โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พบนักเรียนติดเชื้อโควิค สั่งปิดโรงเรียน

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ประกาศวันหยุดกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโควิค 19 (COVID 19)


:: ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิค 19 (COVID19) ::

เนื่องจาก ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองทุกระดับชั้นกำลังอยู่ในช่วงของการสอบปลายภาค และจะเสร็จสิ้นการสอบในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ในช่วงค่ำของวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารได้รับทราบว่ามีนักเรียน 1 คน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ซึ่งพักอาศัยอยู่กับญาติที่กลับจากการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ภายหลังญาติมีไข้ ไอ จาม ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และพบว่ามีเชื้อเป็นบวก (มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) และจากการพักอาศัยร่วมกันจึงทำให้นักเรียนคนนี้ติดเชื่อดังกล่าวด้วย ส่วนคนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ด้วยนั้นไม่พบว่าติดเชื้อแต่อย่างใด ขณะนี้ทั้งญาติและนักเรียนที่ติดเชื้อได้อยู่ในการดูและ เฝ้าระวังอาการอาการจากหน่วยแพทย์เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกัน ทางโรงเรียนจึงขอหยุดทำการสอนตั้งแต่บ่ายวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นตันไป และนักเรียนระดับประถมและมัธยมจะกลับมาสอบอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

ส่วนนักเรียนชัั้นประถามศึกษาปีที่ 3/4 ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง ตรวจสอบจากหน่วยแพทย์พยาบาลแล้ว ขณะนี้อยู่ในการเฝ้าระวังสังเกตอาการ จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยสังเกตอาการของบุตรหลาน หากมีไข้ ไอ จาม ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ขอได้นำพบแพทย์ทันที หลังจากผ่านช่วงเวลาเฝ้าระวังอาการไปแล้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 จะกลับมาทำการสอบอีกครั้งในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก website : โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง