เริ่ม 1 เมษายนนี้ นำร่องเปิดประเทศ 4 ระยะ เริ่มที่ ภูเก็ต กระบี่ พังงาเชียงใหม่และพัทยา

มาตรการเข้าภูเก็ต ณ 16 ต.ค. 64

เริ่ม 1 เมษายนนี้  นำร่องเปิดประเทศ 4 ระยะ เริ่มที่ ภูเก็ต กระบี่ พังงาเชียงใหม่และพัทยา

รัฐบาลไฟเขียว นำร่องเปิดประเทศ 4 ระยะ 

ก่อนเที่ยวอิสระแบบไม่ต้องกักตัว เริ่มมกราคม 2565

หากมีใบรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง

เปิดประเทศ 4 ระยะ ดังนี้

1⃣ ระยะแรก

ศบค. และครม. พิจารณาให้ผ่อนคลายมาตรการกักตัวและเดินทางเข้าประเทศไทย แบ่งเป็น 4 ระยะ

เริ่มวันที่ 1 เมษายนนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางไปจังหวัดนำร่อง คือ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เชียงใหม่และพัทยา จังหวัดชลบุรีต้องได้รับการฉีดวัคซีนและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน  สามารถกักตัว 7 วันภายในโรงแรม

2⃣ ระยะที่สอง 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป เฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน 2 โดส ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่สำหรับพื้นที่อื่นยังต้องกักตัว 7 วัน 

3⃣ ระยะที่สาม 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เฉพาะพื้นที่นำร่อง 5 แห่ง นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกักตัว หากรับการฉีดวัคซีนและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน 

4⃣ ระยะที่สี่ 

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ไม่ต้องกักตัว หากมีใบรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง