่างเราไม่เคยทำกันมาก่อน รวมได้ 12 ข้อดังนี้

1.วัดอุณหภูมิร่างกาย โดยผู้ประกอบกิจการ ต้องคัดกรองพนักงานและผู้ซื้อ ผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าใช้บริการ หากตรวจพบว่าพนักงานและผู้ใช้บริการมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้ ไอ จาม ควรให้ไปพบแพทย์

2.ต้องสวมหน้ากากอนามัย ทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

3.ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร  

4.ต้องจัดให้มีที่ล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่พนักงาน และผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ

5.ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเคาน์เตอร์ แป้นพิมพ์ชำระเงิน จุดวางสินค้าเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง หรือทุกรอบที่เปลี่ยนพนักงาน


6.คัดแยกตะกร้าและรถเข็นใส่สินค้า โดยทำความสะอาดก่อนนำมาให้บริการ

7.การจัดวางสินค้า ให้จัดแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน สินค้าประเภทอาหารปรุงสำเร็จจัดเก็บในภาชนะที่มีการปกปิดมิดชิด และเหมาะสมกับอาหาร มีอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอาหารตลอดเวลา

8.มาตรการเข้มสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์หยิบ จับ หรือตักอาหาร โดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภท บนพื้นโดยตรง

9.ห้ามผู้ซื้อใช้มือเลือกอาหาร ทั้งอาหารสด อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคโดยตรง

10.พนักงานจัดเก็บขยะและพนักงานทำความสะอาดต้องมีอุปกรณ์ ชุดป้องกันเต็มที่ ทั้งการสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ปากคีมด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุง ให้มิดชิด ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน การจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล การทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสุขอนามัยที่ดี

11.ใช้เวลาในร้าน ห้างให้น้อยที่สุด ผู้ซื้อ ผู้บริโภค ควรวางแผนในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เพื่อความรวดเร็ว ลดระยะเวลาที่ใช้บริการ

12.เว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com ช่วยควบคุมจำนวนคนใช้บริการ ที่รัฐสร้างแพลตฟอร์มให้ร้านค้าใช้ เพื่อลงทะเบียน กรอกข้อมูล เช่น ชื่อกิจการ จำนวนลูกค้าที่รองรับได้ เป็นต้น และนำ QR Code ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสแกน เพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณคนไม่ให้เข้ามาใช้บริการหนาแน่นเกินไป

เพียงแค่นี้ ก็ทำให้ไปห้างสรรพสินค้า ช็อปปิ้งได้ปลอดภัย และช่วยกันสกัด ไม่ให้โควิด-19 มีโอกาสกลับมาได้อีก

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด รามอินทรา และศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 เข้มงวดกับมาตรการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ภายในศูนย์การค้าฯ

เพื่อรักษามาตรฐานที่ดีที่สุดของเราไว้ และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้บริการด้วยความสุขเเละปลอดภัยไปกับเรา
TOGETHER GO SCREEN มาตรการคัดกรองเพื่อสุขภาพอนามัย
TOGETHER KEEP DISTANCE มาตรการเว้นระยะห่างลดความแออัด
TOGETHER SAFETY TRACKING มาตรการติดตามเพื่อความปลอดภัย
TOGETHER GO CLEAN มาตรการความสะอาด
TOGETHER TOUCHLESS มาตาการลดการสัมผัส

1. มีจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนก่อนเข้าใช้บริการในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ

2.ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ในศูนย์การค้าฯ กรณีตรวจพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และจะดำเนินการตามขั้นตอนสาธารณสุข

3.ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุก ๆ 3 ชั่วโมง พร้อมสัญลักษณ์แสดงผลการวัดอุณหภูมิ

4.พนักงานและลูกค้าทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ภายในศูนย์การค้าฯตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุก ๆ 3 ชั่วโมง พร้อมสัญลักษณ์แสดงผลการวัดอุณหภูมิ

5.บริการเจลแอลกอฮอล์อัติโนมัติทุกประตูทางเข้า จุดคัดกรองเเละบริเวณลิฟต์ทุกจุด รวมถึงพื้นที่ทางเดินภายในศูนย์การค้าฯ ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร ลดการสัมผัส หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ห่างไกลเชื้อโรค

6.บริการพรมเช็ดเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและเปลี่ยนพรมเช็ดเท้าทุกวันบริเวณประตูทางเข้าทุกประตู เพื่อให้มั่นใจในความสะอาด

7.จัดจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัย, หน้ากากผ้า ภายในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

8.จัดโซนแยกพนักงานจัดส่ง สำหรับบริการ Delivery ไม่ให้ปะปนกับลูกค้าทั่วไป โดยแบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อเว้นระยะห่าง

9.บันทึกประวัติของผู้มาติดต่อทุกคน เช่น ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อการติดตาม

10.พนักงานที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า สวม Face shield และถุงมือ ตลอดเวลา พนักงานทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส ลิฟต์, บันไดเลื่อน, ประตู, ราวจับ, ที่นั่งรอ, ห้องน้ำ, ห้องละหมาด, ระบบขอความช่วยเหลือ SOS, ฯลฯ ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ ทุก 30 นาที

11.มีการฝึกอบรมจากหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้ความรู้ วิธีการป้องกัน และการปฏิบัติตัว (COVID-19) แก่พนักงาน และสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นต่อลูกค้าได้

12.ผู้มาติดต่อ โปรดลงทะเบียนด้วยการสแกน QR CODE เพื่อเป็นข้อมูลด้านความปลอดภัยสุขอนามัย *โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

13.ส่งเสริมการชำระเงินของร้านค้า โดยให้จ่ายโดย วิธี Cashless ผ่าน E payment หรือผ่าน Online Application เพื่อลดการสัมผัสระหว่างกัน

14.กำหนดให้ทุกร้านค้า มีอุปกรณ์ป้องกัน Protection Shield (Face Shield, Food Shield, Table Shield, Counter Shield, Cashier Shield)

15.บันไดเลื่อน เว้นระยะห่างทุก 3 ขั้น และยืนในบริเวณที่กำหนด

16.สำหรับร้านอาหาร Take away ทุกกล่อง ต้องระบุข้อมูล ชื่อร้านและสาขา ชื่อและอุณหภูมิผู้ประกอบอาหารติดบนกล่องอาหาร

17.ร้านค้าร้านอาหาร ต้องมีวัสดุห่อหุ้มให้ถูกสุขอนามัย จำพวกอุปกรณ์ จานชาม, ช้อน,ช้อนส้อม, ตะเกียบ

18.แยกช่องทางเข้า – ออก บริเวณทางเข้าศูนยก์ารค้าฯ และติดสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล 1.5 – 2 เมตร

19.ร้านค้า พื้นที่ส่วนกลาง และจุดให้บริการลูกค้า ให้จัดรักษาระยะห่างระหว่างบคุคล 1.5 – 2 เมตร

20.จำกัดจำนวนการใช้ลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ขนของ ตามสัญลักษณ์ที่กำหนด เพื่อลดการแออัด และเว้นระยะห่างระหว่างกัน

21.ติดสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล 1.5 – 2 เมตร (ที่นั่งในศูนย์การค้าฯ จุดชาร์จโทรศัพท์)

22.กำหนดระยะห่าง หรือ PR Distancing ในการให้บริการลูกค้า ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

23.ทางศูนย์การค้าฯ จัดให้มี Protection shield หรือฉากกั้นระหว่างพนักงานเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และผู้รับบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจทุกครั้งที่มาติดต่อ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง