สิทธิ์ Cashback กระเป๋า 2 ชิมช้อปใช้ 15 ม.ค รอรับเงินได้เลย

ชี้แจงเรื่อง #ชิมช้อปใช้ ) อัพเดท 2 ม.ค.62 เวลา15.00น.) ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง

ชิมช้อปใช้

♦ กรณีใช้จ่ายเงินถูกต้องตามเงื่อนไข และใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่รับCashback โดยที่ร้านดังกล่าวไม่ถูกอายัดจากการทำCashBackผิดเงื่อนไข #วันที่15ม.ค.63รอรับเงินได้เลย

ส่วนรายเก่าที่ใช้จ่าย พ.ย.62 ที่ถูกระงับไป หากไม่ได้นำหลักฐานไปชี้แจง ก็ไม่ต้องลุ้น ยังไงก็ไม่ได้คืนค่ะ

⛔เงื่อนไขที่ทำให้ “ไม่รับCashBackคืน” อาทิ
1.ไปซื้อสินค้าในวงเงิน50,000บาทในคราวเดียวกัน โดยไม่มีเอกสารหลักฐานชี้แจง
2.มีการใช้จ่ายเงิน จากการโอนเงินเข้าออกบัญชีแม่ค้าเข้าบัญชีเป๋าตังลูกค้า และมีการใช้จ่ายอย่างผิดปกติ
3.ไปใช้ในร้านค้าถุงเงินที่ไม่ได้เปิดรับCashBack ซึ่งมีลูกค้าไปใช้จ่ายด้วยความเข้าใจผิดเป็นจำนวนมาก

⭐กรณีที่มีการนำข้อมูลไปชี้แจงคณะทำงานย่อยฯคลังจังหวัดแล้ว ต้องรอการพิจารณาจากคณะทำงานส่วนกลางที่จะดำเนินการตรวจสอบอย่างรัดกุมและเข้มงวดเพื่อให้มีความถูกต้องตามระเบียบและเงื่อนไขของการใช้สิทธิ์CashBack #หากพบว่าทำผิดจริงก็จะไม่ได้รับCashBackคืน

⭐#ยอดเงินที่ใช้จ่ายผ่านร้านค้าต่างๆที่อยู่ในข่ายทำผิดเงื่อนไข #จะถูกอายัดเพื่อตรวจสอบ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ โทร.02-1277000 ต่อ 6614 ในวันและเวลาราชการ #หมายเหตุ:วงเงินที่ได้รับจากแอปเป๋าตังของลูกค้า ในแอปถุงเงินของแม่ค้าจะถูกอายัดไว้จนกว่าจะมีการตรวจสอบหรือได้รับข้อมูลว่าร้านค้าได้ทำถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ

?กรณีมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับแอปเป๋าตังติดต่อธนาคารกรุงไทย โทร.02-1111142

เรื่องที่เกี่ยวข้อง