บขส.เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคเหนือ – อีสาน 18 พ.ค.นี้ หลังหยุดเดินรถกว่า 1 เดือน ขณะภาคใต้หยุดเดินรถต่อ

26 พ.ค. บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทาง หลัง ครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาการประกาศใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไปอีก 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เสนอ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บขส. จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทางจนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบอีกครั้งเมื่อกลับมาเดินรถตามปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ transport.co.th, Facebook Fanpage : บขส. และ Line@บขส.

บขส.เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคเหนือ – อีสาน 18 พ.ค.นี้ หลังหยุดเดินรถกว่า 1 เดือน

เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 • เส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่,
 • กรุงเทพฯ–เชียงราย,
 • กรุงเทพฯ–อุตรดิตถ์,
 • กรุงเทพฯ–สารจิตร,
 • กรุงเทพฯ–แม่สอด,
 • กรุงเทพฯ–หล่มเก่า,
 • กรุงเทพฯ–คลองลาน

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 • เส้นทางกรุงเทพฯ–หนองบัวลำภู,
 • กรุงเทพฯ–สกลนคร,
 • กรุงเทพฯ–เชียงคาน,
 • กรุงเทพฯ–สุรินทร์,
 • กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์,
 • กรุงเทพฯ–กันทรลักษ์,
 • กรุงเทพฯ–ศรีสะเกษ,
 • กรุงเทพฯ–รัตนบุรี,
 • กรุงเทพฯ–จันทบุรี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง หลังจากที่ บขส.หยุดให้บริการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ผู้ใช้บริการภายในสถานีขนส่งและรถโดยสาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด
รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อตั๋ว บขส. ได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว และจุดจอดรถของ บขส. ทั่วประเทศ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ transport.co.th, Facebook Fanpage : บขส. และ Line@บขส.

#บขส. เปิดตู้ปันสุข แบ่งปันให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

บขส. เปิด “ตู้ปันสุข” บริเวณข้างประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อร่วมแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ บขส. ได้เชิญชวนพนักงาน ผู้ประกอบการรถร่วม และผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการร่วมแบ่งปัน สามารถนำอาหารแห้ง เครื่องดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน มาร่วมแบ่งปัน ผ่านตู้ปันสุขได้ ซึงแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ แต่ บขส. มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง