watpaknam

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ศาลารายทางเข้านมัสการองค์หลวงพ่อสดและหอสังเวชนีย์ ฯ
เขียนข้างโบสถ์ไปกราบพระองค์ใหญ่

หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิต สามารถเข้ากราบสักการะได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิ.ย. จึงมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิตามปกติ

ภาพนี้มีการบูรณะแล้วล่าสุด
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงพ่อวัดปากน้ำ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงพ่อวัดปากน้ำ

และเมื่อเดินทางไปว้ดปากน้ำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ห้ามลืม เพราะหากไม่ได้มาที่นี้ ไม่ถึงวัดปากน้ำแน่นอน คือ การไปกราบสรีระ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพราะการได้มากราบหลวงปู ถือเป็นบุญและมงคลให้กับชีวิตเลยทีเดียว

พระมหาเจดีย์ราชมงคล วัดปากน้ำ

ส่วนอีกสถานที่ที่แนะนำ คือการขึ้นไปกราบรูปเหมือนทองคำ ของ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บนพระมหาเจดีย์ราชมงคล วัดปากน้ำ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล ประดิษฐาน ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง ๔๐ เมตร สูง ๖๙ เมตร

“พระพุทธรูปดังกล่าวเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง ๔๐ เมตร สูง ๖๙ เมตร สร้างจากทองแดง มีความสูงเทียบเท่าตึก ๒๐ ชั้น สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อจรรโลง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อบูชาพระคุณหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หรือ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อเป็นพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ และเพื่อเชิดชูประติมากรรมการสร้างพระพุทธรูปอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ส่วนของรูปแบบของพระพุทธรูปนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ดำเนินการจัดสร้างขึ้นตามนิมิตของหลวงพ่อสด อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ซึ่งหลวงพ่อสดนิมิตเห็นลักษณะของพระพุทธรูปนี้ในขณะที่กำลังเจริญสมาธิกรรมฐาน โดยการก่อสร้างทั้งหมดเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๔ มี.ค.๒๕๖๐ ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการพ่นสีเท่านั้น มีกำหนดแล้วเสร็จไม่เกินช่วงกลางปี ๒๕๖๓ และจะมีการจัดพิธีสมโภชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อไป”

ข่าวการสร้าง พระพุทธธรรมกายเทพมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ เห็นภาพที่ทาง Facebook Watpaknam.bkk นำมาเผยแพร่ รู้สึกเป็นองค์พระที่ใหญ่โตมาก สง่างามมาก จึงนำรูปมาบอกบุญชาวพุทธกัน

ลำดับการสร้าง พระพุทธธรรมกายเทพมงคล

๔ มี.ค. ๒๕๖๐ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็ม
๑๙ ส.ค.๒๕๖๐ ประกอบพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์
๒๘ ก.พ.๒๕๖๑ ประกอบพิธียกเสาเอก
๒๖ ส.ค.๒๕๖๑ ประกอบพิธีเททองคำหล่อหัวใจพระ

ขั้นตอนการสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคล

เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ จึงต้องมีการตีแผ่นทองแดงประกอบขึ้นตามรูปแบบหุ่นองค์พระ จากนั้นตัดชิ้นส่วนขององค์พระออกขนาดประมาณ ๒-๓ เมตร บรรทุกใส่ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือจากเมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาประกอบขึ้นรูปเป็นองค์พระพุทธรูปที่วัดปากน้ำ ส่วนดอกบัวสัตตบงกช หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ ๖ กิโลกรัม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นำไปบรรจุไว้ภายในพระเกตุพระพุทธธรรมกายเทพมงคล ขณะที่หัวใจพระพุทธธรรมกายเทพมงคล หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ ๖ กิโลกรัมเช่นกัน นำไปบรรจุบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของพระพุทธธรรมกายเทพมงคล”

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดอกบัวสัตตบงกช หัวใจทองคำ พระพุทธธรรมกายเทพมงคล พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๔๐ เมตร สูง ๖๙ เมตร

ความหมายของดอกบัวสัตตบงกชทองคำ
โดย จิรวัฒน ชวนะธิต

ดอกบัวสัตตบงกช ทองคำ (ดอกบัวตูม)
ดอกแก้วสัตตบงกช ดอกบัวตูมที่กำลังเบ่งบานชูช่อ มีความหมายถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา และ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ลูกแก้วบนยอดดอกบัวหมายถึง แก้วกายสิทธิ์ การค้นพบแก่นแท้ แนวคิด ปรัชญา สมาธิ แห่งพุทธศาสนาของ หลวงพ่อสด เป็น ภูมิปัญญา ที่เผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชน ให้เกิดปัญญา การเห็นแจ้ง และสมาธิ จิต ดอกบัวนี้มีความหมาย ประจำองค์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อสด และดวงแก้วแห่งปัญญาที่ถือกำเนิดเกิด ขึ้น ตั้งใจให้ดอกบัวแก้วสัตตบงกชนี้อยู่ยอดเศียร เพื่อเก็บรักษาดูแลพระบรม สารีริกธาตุ ให้อยู่คู่ค้ำจุน พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปชั่วกัลป์ปาวสาน

ดอกบัวสัตตบงกช ทองคำ (ดอกบัวบาน) บนรูปหัวใจทองคำ

ดอกบัวแก้วสัตตบงกชที่เบ่งบานนี้มีความหมายถึงพระศาสดา พระพุทธศาสนา หลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่เผยแพร่ สืบสาน อารยธรรม ช่อที่เบ่งบานหมายถึง การบรรลุ สำเร็จ เม็ดบัวที่ใจกลางดอกบัว ๒๖ เม็ดหมายถึง วันที่ ๒๖ สิงหาคม อายุวัฒนมงคล หลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เม็ดบัวนี้มีความหมายดั่ง เมล็ดพันธุ์ที่จะก่อ กำเนิด เผยแผ่ งอกเงย งอกงาม ธรรมะ สืบต่อ พระพุทธศาสนา และดอกบัวแก้วนี้ยังทำ หน้าที่ปกปักรักษา พระบรมสารีริกธาตุ ไว้ยังกลางดวงใจ บนหัวใจทองคำ องค์พระพุทธ ปฏิมา เพื่อรักษา และคงไว้ สืบต่อไปชั่วนิรันดร์

แท่นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

งานออกแบบ แท่นประดิษฐานดวงใจพระพุทธเจ้า และดอกบัวสัตตบงกช ทองคำ บนฐานล้อมรอบด้วยลวดลาย พานพุ่ม และรายล้อมรองรับหัวใจด้วยไม้ทิพย์ ที่ออกแบบผูกลวดลายขึ้นอย่างงดงาม รายล้อมด้วยเทพท้าวจตุโลกบาลผู้ปกรักษาพระพุทธศาสนาทั้ง ๔ ทิศ อยู่บนฐานย่อมุมประดุจเขาพระสุเมรุ พร้อมประดับลวดลายลงยาบนผิวทองคำอย่างงดงาม

ตามคติ จักรวาลวิทยาในศาสนาพุทธ จาตุมหาราชิกา เป็นชื่อสวรรค์ชั้นแรกและเป็นชั้นล่างที่สุดในฉกามาพจรสวรรค์ในกามภูมิตามคติไตรภูมิเรียกสั้น ๆ ว่า ชั้นจาตุม ก็มี มีที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพระสุเมรุจาตุมหาราชิกา โดยศัพท์แปลว่า “แห่งมหาราชทั้งสี่” เมื่อแปลแบบเอาความจึงหมายถึง “และเป็นที่อยู่ของท้าวมหาราชทั้งสี่” หรือ “อาณาจักรของท้าวมหาราช ๔ องค์” กล่าวคือ สวรรค์ชั้นนี้เป็นดินแดนที่จอมเทพ ๔ องค์ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน ๔ ทิศ ซึ่งเรียกว่า ท้าวจตุโลกบาล หรือ ท้าวจาตุมหาราช ปกครองอยู่องค์ละทิศ

เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุ ๕๐๐ ปีทิพย์ (๓๐ วันเป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนเป็น ๑ ปี) โดย ๑ วันและ ๑ คืนของสวรรค์ชั้นนี้ เท่ากับ ๕๐ ปีของโลกมนุษย์ คำนวณเป็นปีโลกมนุษย์ได้ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ปีโลกมนุษย์ (บางแห่งกล่าวว่าเท่ากับ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ปีโลกมนุษย์)

จาตุมหาราชแต่ละองค์ ได้แก่
๑.ท้าวกุเวร รักษาโลกด้านทิศเหนือ ทำหน้าที่ปกครองยักษ์ ท้าวกุเวรมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ
๒.ท้าววิรุฬหก รักษาโลกด้านทิศใต้ ทำหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์
๓.ท้าววิรูปักษ์ รักษาโลกด้านทิศตะวันตก ทำหน้าที่ปกครองพญานาค
๔.ท้าวธตรฐ รักษาโลกด้านทิศตะวันออก ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์ เป็นเรื่องมหามงคลที่จะได้อัญเชิญ ท้าวจตุมหาราชาทั้ง ๔ องค์ มาทำหน้าที่รักษา ดูแล หัวใจทองคำ และดอกบัวสัตตบงกชทองคำ ที่บรรจุพระบรมสารีริกฮาตุ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่นี้สืบต่อไปชั่วกัลปาวสาน

สำหรับผู้มีความประสงค์ร่วมทำบุญสร้างพระ ทางวัดรับบริจาค ๒ จุด
๑.สำนักงานประชาสัมพันธ์ของวัด พระพุทธธรรมกายเทพมงคล
๒.หอวิปัสสนา
การทำบุญสร้างองค์พระ สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้

ทำบุญสร้างองค์พระมา 2 รอบนะ เอาบุญมาฝากนะ

ร่วมทำบุญสร้างพระ ไม่มีการเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับโอนร่วมบุญ

Update 30 พ.ค.

การเดินทางไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญ

รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีวุฒากาศ และ ลงสถานีตลาดพลู จะมีรถสองแถวสีแดง วัดปากน้ำ-เดอะมอลล์ท่าพระ  , รถเมล์สาย 46 คลองเตย-วัดปากน้ำ

ทางเข้าอาคารจอดรถวัดปากน้ำ

แผนผังสถานที่ต่างภายในวัดปากน้ำ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง