รพ.บีแคร์ฯ ชี้แจงพบผู้ป่วยติด ปกปิดประวัติเดินทาง ตปท. ติดเชื้อโควิค19

โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  ชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิค 19 (COVID-19) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รพ.บีแคร์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ป่วยชายไทย มาด้วยอาการ ไข้ ไอ ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ เบื้องต้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ และให้รักษาตัวในโรงพยาบาล

เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด ได้เข้าตรวจอาการผู้ป่วย และสอบถามประวัติการเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้ง ผู้ป่วยปฏิเสธ

ช่วงสาย ผู้ป่วยได้เปิดเผยประวัติว่าได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

เมื่อผู้ป่วยแจ้งประวัติ โรงพยาบาลฯ ได้ติดต่อสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ซึ่งได้ระบุว่าผู้ป่วยรายนี้เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง และย้ายผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวในห้องความดันลบ และส่งตรวจ PCR for COVID-19 ทันที

ช่วงค่ำของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผลตรวจ PCR เบื้องต้น พบเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลได้แจ้ง สปคม. ทันที

ปัจจุบันผู้ป่วยได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากการที่ผู้ป่วยปกปิดและปฏิเสะประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลให้บุคลากรทั้งแพทยื พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 30 คน ซึ่งโรงพยาบาลได้ร่วมกับ สปคม. ดำเนินการดังนี้

1.บุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยทุกคน ได้รับการตรวจ PCR for COVID-19 และตรวจเลือดเพื่อหา Antibody ของไวรัส เบื่องต้นผลตรวจของบุคลากรทุกคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยเป็นลบ คือไม่พบเชื้อไวรัส แต่ยังต้องตรวจซ้ำในช่วงเวลา 7-14 วัน

2.ให้บุคลากรดังกล่าวหยุดงาน สังเกจอาการที่บ้าน และปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

3.ทำการ Deep Clean ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และงดรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย

:: ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิค 19 (COVID19) ::

รพ.บีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

เบื้องต้น ผลการตรวจ PCR for COVID 19 ของบุคลารโรงพยาบาลทั้ง 30 คน “ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส”

ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน แจ้งประวัติที่เป็นความจริง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง การวินิจฉัย การแยกโรคตามมาตรฐาน ดังนี้

  1. หากท่านมีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มดังกล่าว ร่วมกับมีอาการ ไข้ ไอ จาม อ่อนเพลีย ให้แจ้งที่จุดคัดกรองของโรงพยาบาลฯ ซึ่งได้จัดให้มีทุกประตูเข้าออกของโรงพยาบาล
  2. โรงพยาบาลฯ จำนำท่านไปยังห้องตรวจแยกโรค แรงดันลบ (Negative Pressure) ทันที และ ติดต่อประสาน สปคม. เพื่อให้ สปคม. พิจารณาว่าเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง (Patient Under Investigation) หรือไม่
  3. หากเข้าเกณฑ์ ท่านจะได้รับการตรวจ PCR for COVID 19 และพักรักษาตัวในห้องความดันลบ (Negative Pressure) ของโรงพยาบาลฯ เพื่อรอผลตรวจ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง
  4. หากผลตรวจพบเชื้อ ทาง สปคม. จะดำเนินการรับตัวท่านไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรัฐต่อไป

การปกปิดข้อมูลเป็นผลเสีย

มีผลกระทบทำให้กิดความเสียหายต่อสังคม ต่อผู้อื่น และต่อครอบครัวของท่านเอง

ทั้งนี้ โรงพยาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขอยืนยันว่า โรงพยาบาลฯ มีการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคที่เป็นมาตรฐาน และขอความร่วมมือจากประชาชนอย่างเพิ่งตื่นตระหนก หรือแชร์ข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสถานการณ์ที่แน่นอนจากโรงพยาบาลฯ โดยหากมีความเคลื่อนไหวหรือมีสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง โรงพยาบาลฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ จึงขอแจ้งมา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก facebook : โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง