ปรับมาตรการเข้าภูเก็ต เริ่ม 16 ต.ค. 64

ปรับมาตรการเข้าภูเก็ต เริ่ม 16 ต.ค. 64

ภูเก็ตยกระดับมาตรการเข้ม 22 – 30 เมษายน 2564

คัดกรองคนเข้าพื้นที่ต้อง

1.ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

2. หรือ มีผลตรวจ Covid ภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน)

3. หรือตรวจ Rapid Antigen Test

ณ ท่าอากาศยาน/ด่านคัดกรองอย่างใดอย่างหนึ่ง มีผลตั้งแต่ วันที่ 22 – 30 เมษายน 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง